Nadzorni svet družbe Lek

Delovanje delniške družbe v imenu njenih lastnikov nadzira nadzorni svet. Člani nadzornega sveta so predstavniki delničarjev, ki jih je izvolila skupščina delničarjev, in predstavniki delavcev, ki jih je izvolil svet delavcev.

Člani nadzornega sveta so (stanje na dan 14. 6. 2023):

Ime in priimekDatum imenovanja
Matthias Weber
24. 6. 2021
Ingrid Sollerer
1. 7. 2019
Carlo Gargiulo
14. 6. 2023
Fikret Bašanović20. 12. 2017
Peter Svete1. 10. 2012

Matthias Weber
predogled | za tisk 
Ingrid Sollerer
predogled | za tisk
Carlo Gargiulo
za tisk
Fikret Bašanović
predogled | za tisk
Peter Svete