Ustvarjamo lepše življenje za vse

Povečujemo dostop do cenovno dostopnih zdravil in ozaveščamo o pomenu zdravja. Smo odgovoren in etičen delodajalec s skrbjo za dobro širše skupnosti. Stremimo k učinkoviti rabi naravnih virov. Zmanjšujemo svoj vpliv
na okolje.

Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.