Ustvarjamo lepše življenje za vse

Imamo jasno strategijo družbene odgovornosti, ki je osredotočena na povečanje dostopa do cenovno dostopnih zdravil ter biti odgovoren in etičen delodajalec, tvoren član skupnosti in vodilna družba v panogi.

Spoznajte, kako razumemo svojo vlogo v družbi, in dejanja, s katerimi jo uresničujemo. Dostopno zdravljenje in odgovorno poslovanje sta temelja naše družbene odgovornosti. Z raziskovalnimi dosežki in inovacijami ustvarjamo nove in dostopnejše možnosti zdravljenja za bolnike po vsem svetu. Odgovorna poslovna praksa je skupno izhodišče naše poslovne strategije.

Dostopno zdravljenje

Verjamemo, da si vsi bolniki zaslužijo kakovostno zdravljenje. Naše lokacije v Sloveniji so zato razvojno-proizvodna središča, v katerih iščemo poti do inovativnih in cenovno dostopnejših farmacevtskih izdelkov. Več


Odgovorno poslovanje

Zaupanje bolnikov in kupcev temelji na kakovosti naših izdelkov, etičnem vodenju družbe in ravnanju zaposlenih. Več


Zadnje aktivnosti
13. 7. 2020

Odvečno toploto v obliki parnega kondenzata, ki jo v svojih procesih družba Lek, ki je del Novartisa, ne more več izkoristiti, a ima še dovolj ...

8. 6. 2020

Novartis na področju raznolikosti in vključenosti stremi k temu, da je lahko vsak sodelavec ne glede na spol, spolno identiteto ali usmerjenost zvest samemu sebi ...

21. 4. 2020

Novartis v Sloveniji je učencem iz socialno ogroženih družin podaril računalnike z vso potrebno programsko opremo, da bi jim bile v času pandemije covida-19 zagotovljene enake možnosti dostopa ...

11. 2. 2020

Lek, ki je del Novartisa, je 30. januarja ponovno prejel certifikat Programa odgovornega ravnanja® (POR). Cerifikat, ki ga v Sloveniji podeljuje Združenje kemijske industrije ...