Odgovorni do družbe in okolja

Smo dober partner in skrbimo za okolje, v katerem delujemo. Naša ambicija je biti katalizator pozitivnih sprememb in vodilni v okoljski trajnosti.

Spoznajte, kako razumemo svojo vlogo vdružbi, in dejanja, s katerimi jo uresničujemo. Dostopno zdravljenje in odgovorno poslovanje sta temelja naše družbene odgovornosti. Z raziskovalnimi dosežki in inovacijami ustvarjamo nove in dostopnejše možnosti zdravljenja za bolnike po vsem svetu. Odgovorna poslovna praksa je skupno izhodišče naše poslovne strategije.

Dostopno zdravljenje

Verjamemo, da si vsi bolniki zaslužijo kakovostno zdravljenje. Naše lokacije v Sloveniji so zato razvojno-proizvodna središča, v katerih iščemo poti do inovativnih in cenovno dostopnejših farmacevtskih izdelkov. Več


Odgovorno poslovanje

Zaupanje bolnikov in kupcev temelji na kakovosti naših izdelkov, etičnem vodenju družbe in ravnanju zaposlenih. Več


Zadnje aktivnosti
22. 9. 2021

V kampanji ozaveščanja okrvnih boleznih danes poudarjamo pomen zgodnjega diagnosticiranja primarne imunske trombocitopenije (ITP). V tem tednu namreč poteka svetovni teden ozaveščanja o tej redki krvni ...

21. 9. 2021

Novartisove lokacije v Sloveniji imajo dolgo tradicijo energetskega menedžmenta, ki prispeva k njihovi konkurenčnosti. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji, poudarja: ...

17. 9. 2021

Humanitarno Društvo bolnikov  s krvnimi boleznimi Slovenije svojim članom, bolnikom in njihovim svojcem že 26 let nudi različno podporo, v sodelovanju z medicinskim osebjem ...

15. 9. 2021

V kampanji ozaveščanja o krvnih boleznih ob današnjem svetovnem dnevu ozaveščanja o limfomu poudarjamo pomen zgodnjega diagnosticiranja te najpogostejše krvne bolezni. Na Oddelku za ...