Nadzorni svet družbe Lek

Delovanje delniške družbe v imenu njenih lastnikov nadzira nadzorni svet. Člani nadzornega sveta so predstavniki delničarjev, ki jih je izvolila skupščina delničarjev, in predstavniki delavcev, ki jih je izvolil svet delavcev.

Člani nadzornega sveta so (stanje na dan 1. 1. 2024):

Ime in priimekDatum imenovanja
Matthias Weber
24. 6. 2021
Joerg Michael Joachim Bernd Struempe
1. 1. 2024
Carlo Gargiulo
14. 6. 2023
Fikret Bašanović20. 12. 2017
Peter Svete1. 10. 2012
predogled | za tisk
Matthias Weber
predogled | za tisk 
Joerg Michael Joachim Bernd Struempe
predogled | za tisk
Carlo Gargiulo
predogled | za tisk
Fikret Bašanović
predogled | za tisk
Peter Svete