Vsa zdravila (BRp in Rp)

5
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
5-Fluorouracil Ebewe fluorouracil Rp
A
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Acipan pantoprazol Rp
Aclasta zoledronska kislina Rp
Adimuplan sitagliptin Rp
Airflusan Forspiro flutikazonpropionat, salmeterol Rp
Alopurinol Sandoz alopurinol Rp
Amcandin amlodipin, kandesartan Rp
Amlopin amlodipin Rp
Amoksiklav amoksicilin, klavulanska kislina Rp
Amyzol amitriptilin Rp
Anagrelid Sandoz anagrelid Rp
Anaton enalapril, hidroklorotiazid Rp
Angal klorheksidin, lidokain BRp
Aripiprazol Sandoz aripiprazol Rp
Atriance nelarabin Rp
Azacitadin Sandoz azacitadin Rp
B
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Bikalutamid Lek bikalutamid Rp
Binocrit epoetin alfa Rp
Bivacyn bacitracin, neomicin Rp
Bixodalan abirateron Rp
Bortezomib Sandoz bortezomib Rp
Broncho-munal lizat bakterij Rp
Byol bisoprolol Rp
C
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Calciumfolinat Ebewe folinska kislina Rp
Candea kandesartan Rp
Candea HCT kandesartan, kandesartan, hidroklorotiazid Rp
Cisof fosfomicin Rp
Citafort escitalopram Rp
Codilek oksikodon Rp
Codilek Combo nalokson, oksikodon Rp
Coupet rosuvastatin Rp
D
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Dermazin srebrov sulfadiazin Rp
Diverin ibuprofen BRp
Docetaksel Sandoz docetaksel Rp
Doxilek kalcijev dobesilat Rp
Duloksetin Sandoz duloksetin Rp
E
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Edemid furosemid Rp
Edicin vankomicin Rp
Elreptic eplerenon Rp
Entekavir Sandoz entekavir Rp
Epirubicin Ebewe epirubicin Rp
Eprocliv metformin, sitagliptin Rp
Epufen fentanil Rp
Erelzi etanercept Rp
Exoderil naftifinijev klorid BRp
Exolorfin amorolfin BRp
Exoter terbinafin BRp
F
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Ferrum Lek kompleks železovega (III) hidroksida s polimaltozo (dekstriferon) Rp
Flonidan loratadin Rp
Flonidan S loratadin BRp
Fluimukan acetilcistein BRp
Fulvestrant Lek fulvestrant Rp
G
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Granisetron Lek granisetron Rp
H
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Hyrimoz adalimumab Rp
I
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Immunal sok zeli škrlatne ehinaceje BRp
K
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Kalcijev folinat Sandoz kalcijev folinat Rp
Kalijev fenoksimetilpenicilinat Sandoz fenoksimetilpenicilin Rp
Ketonal ketoprofen Rp
Klimicin klindamicin Rp
Kornam terazosin Rp
Kvelux kvetiapin Rp
Kvelux SR kvetiapin Rp
L
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Lekadol 1000 mg paracetamol Rp
Lekadol 500 mg paracetamol BRp
Lekadol Combo fenilefrinijev klorid, paracetamol BRp
Lekadol Plus C askorbinska kislina, paracetamol BRp
Lekofusin ibuprofen, paracetamol BRp
Lenalidomid Sandoz lenalidomid Rp
Lentrica desloratadin Rp
Leptoprol levprorelin Rp
Linex mlečnokislinske bakterije BRp
Linex Forte mlečnokislinske bakterije BRp
Linex Linbi mlečnokislinske bakterije BRp
M
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Metotreksat Ebewe metotreksat Rp
Midazolam Lek midazolam Rp
Miktan tamsulozin Rp
Miktan Combi dutasterid, tamsulozin Rp
Modolex kalcijev dobesilat monohidrat, lidokain BRp
Mommox mometazon Rp
Mommox RINO mometazon BRp
N
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Nakom karbidopa, levodopa Rp
