Uprava družbe Lek

Uprava vodi, zastopa in predstavlja družbo v okviru določil veljavne zakonodaje in v skladu s Statutom Leka d.d.

Upravo družbe Lek sestavljajo (veljavno od 4. 7. 2023):

Robert Ljoljo
predsednik uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Eva Podgoršek
članica uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Gregor Makuc 
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Dr. Simon Rečnik
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Andreja Bucik Primožič
članica uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Matjaž Tršek
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Paulina Pazio
članica uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Marko Hauptman
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk