Dobrodošli pri nas

Novartisovo poslanstvo je odkrivanje novih poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. V Sloveniji razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna ter kakovostna zdravila, od sodobnih bioloških in inovativnih zdravil do generičnih zdravil. Z naprednimi terapijami soustvarjamo medicino in smo največji ponudnik zdravil na domačem trgu. Z vsemi svojimi divizijami je Novartis v Sloveniji največji partner slovenskega zdravstva.

Temelji našega uspeha

S svojimi izkušnjami, znanjem in kakovostjo predstavljamo pomemben del Novartisa. Veliko sredstev namenjamo razvoju in raziskavam, ki so osnova našega delovanja. Verjamemo v naraščajoči pomen znanstveno osnovanih inovacij, ki odpirajo poti do naprednih zdravil in povečujejo dostopnost zdravljenja.
Na poti do novih odkritij se povezujemo z znanstvenoraziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in svetu. Temelji našega uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Opolnomočenje zaposlenih, inovacije, operativna odličnost, podatki in digitalna tehnologija ter utrditev zaupanja v družbi so naše strateške prioritete.

Novartis v Sloveniji

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer poleg Leka delujeta tudi Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. Uresničujemo Novartisovo strategijo: gradimo vodilno, osredotočeno farmacevtsko družbo, ki jo poganjajo napredne tehnologije v razvoj in raziskave, vrhunske prodajne dejavnosti, globalni dostop in podatkovna znanost. Več

Novartis nadaljuje vlaganja v Sloveniji, ki so od leta 2003 presegla že več kot 3 milijarde evrov sredstev. Več kot polovico jih je namenil razvoju, preostali del za posodobitve in razširitve naših proizvodnih zmogljivosti. S stalnimi naložbami Novartis utrjuje svojo prisotnost v Sloveniji, gradi spodbudno, konkurenčno in podporno delovno okolje ter krepi svojo vlogo katalizatorja razvoja farmacevtske panoge v Sloveniji. Številne naložbe v krepitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti v smeri večje digitalizacije in avtomatizacije podpirajo uspešno širitev Novartisa v Sloveniji iz generičnega v bolj inovativno farmacevtsko podjetje. Postajamo pomemben član svetovnega trga inovativnih zdravil, bioloških in generičnih zdravil z visoko dodano vrednostjo.

Lek v Novartisu

Lek je pomemben del mednarodnega farmacevtskega podjetja Novartis.

Svoje več kot 75-letne izkušnje, znanje in dosežke pri razvoju in proizvodnji kakovostnih farmacevtskih izdelkov združujemo z Novartisovimi organizacijskimi enotami po vsem svetu. Več

Smo slovenska, evropska in svetovna farmacevtska družba, blizu ljudem in usmerjena v prihodnost.


V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Globalni razvoj zdravil, Novartisove Tehnične dejavnosti, Novartisove Uporabniške & tehnološke rešitve in generično divizijo Sandoz. Ob tem skrbimo za poslovne funkcije in storitve za širšo regijo.

Naša vloga v Novartisu:

 • V Leku razvijamo originalna biološka in podobna biološka zdravila ter generična zdravila.
 • Proizvajamo podobna biološka zdravila in učinkovita generična zdravila, in sicer aseptična in trdna zdravila ter antiinfektive.
 • Proizvajamo nekatera ključna Novartisova inovativna zdravila.
 • Proizvajamo kakovostne farmacevtske učinkovine za generična in biološka zdravila.
 • Skrbimo za zahtevne razvojne Sandozove projekte.
 • Pakiramo in distribuiramo zdravila.
 • Zdravila tržimo na domačem in mednarodnih trgih.
 • Zagotavljamo standardizirane visokokakovostne storitve za Novartisovo proizvodno mrežo po vsem svetu.

Naši uspehi rastejo iz znanja

Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski razvojno-raziskovalni prostor. Sodelujemo s slovenskimi univerzami in centri odličnosti. Uspešno povezujemo gospodarstvo in znanost.

Z dosežki pri razvoju bioloških in podobnih bioloških zdravil smo postali del Novartisovega globalnega razvoja zdravil. Smo edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji. Z dosežki pri razvoju inovativnih bioloških in podobnih bioloških zdravil predstavljamo pomemben del Novartisovega globalnega razvoja zdravil. Skupaj premikamo meje in povečujemo dostopnost zdravljenja težko ozdravljivih bolezni.

