Uprava družbe Lek

Uprava vodi, zastopa in predstavlja družbo v okviru določil veljavne zakonodaje in v skladu s Statutom Leka d. d.

Upravo družbe Lek sestavljajo člani:

Robert Ljoljo
predsednik uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Ksenija Butenko Černe
članica uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Ivan Ďurovčík
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Marjan Novak
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Andrej Pardo
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Prof. dr. Uroš Urleb
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk

Raul Intriago Lombeida 
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk