Lavičkova zbirka

Lavičkova zbirka kot najobsežnejša farmacevtsko-medicinska zbirka v Sloveniji z izjemnim kulturnim, izobraževalnim in znanstvenim pomenom, katere lastnik je Lek, član skupine Sandoz, se je ljubljanskim muzejem pridružila leta 1986 v takratni tovarni farmacevtskih in kemičnih izdelkov Lek. Zbirka nosi ime po Bohuslavu Lavički, lekarnarju, ki je zbiral in zbral predmete v njej. To izjemno zbirko je Slovenija leta 2002 na pobudo takratne Lekove uprave razglasila za kulturni spomenik državnega pomena.