Znanje in kompetence naših zaposlenih so nas umestili med osrednje Novartisove globalne proizvodne centre za učinkovine in zdravila. Naši znanstveniki ter znanstveni in razvojni timi redno dosegajo izjemne znanstvene in poslovne dosežke ter so nosilci Novartisovih najvišjih priznanj za prebojne rešitve v razvoju in proizvodnji zahtevnih inovativnih in generičnih zdravil.

Pomembno vlogo imamo tudi v Novartisovi generični diviziji Sandoz. Smo vodilni, največji in najbolje opremljeni Sandozov razvojni center, ki izvede polovico vseh Sandozovih razvojnih projektov, in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Ponosni smo, da smo nosilci uvajanja njegovih izdelkov na svetovne trge. Številni inovativni razvojni projekti so plod našega znanja in izkušenj.

V Sloveniji smo vzpostavili enega od dveh Novartisovih globalnih operativnih centrov, ki zagotavlja standardizirane globalne storitve logistične in oskrbovalne verige, inženiringa, proizvodne tehnologije in zagotavljanja kakovosti za Novartisovo proizvodno mrežo po vsem svetu.

S kakovostjo živimo na vsakem koraku

Vpeta je v naše vsakodnevno delo, izkazana z zaupanjem in spoštovanjem do zaposlenih, bolnikov, poslovnih partnerjev in širšega okolja, v katerem delujemo. Vrsto let jo potrjujejo uspešne presoje regulatornih organov iz držav po vsem svetu.

Visoke standarde kakovosti uresničujemo v vseh delovnih procesih, v razvoju in proizvodnji zdravil ter pri oskrbi trgov. Naši vrhunsko usposobljeni in izkušeni strokovnjaki imajo pri tem ključno vlogo.

Odgovorni smo do družbe

Verjamemo, da sta poslovna uspešnost in družbena odgovornost neločljivo povezani.

 • Prizadevamo si povečati dostop do zdravstvenih storitev in zdravil ter ozaveščati o pomenu zdravja. Z raziskovalnimi dosežki in inovacijami ustvarjamo nove in dostopnejše možnosti zdravljenja za bolnike po vsem svetu.
 • Smo odgovoren in etičen delodajalec, ki skrbi za dobro širše skupnosti.
 • Delujemo preventivno in stremimo k učinkoviti rabi naravnih virov ter se trudimo za zmanjševanje svojega vpliva na okolje.
 • Ravnamo v skladu z najvišjimi standardi etičnega poslovanja. Odgovorna poslovna praksa je skupno izhodišče naše poslovne strategije.

Več

Delimo skupno vizijo

V središču našega delovanja so bolniki.

Uresničujemo skupno Novartisovo vizijo: vsak dan po vsem svetu izboljšujemo dostop do kakovostnih zdravil, da bi vsakomur omogočili zdravljenje, ki ga potrebuje. Zavzemamo se za to, da bi bilo zdravje dosegljivo vsem.

Kot del Novartisa gradimo osredotočeno farmacevtsko družbo, ki jo poganjajo napredne tehnologije v R & R, vrhunske prodajne dejavnosti, globalni dostop in podatkovna znanost. Inovativnost zaznamuje vsa področja našega delovanja.
V zdravilih, ki jih razvijamo in izdelujemo, združujemo desetletja izkušenj in strokovnega znanja. Plemenitimo in povezujemo jih s svojimi vrednotami. Naša vlaganja v razvoj so obsežna in neprekinjena. Proizvodnja sledi strogim mednarodnim standardom kakovosti. Navdihuje in spodbuja nas Novartisovo poslanstvo – odkrivati nove poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.

Naše vrednote

Naša kultura sloni na močnih vrednotah. Pomagajo nam uresničevati naše poslanstvo in vizijo, izbirati sodelavce, razvijati talente in nagrajevati dosežke.

Vodijo nas in nas povezujejo:

 • Navdih: Vključujemo naše sodelavce. Trudimo se za bolnike. Živimo svoje poslanstvo.

 • Vedoželjnost: Učimo se. Smo odprti. Zavedamo se svojih zmožnosti.

 • Opolnomočenost: Ustvarjamo jasnost. Pomagamo si med seboj. Prevzemamo odgovornost za svoja dejanja.

 • Integriteta: Smo iskreni. Imamo pogum. Delamo, kar je prav.


