Dobrodošli pri nas

Naše poslanstvo je premikati meje dostopnemu zdravljenju za bolnike. V Sloveniji razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna ter kakovostna generična in podobna biološka zdravila. Smo eden največjih partnerjev slovenskega zdravstva.

Temelji našega uspeha

S svojimi izkušnjami, znanjem in kakovostjo predstavljamo pomemben del skupine Sandoz. Veliko sredstev namenjamo razvoju in raziskavam, ki so temelj našega delovanja. Verjamemo v naraščajoči pomen znanstveno osnovanih inovacij, ki odpirajo poti do naprednih zdravil in povečujejo dostopnost zdravljenja.
Na poti do novih odkritij se povezujemo z znanstvenoraziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in svetu. 

Sandoz v Sloveniji

Lek je vodilni ponudnik podobnih bioloških zdravilin eden glavnih ponudnikov generičnih zdravil v Sloveniji. Skupaj z družbo Sandoz d.d. predstavljamo Sandoz v Sloveniji. Gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. 

Uresničujemo:

 • Sandozovo poslanstvo - premikamo meje za bolnike - 

in

 • Sandozov dolgoročni cilj – postati vodilno in najbolj cenjeno podjetje za generična in podobna biološka zdravila na svetu.

Več

Sandoz krepi svoja vlaganja v Sloveniji. Poleg rednih naložb v razvoj ter posodobitev in razširitev proizvodnih zmogljivosti potekata še dve Sandozovi naložbi:

S stalnimi naložbami Sandoz utrjuje svojo navzočnost v Sloveniji, gradi spodbudno, konkurenčno in podporno delovno okolje ter krepi svojo vlogo katalizatorja razvoja farmacevtske panoge v Sloveniji.

Lek v Sandozu

Lek je pomemben del mednarodnega farmacevtskega podjetja Sandoz.

Svoje več kot 77-letne izkušnje, znanje in dosežke pri razvoju in proizvodnji kakovostnih farmacevtskih izdelkov združujemo s Sandozovimi organizacijskimi enotami po vsem svetu. Več

Smo slovenska, evropska in svetovna farmacevtska družba, blizu ljudem in usmerjena v prihodnost.


V Leku razvijamo, proizvajamo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna generična in podobna biološka zdravila. 

Naša vloga v Sandozu:

 • v Leku razvijamo generična in podobna biološka zdravila, od razvoja farmacevtskih učinkovin do končnih izdelkov;
 • proizvajamo učinkovita generična zdravila, in sicer aseptična in trdna zdravila ter antiinfektive;
 • vodimo in skrbimo za zahtevne razvojne Sandozove projekte;
 • pakiramo in distribuiramo zdravila;
 • zdravila tržimo na domačem in mednarodnih trgih.

Naši uspehi rastejo iz znanja

Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje sodelavcev. Že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski razvojno-raziskovalni prostor. Sodelujemo s slovenskimi univerzami in centri odličnosti. Uspešno povezujemo gospodarstvo in znanost.

Z zmogljivostmi in dosežki pri razvoju generičnih in podobnih bioloških zdravil smo postali ključni del Sandozovega globalnega razvoja zdravil. Skupaj premikamo meje in povečujemo dostopnost zdravljenja težko ozdravljivih bolezni.

Lekovi znanstveniki in razvojni timi redno dosegajo izjemne znanstvene in poslovne dosežke za prebojne rešitve v razvoju podobnih bioloških zdravil in proizvodnji zahtevnih generičnih zdravil.

Smo vodilni Sandozov razvojni center, ki izvede polovico vseh Sandozovih razvojnih projektov, in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Ponosni smo, da smo nosilci uvajanja njegovih izdelkov na svetovne trge. Številni razvojni projekti so plod našega znanja in izkušenj.

S kakovostjo živimo na vsakem koraku

Vpeta je v naše vsakodnevno delo, izkazana z zaupanjem in spoštovanjem do sodelavcev, bolnikov, poslovnih partnerjev in širšega okolja, v katerem delujemo. Vrsto let jo potrjujejo uspešne presoje regulatornih organov iz držav po vsem svetu.

Visoke standarde kakovosti (kot sta dobra proizvodna praksa, dobra laboratorijska praksa) uresničujemo v vseh delovnih procesih, v razvoju in proizvodnji zdravil ter pri oskrbi trgov. Naši vrhunsko usposobljeni in izkušeni strokovnjaki imajo pri tem ključno vlogo.

Odgovorni smo do družbe

Prepričani smo, da sta poslovna uspešnost in družbena odgovornost neločljivo povezani.

 • Prizadevamo si povečati dostopnost do zdravljenja in ozaveščati o pomenu zdravja. Z raziskovalnimi dosežki in inovacijami ustvarjamo nove in dostopnejše možnosti zdravljenja za bolnike po vsem svetu.
 • Smo odgovoren in etičen delodajalec, ki skrbi za dobro širše skupnosti.
 • Delujemo preventivno in stremimo k učinkoviti rabi naravnih virov ter se trudimo za zmanjševanje svojega vpliva na okolje.
 • Ravnamo v skladu z najvišjimi standardi etičnega poslovanja. Odgovorna poslovna praksa je skupno izhodišče naše poslovne strategije.

Več

Delimo skupno poslanstvo

V središču našega delovanja so bolniki.

Uresničujemo skupno Sandozovo poslanstvo: 

 • premikamo meje za bolnike, kar se kaže v bogati dediščini in načrtih za prihodnost,

in

 • sledimo viziji Sandoza - postati vodilno in najbolj cenjeno podjetje za generična in podobna biološka zdravila na svetu; cenjeno zaradi načina, kako poslujemo, pa tudi zaradi pozitivnega vpliva, ki ga imamo na družbo.

V zdravilih, ki jih razvijamo in izdelujemo, združujemo desetletja izkušenj in strokovnega znanja. Plemenitimo in povezujemo jih s svojimi vrednotami. Naša vlaganja v razvoj so obsežna in neprekinjena. Proizvodnja sledi strogim mednarodnim standardom kakovosti (kot na primer dobra proizvodna praksa; ang. Good Manufacturing Practice - GMP). 

Naše vrednote

Naša kultura je naš skupni značaj. Temelji na integriteti in vključenosti z namenom, da bi bili vsi lahko najboljša različica sebe.

Naše vrednote nam pomagajo uresničevati naše poslanstvo in vizijo, izbirati sodelavce, razvijati talente in nagrajevati dosežke. Vodijo nas in nas povezujejo:

 • Skupaj premagujemo ovire. S sodelovanjem spodbujamo dostopnost do zdravil. 
 • Smo ambiciozni kot naše poslanstvo. Smo drzni pri uvajanju sprememb.
 • Vodimo z zgledom. Zavezani smo napredku.
 • Z odprtim umom odpiramo vrata. Ustvarjamo nove priložnosti.

Zagotavljamo varno in vključujoče delovno okolje, v katerem se vsi sodelavci počutijo sprejete. To je pogoj za uspešne in zavzete sodelavce, ki želijo pripomoči k doseganju skupnih ciljev.


Naše lokacije po Sloveniji

Usvajanje znanja in inovacije so vodilo vseh naših lokacij. Nove naložbe nam omogočajo širitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti. Timska miselnost, pomoč drug drugemu ter edinstvena kultura pripomorejo, da se v Leku vsak počuti dobrodošlo in sprejeto. Naše dosežke soustvarja več kot 3700 sodelavcev na štirih lokacijah v Sloveniji: v Ljubljani, Lendavi, Mengšu in na Prevaljah. Delujemo v razvojnem centru in petih proizvodnih centrih.


Lek združuje štiri področja delovanja:

  Ljubljana  Mengeš  Prevalje  Lendava

Ljubljana – v centru Slovenije, v središču globalnega razvoja

V Ljubljani več kot 1900 sodelavk in sodelavcev piše zgodbo o uspehu. Tukaj je sedež družb Lek d.d. in Sandoz d.d. Poleg proizvodnje aseptičnih izdelkov in drugih pomembnih Lekovih poslovnih in podpornih funkcij je na lokaciji tudi vodilni Sandozov razvojni center. Letno v Sloveniji razvijemo v povprečju 20 novih zdravil z novo učinkovino, farmacevtsko obliko ali za nov trg. S tem Lek pomembno pripomore k doseganju vodilne vloge Sandoza v segmentu generičnihin podobnih bioloških zdravil. V teku je tudi naložba za gradnjo najsodobnejšega centra za razvoj podobnih bioloških zdravil; do leta 2026 bo Lekova ljubljanska lokacija postala ena ključnih lokacij za razvoj podobnih bioloških zdravil v Sandozu.

V enoti Aseptični izdelki iz več kot 30 aktivnih učinkovin proizvajamo okvirno 70 različnih izdelkov in 500 končnih izdelkov. Za trge po vsem svetu jih polnimo v sterilne ampule in viale ali v obliki neaseptičnih raztopin, pršil za nos in sirupov.

Proizvajamo podobna biološka zdravila in kompleksne injekcijske izdelke v obliki tekočih vial oziroma zahtevna nosna pršila. Smo tudi glavni Sandozov center za prenose novih bioloških zdravil, kompleksnih injekcijskih izdelkov in pršil za nos iz Sandozovih razvojnih centrov. 

Mengeš

Na lokaciji Mengeš poteka proizvodnja in pakiranje Lekovega probiotika, ki je na voljo na več kot 50 trgih po vsem svetu. Proizvodni obrat v Mengšu je del Lekovih Trdnih izdelkov, ki skupaj s pakirniškimi zmogljivostmi v Lendavi predstavlja eno najpomembnejših proizvodnih lokacij za trdne farmacevtske oblike v Sandozu.

Lendava – v kljunu Slovenije, v središču napredka

Na naši lendavski lokaciji potekata proizvodnja antiinfektivov in pakiranje končnih farmacevtskih oblik, kjer več kot 775 sodelavk in sodelavcev niza številne uspehe.

 Tržne potrebe po kalijevem klavulanatu, učinkovini širokospektralnega antibiotika Amoksiklav, se povečujejo, skladno s tem pa tudi proizvodna zmogljivost v Lendavi. Amoksiklav je naš vodilni izdelek. Smo lokacija z več kot 30-letno tradicijo, v vseh letih pa dokazujemo, kako so za nas pomembni kakovost in varnost naših učinkovin ter njihov vpliv na okolje. V vseh teh letih smo procese izboljševali in prilagajali z namenom doseganja ustrezne konkurenčnosti naših učinkovin na generičnih trgih. Za nas so zelo pomembni tudi vpliv na okolje, zmanjševanje izpustov in poraba energentov, kar so glavne prioritete v prihajajočih letih. 

Lokacija je izrazito multikulturna, saj zaposluje sodelavce treh narodnosti: slovenske, madžarske in hrvaške.

Trdni izdelki Lendava so strateškega pomena za Sandoz, saj so največji obrat za pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov v Sandozu. Za bolnike v več kot 120 državah sveta vsako leto zapakiramo skoraj sedem milijard tablet in kapsul, z več kot 4000 šiframi končnih izdelkov.

V proizvodnem obratu izdelujemo generična zdravila iz tablet in kapsul, ki jih dobavljamo iz več Sandozovih tovarn po vsem svetu in tretjih dobaviteljev. V okviru Lekovih Trdnih izdelkov deluje tudi obrat za proizvodnjo in pakiranje v Mengšu. Z 28 pakirnimi linijami in skupaj z obratom v Mengšu več kot 600 zaposlenimi smo eden pomembnejših in zanesljivejših dobaviteljev Sandozovih generičnih zdravil v trdnih farmacevtskih oblikah.

Ob tem izvajamo več pomembnih inovacijskih pobud za avtomatizacijo, digitalizacijo in inovativno pakiranje ter s tem izpolnjujemo pričakovanja še večje konkurenčnosti in operativne odličnosti enote v prihodnjih letih. Dostopnost zdravljenja z zdravili povečujemo z iskanjem novih, inovativnih rešitev, ki nam prinašajo prihranke pri času, materialih in transportu ter zmanjšujejo naš okoljski odtis.

V Lendavi je v teku naložba v visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Gre za največjo posamično naložbo v Lekovi zgodovini, spada pa tudi med največje v slovenskem gospodarstvu do zdaj. Z naložbo bosta Lek in lendavska lokacija okrepila svoj položaj v Sandozu ter razširila obseg izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Prevalje

Konec leta 2023 se je ustavila proizvodnja širokospektralnega antibiotika na Prevaljah. Za potrebe zagotavljanja analiz stabilnosti in kontravzorcev prevaljskih izdelkov za predvidoma štiri leta in v zmanjšanem obsegu ohranjamo analitski laboratorij.


Sodelavci so naše srce

Sandoz spada med večje zaposlovalce v Sloveniji. Z več kot 3700 sodelavci že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski, evropski in svetovni razvojno-raziskovalni prostor. Gradimo kulturo odprtega dialoga in ponosno ter odgovorno nosimo naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji.

Spoštujemo ter spodbujamo kulturno, etnično in spolno raznovrstnost svojih sodelavcev. Ustvarjamo vključujočo kulturo, v kateri so vse razlike cenjene, vsaka praksa pravična, vsakdo pa se počuti spoštovanega. Tako je lahko vsakdo najboljša različica sebe in v celoti živi naše vrednote. Več kot polovico naših vodilnih položajev zasedajo ženske. Smo prejemnik certifikata LGBT prijazno podjetje, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana. Cenimo sprejemanje vsakogar na vsakem koraku.

Zavedamo se, da sta razvoj in napredek mogoča le z motiviranimi sodelavci, zato ustvarjamo prijetno in varno delovno okolje. S stalnimi naložbami vzpostavljamo razmere za nove, napredne oblike dela z aktivnimi delovnimi rešitvami, ki upoštevajo Sandozovo prizadevanje za nenehno izboljšavo delovnega okolja.

Pridružite se nam.

Naši sodelavci so naša prihodnost.

Spodbujamo dosežke sodelavk in sodelavcev. Vsako leto podeljujemo zvezde, nagrade za tiste posameznike, ki so pri svojem delu še posebno izstopali.

Naše delovanje temelji na močnih vrednotah, upravljanje talentov je eno naših prednostnih področij, s kulturo opolnomočenosti sodelavcem omogočamo, da lahko v celoti udejanjijo svoje talente in ustvarjalnost. Aktivno se osredotočamo na vlaganje v razvoj in dolgoročno podporo mladih talentiranih študentov in raziskovalcev. Že vrsto let smo proaktivni pri iskanju talentov in strokovnjakov, izvajamo pa tudi mednarodno uveljavljene projekte na kadrovskem področju. 

ScienceBEAT

Dogodek ScienceBEAT je edinstvena priložnost za mlade talente, da vstopijo v svetovno mrežo strokovne odličnosti na področju znanosti in podjetništva, ter odlična popotnica na začetku njihove karierne poti. Izbrani udeleženci na dogodku dobijo dragocen vpogled v trende in izzive sodobne farmacevtske industrije, začutijo pa tudi utrip svetovnega farmacevtskega podjetja, ki je vodilno na področju razvoja in proizvodnje podobnih bioloških zdravil in generičnih farmacevtskih izdelkov.

Več o ScienceBEAT

Sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, študentskimi organizacijami in kariernimi centri, ki jim na šolah in fakultetah ter v podjetju redno predstavljamo smernice v farmacevtski industriji in zaposlitvene možnosti za mlade strokovnjake. Vsako leto ponudimo prakso dijakom in študentom naravoslovnih in tehniških smeri, tudi tujim. Mnogi izmed njih svojo karierno pot po koncu izobraževanja nadaljujejo v našem podjetju.

Z neformalnimi programi mentorstva, uvajanjem novozaposlenih in našo naravo dela spodbujamo sodelovanje in hkrati prenos znanja med sodelavci iz različnih generacij, različnih strok in tudi različnih kultur (delo v mednarodnih projektnih timih). Naši starejši sodelavci spontano prevzemajo vlogo mentorjev in prenašajo znanje na mlajše sodelavce, saj so z njimi vsak dan povezani pri rednih nalogah. Sočasno poteka tudi "obratno mentorstvo" (reverse mentoring), kar se izraža v stalnem posodabljanju predvsem informacijskega znanja na strani starejših, pri čemer svoje spretnosti nanje prenašajo mladi sodelavci.

Inovativnost je naš način razmišljanja in delovanja, je del naših vsakodnevnih naporov za stalne izboljšave procesov in produktov, za operativno odličnost in učinkovitost.

Več

V družbi najuglednejših zaposlovalcev

Na slovenskem trgu dela smo že petkrat prejeli naziv najuglednejšega delodajalca po raziskavi zaposlitvenega portala Mojedelo.com, kar potrjuje naše prizadevanje za gradnjo spodbudnega in kakovostnega delovnega okolja.

Štirikrat zapored smo dobili polni certifikat družini prijazno podjetje. V pobudi Družini prijazno podjetje Lek sodeluje že od začetka projekta, s čimer dokazuje svojo zavezanost k ustvarjanju delovnega okolja, ki je do zaposlenih in njihovih družin prijazno.

Zavedamo se, da lahko naši sodelavci na delovnih mestih rastejo le tako, da jim ponudimo novo znanje in spretnosti. V povprečju se je Lekov zaposleni v letu 2022 izobraževal 74,2 ure oz. 9,3 dneva, največ na področju kakovosti.


V partnerstvu s strokovnimi organizacijami

Tesno smo vpeti v slovenski razvojno-raziskovalni prostor in naši dosežki so plod sodelovanja slovenske znanosti. Podjetja in raziskovalne ustanove so naši naravni partnerji v razvoju znanosti, bazičnih znanj in aplikativnih rešitev; skupaj ustvarjamo gospodarski napredek in zagotavljamo trajno rast družbene blaginje.

Naši strateški partnerji v slovenskem prostoru so: Univerza v Ljubljani (Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fakulteta), Univerza v Mariboru (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za strojništvo, Medicinska fakulteta), Univerza na Primorskem (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), Kemijski inštitut ter Nacionalni inštitut za biologijo. Sodelujemo tudi v več domačih in mednarodnih programih skupaj z raziskovalnimi ustanovami in drugimi podjetji, pri čemer je naša vloga usmerjena v razvoj visokotehnoloških rešitev za hitrejšo, stroškovno učinkovito in varnejšo proizvodnjo zdravil. Konzorcijskim partnerjem v projektih omogočamo preizkušanje prototipov v industrijskem okolju ter svetujemo in usmerjamo druge partnerje pri načrtovanju in razvoju novih tehnologij, izdelkov in storitev v smeri potreb biofarmacevtske industrije.

Uspešnost dela v razvoju potrjujejo tudi številna priznanja našim strokovnjakom za izjemne in trajne znanstvene ter poslovne dosežke -  na nacionalni in mednarodni ravni:

 • prejemniki certifikata Programa odgovornega ravnanja® – POR za Lekovo nenehno prizadevanje za zdravje, varnost in okolje ter za pregledno in transparentno poročanje o svojih dejavnostih na teh področjih;