Nillar esomeprazol Rp
O
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Oksaliplatin Sandoz oksaliplatin Rp
Olivin enalapril Rp
Omnitrope somatropin Rp
Ortanol omeprazol Rp
Ospamox amoksicilin Rp
Ospen fenoksimetilpenicilin Rp
P
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Paklitaksel Sandoz paklitaksel Rp
Pemetreksed Sandoz pemetreksed Rp
Piramil ramipril Rp
Piramil H hidroklorotiazid, ramipril Rp
Primotren sulfametoksazol, trimetoprim Rp
Propranolol Lek propranolol Rp
Prorektal laktuloza BRp
R
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Ramelso amlodipin, ramipril Rp
Razagilin Sandoz razagilin Rp
Rispolux risperidon Rp
Rixathon rituksimab Rp
Runaplax rivaroksaban Rp
S
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Sanval zolpidem Rp
Sevelamer Lek sevelamerijev karbonat Rp
Simvastatin Lek simvastatin Rp
Sirdalud tizanidin Rp
Sorel kalcipotriol Rp
Sorel combo betametazon, kalcipotriol Rp
Spasmex trospij Rp
Sugamadeks Sandoz sugamadeks Rp
Sulfesa solifenacin Rp
Sunitinib Sandoz sunitinib Rp
T
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Tadalafil Lek tadalafil Rp
Terebyo teriflunomid Rp
Tornetis sildenafil Rp
Tulip atorvastatin Rp
V
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Venofer železov (III) oksid saharat Rp
Vorikonazol Sandoz vorikonazol Rp
Voxin perindopril Rp
Voxin Combo indapamid, perindopril, indapamid Rp
X
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Xabogard kompleks železa (III) s karboksimaltozo Rp
Xapimant memantin Rp
Z
Ime zdravila Zdravilna učinkovina Način izdaje
Zarzio filgrastim Rp
Zessly infliksimab Rp
Ziextenzo pegfilgrastim Rp
Zinacef cefuroksim Rp
Zinnat cefuroksim Rp
Zofran ondansetron Rp
Zonisamid Sandoz zonisamid Rp
A
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
abirateron Bixodalan Rp
acetilcistein Fluimukan BRp
adalimumab Hyrimoz Rp
alopurinol Alopurinol Sandoz Rp
amitriptilin Amyzol Rp
amlodipin Amcandin
Amlopin
Ramelso
Rp
Rp
Rp
amoksicilin Amoksiklav
Ospamox
Rp
Rp
amorolfin Exolorfin BRp
anagrelid Anagrelid Sandoz Rp
aripiprazol Aripiprazol Sandoz Rp
askorbinska kislina Lekadol Plus C BRp
atorvastatin Tulip Rp
azacitadin Azacitadin Sandoz Rp
B
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
bacitracin Bivacyn Rp
betametazon Sorel combo Rp
bikalutamid Bikalutamid Lek Rp
bisoprolol Byol Rp
bortezomib Bortezomib Sandoz Rp
C
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
cefuroksim Zinacef
Zinnat
Rp
Rp
D
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
desloratadin Lentrica Rp
docetaksel Docetaksel Sandoz Rp
duloksetin Duloksetin Sandoz Rp
dutasterid Miktan Combi Rp
E
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
enalapril Anaton
Olivin
Rp
Rp
entekavir Entekavir Sandoz Rp
epirubicin Epirubicin Ebewe Rp
eplerenon Elreptic Rp
epoetin alfa Binocrit Rp
escitalopram Citafort Rp
esomeprazol Nillar Rp
etanercept Erelzi Rp
F
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
fenilefrinijev klorid Lekadol Combo BRp
fenoksimetilpenicilin Kalijev fenoksimetilpenicilinat Sandoz
Ospen
Rp
Rp
fentanil Epufen Rp
filgrastim Zarzio Rp
fluorouracil 5-Fluorouracil Ebewe Rp
flutikazonpropionat Airflusan Forspiro Rp
folinska kislina Calciumfolinat Ebewe Rp
fosfomicin Cisof Rp
fulvestrant Fulvestrant Lek Rp
furosemid Edemid Rp
G
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