Ustvarjamo opolnomočeno, vedoželjno in navdihujočo kulturo, ki temelji na integriteti in vrednotenju raznolikosti. Zagotavljamo varno in vključujoče delovno okolje, v katerem se vsi zaposleni počutijo sprejete. To je pogoj za uspešne in zavzete zaposlene, ki želijo prispevati k doseganju skupnih ciljev.Naše lokacije po Sloveniji

Usvajanje znanja in inovacije so vodilo vseh naših lokacij. Nove naložbe nam omogočajo širitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti. Timska miselnost, pomoč drug drugemu ter kultura vključenosti in raznolikosti pripomorejo, da se vsak počuti dobrodošlo in sprejeto. Naše dosežke soustvarja več kot 5500 zaposlenih na štirih lokacijah v Sloveniji: v Ljubljani, Lendavi, Mengšu in na Prevaljah. Delujemo v dveh razvojnih centrih (za generična in biološka zdravila) ter sedmih proizvodnih centrih (za generična in inovativna zdravila).

Razvoj in proizvodnja farmacevtskih učinkovin in zdravil potekata po zahtevnih mednarodnih standardih. Ti zagotavljajo kakovost, varnost in učinkovitost naših izdelkov in veljajo za celoten Novartis.

Novartis v Sloveniji združuje štiri področja delovanja:

  Ljubljana  Mengeš  Prevalje  Lendava

Ljubljana – v centru Slovenije, v središču globalnega farmacevtskega zemljevida

V Ljubljani več kot 3270 sodelavcev piše zgodbo o uspehu. Tukaj je sedež družb Lek in Novartis Pharma Services. Poleg proizvodnje končnih izdelkov in drugih pomembnih funkcij je na lokaciji tudi vodilni Sandozov razvojni center. Letno v Sloveniji razvijemo v povprečju 20 novih zdravil z novo učinkovino, farmacevtsko obliko ali za nov trg.

V Ljubljani je tudi sedež Globalnega operativnega centra, ki zagotavlja standardizirane visokokakovostne storitve za Novartisovo proizvodno mrežo po vsem svetu.

Od leta 2012 smo skupno vložili dosjeje za več kot 140 novih izdelkov.

V enoti Trdni izdelki imamo širok nabor izdelkov, ki obsega več kot 160 različnih družin izdelkov tako za trg generičnih zdravil kot za inovativna Novartisova zdravila z okoli 75 različnimi aktivnimi farmacevtskimi učinkovinami.

Proizvajamo granulate, tablete, kapsule, filmsko obložene tablete, kapsule s peletami in kapsule z granulati, dražeje in mikropelete, ki jih pakiramo v pretisne omote (blistre), plastenke, stekleničke in vrečke. Gre za več kot 3000 končnih izdelkov, prisotnih na okoli 100 trgih, vključno z najzahtevnejšimi trgi, kot so ZDA, Rusija in Japonska.

V enoti Aseptični izdelki iz več kot 30 aktivnih učinkovin proizvajamo okvirno 70 različnih izdelkov in 500 končnih izdelkov. Za trge po vsem svetu jih polnimo v sterilne ampule in viale.

Proizvajamo tudi neaseptične raztopine, pršila za nos in sirupe. Ne dolgo tega smo lansirali naše prvo podobno biološko zdravilo v obliki tekoče viale, kar je pomemben korak v smeri medicine prihodnosti. Smo Novartisov center odličnosti za ampule in Sandozov center odličnosti za liofilizirane praške, shranjene v vialah.


Mengeš – naša najstarejša lokacija in zibelka biofarmacevtike v Sloveniji

Mengeška lokacija je ena ključnih razvojnih in proizvodnih lokacij za najzahtevnejše Sandozove generične izdelke in Novartisove inovativne izdelke. Pri izjemnem razvoju in uspešnem delovanju lokacije sodeluje več kot 1260 zaposlenih.

V Farmacevtskih učinkovinah Mengeš proizvajamo več učinkovin za Novartisova inovativna zdravila ter izbrane generične zdravilne učinkovine z visoko dodano vrednostjo. Najsodobnejše proizvodne zmogljivosti omogočajo izdelavo tehnološko najzahtevnejših učinkovin.

Lokacija Mengeš je edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji ter sodi med najpomembnejše Novartisove lokacije za razvoj in proizvodnjo bioloških ter podobnih bioloških zdravil. Sandoz je pionir in globalni vodja med podobnimi biološkimi zdravili. Na lokaciji Mengeš proizvajamo za trg dve Sandozovi podobni biološki učinkovini in številne inovativne ter podobne biološke učinkovine za klinično uporabo.

