Uprava družbe Lek

Uprava vodi, zastopa in predstavlja družbo v okviru določil veljavne zakonodaje in v skladu s Statutom Leka d. d.

Upravo družbe Lek sestavljajo člani:

Robert Ljoljo
predsednik uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Ksenija Butenko Černe
članica uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Raul Intriago Lombeida 
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Marjan Novak
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Andrej Pardo
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Prof. dr. Uroš Urleb
član uprave (življenjepis)

predogled
za tisk
Andreja Bucik Primožič
direktorica Financ in članica uprave (življenjepis)

predogled
za tisk