Leku nagrada AmCham Slovenia za najboljšo poslovno prakso

8. 12. 2022

Projekt Industrija in univerza – Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja, ki ga družba Lek izvaja skupaj z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in Univerzo v Ljubljani, je prejel naslov najboljše poslovne prakse »Best of  the Best«. Tekmovanje prireja AmCham Slovenia, usmerjeno pa je v prepoznavanje najboljših poslovnih praks, ki navdihujejo poslovno skupnost in vnašajo inovativnost, motivacijo ter povezovanje za rast in napredek.

Zmagovalni projekt je nastal kot plod tesnega sodelovanja z Univerzo v Ljubljani in se je skozi leta razvil v naravno partnerstvo. Oba partnerja se zavedata priložnosti in odgovornosti, ki izhajajo iz skupnega poslanstva, uresničujejo pa ga skozi bogato paleto sodelovanj: raziskovalni projekti, zaključna dela, praktikumi, hekatoni, poletne šole, mednarodni konzorciji, izmenjava znanj, strokovnjakov in še mnogo več. Pri tem se še posebej osredotočajo na priložnosti za razvoj mladih, spodbujajo njihovo vedoželjnost, strokovno in osebno rast. Osrednji namen partnerstva je predvsem dvigniti sodelovanje med gospodarstvom in akademsko sfero na raven trajnih strateških partnerstev, in tako ustvariti pretočen ter odprt inovacijski prostor za razvoj novih znanj, kompetenc prihodnosti in talentov. Dolgoročno povezovanje bistveno krepi inovacijsko sposobnost sodelujočih partnerjev in v širšem pomenu prispeva k višji kakovosti življenja za vse: nastajajo nove in bolj dostopne terapevtske možnosti za bolnike, ustvarja se več kakovostnih delovnih mest, domača podjetja pa postajajo privlačnejša za tuje in domače strokovnjake.

»Tesno sodelovanje z akademsko sfero je eden od stebrov našega delovanja, ki prinaša inovativne preboje, višjo dodano vrednost, nove razvojne možnosti in ne nazadnje večjo konkurenčnost Slovenije. Ponosni smo, da nam je uspelo vzpostaviti resnično tesno sodelujočo skupnost raznolikih členov, ki pa se redno srečujejo, izmenjujejo ideje in dobre prakse, s tem pa tudi povečujemo zaupanje med obema sferama,« je dejala vodja projekta Darja Ferčej Temeljotov, vodja projektov strateških programov.


Med superfinaliste za odlične poslovne prakse »Best of the Best« sta se uvrstili še dve podjetji – Manpower Slovenija in Airnamics, d. o. o., član skupine Kolektor.