Raznolikost in vključenost – cenimo drugačnost

Spodbujamo raznolikost ljudi, kultur, pogledov in razmišljanja ter njihovo vključenost v našo organizacijo. To je pomemben del našega uspešnega delovanja.

Spoznajte, kako razumemo svojo vlogo v družbi, in dejanja, s katerimi jo uresničujemo. Dostopno zdravljenje in odgovorno poslovanje sta temelja naše družbene odgovornosti. Z raziskovalnimi dosežki in inovacijami ustvarjamo nove in dostopnejše možnosti zdravljenja za bolnike po vsem svetu. Odgovorna poslovna praksa je skupno izhodišče naše poslovne strategije.

Dostopno zdravljenje

Verjamemo, da si vsi bolniki zaslužijo kakovostno zdravljenje. Naše lokacije v Sloveniji so zato razvojno-proizvodna središča, v katerih iščemo poti do inovativnih in cenovno dostopnejših farmacevtskih izdelkov. Več


Odgovorno poslovanje

Zaupanje bolnikov in kupcev temelji na kakovosti naših izdelkov, etičnem vodenju družbe in ravnanju zaposlenih. Več


Zadnje aktivnosti
25. 9. 2020

Novartis v Sloveniji je na 39. Mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti za projekt BioCamp prejel nagrado za najboljšo kadrovsko prakso 2020 – častna omemba. ...

24. 8. 2020

»Zaradi znanja in ustvarjalnosti naših zaposlenih se krepi naša vloga v Novartisu in z njo naš prispevek k dostopnosti zdravljenja za bolnike po vsem svetu,« ...

13. 7. 2020

Odvečno toploto v obliki parnega kondenzata, ki jo v svojih procesih družba Lek, ki je del Novartisa, ne more več izkoristiti, a ima še dovolj ...

8. 6. 2020

Novartis na področju raznolikosti in vključenosti stremi k temu, da je lahko vsak sodelavec ne glede na spol, spolno identiteto ali usmerjenost zvest samemu sebi ...