V Mengšu je tudi središče za analitične storitve: testiranje surovin, učinkovin in končnih izdelkov za številne Novartisove biotehnološke in aseptične lokacije.

Z znanjem in inovativnostjo naših sodelavcev slovenskim bolnikom omogočamo zdravljenje s kar osmimi podobnimi biološkimi zdravili in tako prispevamo k večji dostopnosti do sodobnih bioloških zdravil.


Lendava – v kljunu Slovenije, v središču napredka

V osrčju Pomurja na naši lendavski lokaciji potekata proizvodnja antiinfektivov in pakiranje končnih farmacevtskih oblik, kjer več kot 710 sodelavcev niza številne uspehe.

 Tržne potrebe po kalijevem klavulanatu, učinkovini širokospektralnega antibiotika Amoksiklav, naraščajo in skladno s tem rastejo tudi proizvodne kapacitete v Lendavi. Amoksiklav je naš vodilni izdelek.

Lokacija je izrazito multikulturna, saj zaposluje sodelavce treh narodnosti: slovenske, madžarske in hrvaške.

Trdni izdelki Lendava so strateškega pomena za Novartis, saj so največji obrat za pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov v Novartisu. Za bolnike v več kot 120 državah sveta smo v letu 2020 zapakirali skoraj sedem milijard tablet in kapsul, z več kot 4000 šiframi končnih izdelkov.

V proizvodnem obratu izdelujemo tako inovativna kot generična zdravila iz tablet in kapsul več Novartisovih tovarn po vsem svetu in tretjih dobaviteljev. S 26 pakirnimi linijami in več kot 500 zaposlenimi smo eden pomembnejših in zanesljivejših dobaviteljev Novartisovih inovativnih in generičnih zdravil v trdnih farmacevtskih oblikah.

 Ob tem izvajamo več pomembnih inovacijskih pobud za avtomatizacijo, digitalizacijo in inovativno pakiranje ter s tem izpolnjujemo pričakovanja še večje konkurenčnosti in operativne odličnosti enote v prihodnjih letih. Dostopnost zdravljenja z inovativnimi zdravili povečujemo z iskanjem novih, inovativnih rešitev, ki nam prinašajo prihranke pri času, materialih in transportu ter zmanjšujejo naš okoljski odtis.


Prevalje – iz majhnega kraja na več kot 80 svetovnih trgov

Več kot 220 zaposlenih na naši lokaciji na Prevaljah skrbi za proizvodnjo Amoksiklava, enega vodilnih Sandozovih izdelkov v svetovnem merilu.

Proizvodnja širokospektralnega antibiotika na Prevaljah poteka od leta 1988. Skupno je bilo proizvedenih že več kot sedem milijard tablet tega antibiotika. Zaposleni skrbijo tudi za celotno analitiko in sproščanje izdelkov na trg ter vse druge podporne funkcije proizvodnji.

Lokacija je v procesu preoblikovanja.Zaposleni so naše srce

Novartis sodi med največje zaposlovalce v Sloveniji. Zaposlujemo več kot 5500 redno zaposlenih sodelavcev in to številko stalno povečujemo.

Ustvarjamo odprto kulturo sodelovanja ter konkurenčno in spodbudno delovno okolje. Spodbujamo inovativnega duha in stopanje izven okvirjev.

Skladno z Novartisovo strategijo raznolikosti in vključenosti spoštujemo ter spodbujamo kulturno, etnično in spolno raznolikost svojih zaposlenih. Skoraj polovico naših vodilnih položajev zasedajo ženske. Pridobili smo certifikat LGBT prijazno podjetje, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana. Cenimo sprejemanje vsakogar na vsakem koraku.

Zavedamo se, da sta razvoj in napredek mogoča le z motiviranimi sodelavci, zato ustvarjamo prijetno in varno delovno okolje. S stalnimi naložbami vzpostavljamo pogoje za nove, napredne oblike dela z aktivnimi delovnimi rešitvami, ki sledijo Novartisovim prizadevanjem za nenehno izboljšavo delovnega okolja. V skladu z Novartisovim modelom Odgovorna izbira imajo zaposleni – glede na naravo njihovega dela – možnost, da se odločijo, kako, kje in kdaj bodo opravljali svoje delo, pri čemer lahko izberejo tudi delo na daljavo. Z novimi načini dela Novartis izboljšuje sodelovanje, prilagodljivost in učinkovitost, vendar na prvo mesto še naprej postavlja varnost zaposlenih.

