Sodelovanje znanosti in gospodarstva

Dan za raziskovalce 2019

Dan za raziskovalce je namenjen srečanju znanstvenikov iz najodličnejših akademskih ustanov in Leka, z namenom medsebojnega spoznavanja, izmenjave znanj in najboljših praks v medsebojnem sodelovanju. Na dogodek povabimo znanstvenike z različnih fakultet in inštitutov: s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, Kemijskega inštituta, Instituta »Jožef Stefan« in Slovenske znanstvene fundacije.

Naši partnerji:

  • Cooperative European Medicines Development Course, IMI
  • Mreža CEEPUS - Central European Knowledge Alliance for
  • Teaching, Lerning & Research in Pharmaceutical Technology (CEKA PharmTech);
  • Poletne šole za dijake v sodelovanju s Kariernim centrom UL;
  • EPSA Summer University Projekt 2019;
  • Slovensko inovacijsko stičišče - Medicinska dolina;
  • Slovenska znanstvena fundacija – Slovenski znanstveni festival
  • Gospodarska zbornica Slovenije, Ameriška gospodarska zbornica, AHK
  • Inženirke in inženirji bomo!