granisetron Granisetron Lek Rp
H
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
hidroklorotiazid Anaton
Piramil H
Rp
Rp
I
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
ibuprofen Diverin
Lekofusin
BRp
BRp
indapamid Voxin Combo Rp
infliksimab Zessly Rp
K
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
kalcijev dobesilat Doxilek Rp
kalcijev dobesilat monohidrat Modolex BRp
kalcijev folinat Kalcijev folinat Sandoz Rp
kalcipotriol Sorel
Sorel combo
Rp
Rp
kandesartan Amcandin
Candea
Candea HCT
Rp
Rp
Rp
kandesartan, hidroklorotiazid Candea HCT Rp
karbidopa Nakom Rp
ketoprofen Ketonal Rp
klavulanska kislina Amoksiklav Rp
klindamicin Klimicin Rp
klorheksidin Angal BRp
kompleks železa (III) s karboksimaltozo Xabogard Rp
kompleks železovega (III) hidroksida s polimaltozo (dekstriferon) Ferrum Lek Rp
kvetiapin Kvelux
Kvelux SR
Rp
Rp
L
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
laktuloza Prorektal BRp
lenalidomid Lenalidomid Sandoz Rp
levodopa Nakom Rp
levprorelin Leptoprol Rp
lidokain Angal
Modolex
BRp
BRp
lizat bakterij Broncho-munal Rp
loratadin Flonidan
Flonidan S
Rp
BRp
M
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
memantin Xapimant Rp
metformin Eprocliv Rp
metotreksat Metotreksat Ebewe Rp
midazolam Midazolam Lek Rp
mlečnokislinske bakterije Linex
Linex Forte
Linex Linbi
BRp
BRp
BRp
mometazon Mommox
Mommox RINO
Rp
BRp
N
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
naftifinijev klorid Exoderil BRp
nalokson Codilek Combo Rp
nelarabin Atriance Rp
neomicin Bivacyn Rp
O
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
oksaliplatin Oksaliplatin Sandoz Rp
oksikodon Codilek
Codilek Combo
Rp
Rp
omeprazol Ortanol Rp
ondansetron Zofran Rp
P
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
paklitaksel Paklitaksel Sandoz Rp
pantoprazol Acipan Rp
paracetamol Lekadol 1000 mg
Lekadol 500 mg
Lekadol Combo
Lekadol Plus C
Lekofusin
Rp
BRp
BRp
BRp
BRp
pegfilgrastim Ziextenzo Rp
pemetreksed Pemetreksed Sandoz Rp
perindopril Voxin Rp
perindopril, indapamid Voxin Combo Rp
propranolol Propranolol Lek Rp
R
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
ramipril Piramil
Piramil H
Ramelso
Rp
Rp
Rp
razagilin Razagilin Sandoz Rp
risperidon Rispolux Rp
rituksimab Rixathon Rp
rivaroksaban Runaplax Rp
rosuvastatin Coupet Rp
S
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
salmeterol Airflusan Forspiro Rp
sevelamerijev karbonat Sevelamer Lek Rp
sildenafil Tornetis Rp
simvastatin Simvastatin Lek Rp
sitagliptin Adimuplan
Eprocliv
Rp
Rp
sok zeli škrlatne ehinaceje Immunal
BRp
solifenacin Sulfesa Rp
somatropin Omnitrope Rp
srebrov sulfadiazin Dermazin Rp
sugamadeks Sugamadeks Sandoz Rp
sulfametoksazol Primotren Rp
sunitinib Sunitinib Sandoz Rp
T
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
tadalafil Tadalafil Lek Rp
tamsulozin Miktan
Miktan Combi
Rp
Rp
terazosin Kornam Rp
terbinafin Exoter BRp
teriflunomid Terebyo Rp
tizanidin Sirdalud Rp
trimetoprim Primotren Rp
trospij Spasmex Rp
V
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
vankomicin Edicin Rp
vorikonazol Vorikonazol Sandoz Rp
Ž
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
železov (III) oksid saharat Venofer Rp
Z
Zdravilna učinkovina Ime zdravila Način izdaje
zoledronska kislina Aclasta Rp
zolpidem Sanval Rp
zonisamid Zonisamid Sandoz Rp