Pridružite se nam.

Naši sodelavci so naša prihodnost.

Spodbujamo dosežke naših zaposlenih. Vsako leto Novartis v Sloveniji podeljuje zvezde, nagrade za tiste posameznike, ki so pri svojem delu še posebej izstopali. Naše delovanje sloni na močnih vrednotah, upravljanje talentov je eno od naših prednostnih področij, s kulturo opolnomočenosti zaposlenim omogočamo, da lahko v celoti udejanjijo svoje talente in ustvarjalnost.

Vodijo in povezujejo nas navdih, vedoželjnost, opolnomočenost in integriteta. S kulturo opolnomočenja stopamo po novi poti, ki temelji na sodelovanju, poslušanju, učenju in izmenjavi.
Aktivno se osredotočamo na vlaganja v razvoj in dolgoročno podporo mladih talentiranih študentov ter raziskovalcev. Že vrsto let smo proaktivni pri iskanju talentov ter strokovnjakov in izvajamo mednarodno uveljavljene projekte na kadrovskem področju. S projektom Novartisov karierni zajtrk predstavljamo inovativno kadrovsko spodbudo za vračanje slovenskih strokovnjakov, ki so na delu ali študiju v tujini, v slovensko okolje. Od prvega kariernega zajtrka, ki je potekal leta 2016, smo gostili več kot 550 vrhunskih strokovnjakov. 40 se jih je zaposlilo v Novartisu v Sloveniji.

Z vrhunskim znanstvenim dogodkom BioCamp že enajst let izkazujemo podporo razvoju in inovativnosti ter skrb za razvoj mladih strokovnjakov. Edinstveni forum povezuje najboljše študente s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi menedžerji iz Leka, Sandoza in Novartisa. Mladim strokovnjakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom, odpremo vrata našega podjetja in jim ponudimo vpogled v farmacevtsko industrijo ter podjetništvo. V enajstih letih je dogodek povezal več kot 350 mladih talentov, od katerih se jih je do danes več kot 45 zaposlilo v Novartisu.

Sodelujemo s fakultetami, študentskimi organizacijami in kariernimi centri, ki jim na fakultetah in v podjetju redno predstavljamo trende v farmacevtski industriji in zaposlitvene možnosti za mlade strokovnjake. Vsako leto ponudimo več kot 100 praks dijakom in študentom naravoslovja, tudi tujim. Mnogi izmed njih svojo karierno pot po koncu študija nadaljujejo v našem podjetju.

Opolnomočenost, vedoželjnost in stalni razvoj so del naše organizacijske kulture. Z neformalnimi programi mentorstva, uvajanjem novozaposlenih in samo naravo dela spodbujamo sodelovanje in hkrati prenos znanja med sodelavci iz različnih generacij, različnih strok ter tudi različnih kultur (delo v mednarodnih projektnih timih). Naši starejši sodelavci spontano prevzemajo vlogo mentorjev in prenašajo znanje na mlajše sodelavce, saj so z njimi dnevno povezani skozi redne naloge. Sočasno poteka tudi "obratno mentorstvo" (reverse mentoring), kar se odraža v stalnem posodabljanju predvsem informacijskih znanj na strani starejših, kjer svoje spretnosti nanje prenašajo mladi sodelavci.

Inovativnost je naš način razmišljanja in delovanja, je del naših vsakodnevnih naporov za stalne izboljšave procesov in produktov, za operativno odličnost in učinkovitost. Pobuda Th!nk Novartis, program za upravljanje idej in inovacij zaposlenih, je do danes zabeležila že več kot 25.900 idej. V Sloveniji smo od aprila 2012 do decembra 2020 predložili 7196 idej, od katerih jih je bilo izvedenih 3620. Skupaj je to prineslo 59,2 milijona EUR koristi. Posebno priznanje smo podelili sodelavcem, ki so prispevali in v prakso uvedli najbolj inovativne ideje ter rešitve.

Več

V družbi najbolj uglednih zaposlovalcev

Smo prvo in edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji z uglednim mednarodnim certifikatom Top employer, ki izkazuje zavezanost organizacije boljšemu delovnemu okolju. Smo edino slovensko podjetje, ki je prejelo ta certifikat tako na slovenski kot tudi na evropski in globalni ravni. Po raziskavi Top employer smo se uvrstili v sam vrh najboljših svetovnih podjetij.

Prejeli smo tudi naziv najuglednejši delodajalec. Smo trikratni prejemnik priznanja zlata praksa (Regijski BioCamp, Novartisov karierni zajtrk in Svetovalni odbor mladih), ki ga v okviru Zlate niti podeljuje družba Dnevnik. Za projekt Novartisov karierni zajtrk smo prejeli tudi priznanje za najboljšo prakso na področju razvoja zaposlenih med velikimi podjetji, ki ga podeljuje Planet GV.

Zavedamo se, da lahko naši sodelavci na delovnih mestih rastejo le tako, da jim ponudimo novo znanje in spretnosti. Letno se v povprečju vsaj ene oblike izpopolnjevanja znanja in usposabljanja udeleži 4550 sodelavcev Novartisa v Sloveniji, skupaj povprečno opravijo več kot 310.000 izobraževalnih ur.

Na slovenskem trgu dela smo že trikrat prejeli naziv najuglednejšega delodajalca po raziskavi zaposlitvenega portala Mojedelo.com, kar potrjuje naša prizadevanja za izgradnjo spodbudnega in kakovostnega delovnega okolja. Štirikrat zapored smo dobili polni certifikat Družini prijazno podjetje. V pobudi Družini prijazno podjetje Lek, ki je del Novartisa, sodeluje od samega začetka projekta, s čimer dokazuje svojo zavezanost k ustvarjanju delovnega okolja, ki je prijazno zaposlenim in njihovim družinam.

Več


V partnerstvu s strokovnimi organizacijami

Tesno smo vpeti v slovenski razvojno-raziskovalni prostor in naši dosežki so plod sodelovanja slovenske znanosti. Podjetja in raziskovalne ustanove so naši naravni partnerji v razvoju znanosti, bazičnih znanj in aplikativnih rešitev; skupaj ustvarjamo gospodarski napredek in zagotavljamo trajno rast družbene blaginje.

Naši partnerji v slovenskem prostoru so: Fakulteta za farmacijo, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Institut Jožef Stefan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za strojništvo, Biotehnična fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo in drugi.

Sodelujemo tudi v več domačih in mednarodnih programih skupaj z raziskovalnimi ustanovami in drugimi podjetji, med njimi tudi v programu »Nova generacija bioloških zdravil« (BioPharm.Si), ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski sklad za regionalni razvoj. Lek je v programu strateški partner, naša vloga pa je usmerjena v razvoj visokotehnoloških rešitev za hitrejšo, stroškovno učinkovito in varnejšo proizvodnjo bioloških učinkovin. Konzorcijskim partnerjem v projektu omogočamo preizkušanje prototipov v industrijskem okolju ter svetujemo in usmerjamo druge partnerje pri načrtovanju in razvoju novih tehnologij, izdelkov in storitev v smeri potreb biofarmacevtske industrije.

Uspešno smo sodelovali v štiri leta trajajočem evropskem konzorcijskem projektu Izdelava novega procesa izolacije proteinov za biološka zdravila, v sklopu katerega smo razvili in uvedli visoko produktiven, stroškovno učinkovit in okoljsko prijazen proces za čiščenje monoklonskih protiteles. Projekt smo pripravili skupaj s šestimi drugimi partnerji in je bil v okviru Evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020), največjega raziskovalno-inovacijskega programa EU, izbran za sofinanciranje s strani Evropske komisije. V letu 2020 je Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) v sodelovanju z EIT Health in Novartisom v Sloveniji organiziral drugi slovenski hekaton Innovation Day. Dogodek s 96 udeleženci je v luči ponovnega zaostrovanja razmer zaradi covida-19 potekal virtualno. Tekmovalci so iskali rešitve za spodbujanje zdravega življenja s spreminjanjem vedenj, farmacevtski izziv, s katerim so se soočili, pa je predstavil Novartis v Sloveniji. Gre za še enega izmed načinov, s katerim Novartis v Sloveniji utrjuje svojo vez z akademsko sfero.


Uspešnost dela v razvoju potrjujejo tudi številna priznanja našim strokovnjakom za izjemne in trajne znanstvene ter poslovne dosežke, in sicer tako znotraj Sandoza in Novartisa kakor v širšem družbenem okolju, tudi na nacionalni ravni: