Zgodovina

Smo prvo in najstarejše sodobno farmacevtsko podjetje v Sloveniji. Že od začetka našega delovanja nas zaznamujeta dinamičen razvoj in težnja po internacionalizaciji poslovanja. Stalna in intenzivna rast, značilna za celotno Lekovo zgodovino, je v zadnjem obdobju še posebej izrazita.

Več kot 77 let razvoja Leka - prelet zgodovine

1946

Uradno je bila ustanovljena tovarna zdravil Lek. Obogatitev izbora izdelkov in povečanje količine doma izdelanih zdravil sta bili prvi nalogi, ki smo si ju kot mlado podjetje zadali.

1965

Z novimi vlaganji se je začela naša hitra rast, naraščalo je število zaposlenih, dvigovala se je stopnja izobrazbene strukture.


Osemdeseta leta

Lekovo poslovanje je zaznamoval začetek razvoja in proizvodnje kalijevega klavulanata, pomembne sestavine našega vodilnega izdelka Amoksiklava®.

1992

Po sprejetju Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij konec leta 1992 se je Lek preoblikoval in junija 1994 postal prva delniška družba z znanimi lastniki v zasebni lasti v Sloveniji. Junija 1992 so na Ljubljanski borzi začele kotirati Lekove delnice razreda C, delnice razreda A so začele kotirati avgusta 1996, delnice razreda B pa po dematerializaciji leta 1999.

1993

Kot prva srednjeevropska farmacevtska družba smo z zdravilom z učinkovino cimetidin vstopili na ameriški trg.

1998

Ustanovili smo razvojni in polindustrijski laboratorij za klasično biotehnologijo in rekombinantne izdelke. Na Prevaljah smo odprli nov proizvodni obrat za proizvodnjo penicilinskih izdelkov.

2000

V skladu s svojo strateško usmeritvijo na trg generičnih zdravil v ZDA smo pridobili registracijo za zdravilo enalapril, ki je eno najbolje prodajanih zdravil na tem trgu. Položili smo temeljni kamen za nov Razvojni center, ki je ena ključnih investicij v tem obdobju. Odprli smo nov poslovni center za Jugovzhodno Evropo v Skopju (Makedonija) in predstavništvo v Rigi (Latvija).

2001

Zaključili smo nakup romunske farmacevtske družbe Pharma Tech in se uvrstili med vodilne antibiotične hiše v regiji. Sledil je prevzem poljske družbe Argon S. A. iz Lodža, s čimer se je Lek utrdil na poljskem trgu in v segmentu zdravil za srce in ožilje ter samozdravljenje. Na ameriškem trgu smo ustanovili lastno družbo Lek Pharmaceuticals, Inc., in postali distributer zdravil na tem trgu. Odprli smo predstavništvo na Kitajskem in pridobili certifikat za ravnanje z okoljem po standardu ISO 14001.

2002

Leto 2002 je bilo za Lek prelomno. V novembru se je uspešno zaključil prijateljski prevzem, s katerim je Lek postal del poslovne skupine Novartis.

Na ameriškem trgu smo pridobili dovoljenje regulativnih organov za prodajo bromokriptina, zdravila za zdravljenje Parkinsonove bolezni, in lisinoprila, zdravila za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka. V Ljubljani smo odprli nov Lekov Razvojni center, ki omogoča še tesnejše sodelovanje Lekovih raziskovalnih enot z raziskovalci znanstvenih ustanov in fakultet doma in v tujini. V Romuniji smo položili temeljni kamen novega obrata za proizvodnjo varnih in kakovostnih antibiotikov, na Poljskem pa temeljni kamen ene največjih Lekovih investicij – Centra za farmacevtsko proizvodnjo in logistiko v Strykowu.

2003

Pomemben poslovni korak je pomenila pridobitev dovoljenja za trženje izdelka co-amoksiklav. Položaj na največjem svetovnem trgu smo še utrdili z dovoljenjem za promet z omeprazolom, drugim najbolje prodajanim zdravilom na svetu. Uspešno smo ubranili tudi evropski patent za sintezo omeprazola.

Za projekt »Filgrastim – pridobivanje rekombinantnega proteina z inovativnimi rešitvami« smo prejeli naziv inovator leta 2002.

Po uspešnosti poslovanja se je Lek uvrstil na prvo mesto med slovenskimi podjetji, po rasti je prehitel regionalne tekmece in dosegel vodilno mesto po prodaji med primerljivimi farmacevtskimi družbami v Srednji in Vzhodni Evropi.

Maja 2003 je več nacionalnih blagovnih znamk v okviru Novartis Generics oblikovalo močno globalno blagovno znamko: Sandoz.

2004

V Mengšu smo odprli nov obrat za proizvodnjo biofarmacevtikov, prvi te vrste v Srednji in Vzhodni Evropi. Z njim smo okrepili lastne raziskave in razvoj ter prispevali k doseganju vodilne vloge Sandoza med biofarmacevtiki.

Delovati sta začela nova farmacevtska obrata v Romuniji in na Poljskem, ki zagotavljata proizvodnjo zdravil za naraščajoče potrebe evropskega tržišča.

Sandoz je začel tržiti pravastatin, zdravilo za zniževanje holesterola, v Veliki Britaniji, Nemčiji ter na Nizozemskem in Danskem. Zdravilo je plod Lekovega znanja in uspešne povezanosti Lekovega razvoja, proizvodnje in patentne zaščite z možnostmi, ki jih ponuja Sandozova globalna mreža.

V sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani smo omogočili elektronsko izdajo Slovenskega medicinskega slovarja, skupaj s strokovnimi sodelavci pa novo izdajo publikacije Arterijska hipertenzija.

2006

V septembru smo položili temeljni kamen za gradnjo Lekovega Razvojnega centra biofarmacevtike v Mengšu, v katerem razvijamo in proizvajamo biofarmacevtike za globalne Sandozove trge. V Ljubljani smo uspešno dogradili novo linijo za tehniško zahtevno tehnologijo statinskih tablet. Začeli smo projekt povečevanja proizvodnje, ki predvideva povečanje obsega proizvodnje na 5 milijard tablet letno. V Lendavi smo dokončali projekt izgradnje vzporednih fermentacijskih zmogljivosti s postavitvijo novega skladišča.

Prodali smo 100-odstotni lastniški delež v družbi Lek Kozmetika, d. o. o., in se tako osredotočili na razvoj, proizvodnjo in trženje farmacevtskih izdelkov in učinkovin.

Na področju varnosti in zdravja pri delu smo v septembru pridobili certifikat odličnosti OHSAS 18001:1999.

Izvedli smo zahteven projekt, s katerim smo v skladu z zakonodajo uredili področje varstva osebnih podatkov in zanj dobili nagrado za dobro prakso pri varovanju osebnih podatkov.

2007

V oktobru smo odprli nov Razvojni center biofarmacevtike.

V Ljubljani smo zgradili nov center kakovosti z laboratoriji za testiranje in sproščanje Lekovih in Sandozovih izdelkov skupaj s sodobnim mikrobiološkim laboratorijem.

Konec leta smo uspešno zaključili projekt prestrukturiranja in optimiranja procesov v Oskrbi, ki je v okviru Sandoza postala oskrbni center za trge Centralne in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope, Skupnosti neodvisnih držav in Slovenijo.

Prvostopenjsko sodišče v New Yorku je 31. maja razsodilo, da Lekov izdelek Omeprazol ne krši patentnih pravic originatorja.

Med prvimi podjetji v Sloveniji smo pridobili certifikat Družini prijazno podjetje. V Ljubljani smo ob koncu leta zaključili gradnjo novega vrtca.

2008

V Ljubljani smo odprli nov center kakovosti z laboratoriji za testiranje in sproščanje Lekovih ter Sandozovih izdelkov in s sodobnim mikrobiološkim laboratorijem. Na isti lokaciji smo vzpostavili novo raztehtovalnico in tehtanje Werum, najkompleksnejše v skupini Sandoz.

Končali smo širitev proizvodnje sterilnih liofiliziranih oblik.

Na slovenski trg smo uvedli novo zdravilo za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka z učinkovino perindropil.

Za sistematično vlaganje v znanje ter v skrb za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih smo osvojili slovensko priznanje TOP 10 – 2008.

Pridobili smo certifikat »Responsible care« za program odgovornega ravnanja.

Sandoz je dobil dovoljenje Evropske komisije za svoje tretje podobno biološko zdravilo – rekombinantni protein filgrastim. S tem je utrdil položaj pionirja med podobnimi biološkimi zdravili. Filgrastim je v pomembnem delu plod razvoja naših strokovnjakov.

2009

Delovati je začel regionalni Pakirni center Lendava za oskrbo evropskih trgov s končnimi izdelki iz Sandozovih tovarn po vsem svetu. Sandozova vlaganja v Sloveniji so tako v petih letih dosegla 750 milijonov evrov.

Blagovne znamke Lek®, Lekadol® in Persen® so prejele nagrado superbrand in se uvrstile med najmočnejše domače in tuje znamke na slovenskem trgu.

Peto leto zapored smo pripravili Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo, v katerem se je Novartisovim zaposlenim po vsem svetu pridružilo največ lekovcev do tedaj.

Medicinska fakulteta v Ljubljani in farmacevtska družba Lek, članica skupine Sandoz, sta pripravili četrto, razširjeno izdajo Slovenskega medicinskega e-slovarja.

2010

V Mengšu smo odprli nov obrat za proizvodnjo tehnološko zahtevnih biofarmacevtskih učinkovin. Novi obrat je namenjen proizvodnji modificiranih proteinov – gre za drugo generacijo proteinov, ki predstavljajo izboljšano obliko bioloških zdravil. Tako smo še okrepili vlogo Leka v razvoju in proizvodnji podobnih bioloških zdravil v Sandozu. Potrdili smo, da je slovensko znanje v rekombinantni tehnologiji v svetovnem vrhu.

Prvi v Sloveniji smo ponudili generični zdravilo z učinkovino rosuvastatin za zniževanje holesterola v krvi; zdravilo je razvito in proizvedeno pri nas.

Pridobili smo polni certifikat Družini prijazno podjetje in potrdili zavezanost k izboljševanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

2011

Pakirnica Lendava je v enem letu zapakirala milijardo tablet in s tem vstopila med velike proizvodne in ključne lokacije Sandoza.

Na prvem Regijskem BioCampu smo skupaj s strokovnjaki iz Sandoza in Novartisa gostili perspektivne dodiplomske in podiplomske študente naravoslovnih znanosti iz regije Adria.

Na Bledu smo priredili znanstveno konferenco Sandozov dan raziskav in razvoja, ki se je odvijala tretjič in prvič v Sloveniji.

Sandozovi zaposleni v Sloveniji smo sodelovali v prvi globalni pobudi Živim zdravo za zdrav način življenja in dobro počutje.

Na Dnevu sodelovanja z lokalno skupnostjo je kri darovalo rekordno število naših prostovoljcev.

2012

V Lendavi smo praznovali 30 let delovanja, v katerih smo se razvijali kot pomemben zaposlovalec v regiji. Obenem smo zaokrožili 20 let proizvodnje kalijevega klavulanata, ključne sestavine širokospektralnega antibiotika, enega vodilnih in najbolje prodajanih Sandozovih izdelkov.

V Mengšu smo odprli nove laboratorije za celično in molekularno biologijo, s čimer smo okrepili svojo podporo Sandozovi Biofarmacevtiki pri ohranjanju vodilne vloge v razvoju podobnih bioloških zdravil.

Upravni odbor Združenja Manager je za managerja leta 2012 imenoval mag. Vojmirja Urlepa, predsednika uprave Leka, člana skupine Sandoz.

Že desetič smo prejeli priznanje TOP 10 Izobraževalni management za vlaganje v izobraževanje zaposlenih.

V okviru programa Astma in šport je potekal 5. Lekov kolesarski maraton za ozaveščanje o razširjenosti pljučnih bolezni in skrbi za zdravje pljuč.

Svoje okoljsko in družbeno odgovorno poslovanje smo nadgradili z vključitvijo vseh naših razvojno-proizvodnih lokacij v Sloveniji v shemo EMAS, sistem Evropske unije za okoljevarstveno vodenje organizacij.

2013

Gospodarska zbornica Slovenije je mag. Vojmirju Urlepu podelila nagrado za izjemne gospodarske dosežke v letu 2012.

Slovesno smo obeležili jubilej lokacije Prevalje, ki je v 35 letih iz majhnega obrata zrasla v sodobno Sandozovo farmacevtsko proizvodno enoto. Obseg proizvodnje njenega ključnega izdelka, širokospektralnega antibiotika, stalno narašča, zato ves čas odpiramo nova delovna mesta.

Sandoz je kot prvi v Sloveniji ponudil generično nosno pršilo z učinkovino mometazon za zdravljenje sezonskega ali celoletnega alergijskega rinitisa ter nosnih polipov.

Nagrado Invest Slovenia FDI Award smo osvojili kot ena najuspešnejših neposrednih tujih investicij v državi.

Prejeli smo priznanje zaposlitvenega portala MojeDelo.com za najuglednejšega zaposlovalca v Sloveniji.

V okviru dolgoletnega sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije smo pomagali zaznamovati njeno 60-letnico in smo praznovali 15 let skupne pobude Pomežik soncu za brezplačne počitnice otrok, ki živijo v socialni stiski.

2014

Skupina raziskovalcev Biofarmacevtike Mengeš in Kemijskega inštituta Ljubljana je prejela Puhovo priznanje za razvoj postopkov za pripravo podobnih bioloških zdravil filgrastim in pegfilgrastim ter za razvoj inovativnih postopkov za njihov prenos v proizvodnjo.

Ohranili smo vlogo pomembnega zaposlovalca v osrednjeslovenski regiji, na Koroškem in v Prekmurju ter za 5 odstotkov povečali število zaposlenih.

Za varovanje okolja smo namenili blizu 3 milijone evrov.

Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo je v Sloveniji potekal desetič. V tem obdobju so Novartisovi zaposleni v Sloveniji opravili 23 tisoč ur prostovoljnega dela in pomagali 10 tisoč ljudem ter 40 organizacijam.

2015

Ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) je za prodajo na ameriškem trgu odobrila Sandozovo podobno biološko zdravilo filgrastim* za zdravljenje bolnikov s povečanim tveganjem za pojav nevtropenije, ki se pogosto pojavi pri zdravljenju rakavih obolenj in napredovanih okužbah s HIV-om. Pri začetnem razvoju rekombinantnega filgrastima je sodelovala skupina strokovnjakov iz Leka, člana skupine Sandoz, in Kemijskega inštituta v Ljubljani. Lansiranje prvega podobnega biološkega zdravila Zarzio v Združenih državah tlakuje pot boljši dostopnosti visokokakovostnim biološkim zdravilom. Sandoz je tako postal prva družba, ki je na ameriški trg lansirala podobno biološko zdravilo in s tem prevzela vodilno vlogo v ZDA, kot je to storila pred skoraj desetimi leti v Evropi.

V Pakirnem centru Lendava smo namenu predali nov logistični sistem, največjo posamično Novartisovo naložbo v Sloveniji doslej, in priskrbeli nova delovna mesta.

Na petem regijskem BioCampu smo razpravljali o novih strategijah zdravljenja avtoimunih bolezni.

Odprli smo digitalizirano Lavičkovo zbirko, najobsežnejši farmacevtsko-medicinski muzej v Sloveniji.

* Zdravilo je v Sloveniji na voljo pod imenom Zarzio in je registrirano po centraliziranem postopku.

 

2016

Leto 2016 je bilo za nas jubilejno leto. Praznovali smo 20 let Novartisa in častitljivih 70 let Leka. To pomembno leto smo plemenitili z različnimi projekti in aktivnostmi za razvoj znanja in inovacij, z novimi naložbami v širitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti ter okoljske tehnologije, s spodbujanjem zdravega načina življenja ter krepitvijo naše družbene odgovornosti. Tako še z večjim ponosom živimo in udejanjamo naše vrednote ter praznujemo skupne uspehe.

2017

Podpisali smo Listino raznolikosti Slovenija, in tako še okrepili svoje dejavnosti pri spodbujanju kulture raznolikosti in vključenosti v vseh delih podjetja.

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo (PIGD) Lek, ki povezuje več kot 180 prostovoljnih članov, zaposlenih v Leku ali drugih podjetjih, ki opravljajo dejavnosti za Lek, je praznovalo 70. obletnico.

Izbrali smo strateškega kupca za Hotel Lek v Kranjski Gori.

2018

Sodelavca sta prejela najvišje Novartisovo znanstveno priznanje. Izr. prof. dr. Zdenko Časar je kot prvi slovenski znanstvenik prejel najvišje Novartisovo znanstveno priznanje za uglednega znanstvenika.

Predsednik uprave Novartisa Vas Narasimhan je obiskal Slovenijo.

Sodelovali smo v drugi Poletni šoli za dijake v organizaciji Kariernih centrov Univerze v Ljubljani in mladim ponudili vpogled v svet farmacevtske industrije.  

V petih letih delovanja aplikacije Th!nk Novartis, ki je namenjena spodbujanju zaposlenih k inovativnosti, smo zaposleni v Sloveniji oddali več kot 5500 predlogov. Aplikacija je bila prvič, pilotsko uvedena prav v Sloveniji.

2019

Naši raziskovalci so prejeli nagrado Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju in naziv »zvezda« Slovenskega festivala znanosti.

Ekipa Razvojnega centra Slovenija je prejela Sandozovo nagrado za izjemne dosežke v kategoriji Operativna odličnost.

Izvedli smo že 15. Dneve sodelovanja z lokalno skupnostjo. V petnajstih letih smo pomagali več kot 60 organizacijam in več kot 12.000 posameznikom.

Skupaj z devetimi drugimi slovenskimi velikimi podjetji smo podpisali Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju.

Skupaj z razvojnima partnerjema, Fakulteto za strojništvo in Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani, smo dobili priznanje TARAS za najboljši sodelovalni projekt v industriji za projekt umetnega želodca.

Praznovali smo desetletnico uspešnega delovanja Trdnih izdelkov Lendava, ki se je v desetih letih razvila v globalno strateško Novartisovo enoto za zadnjo fazo proizvodnje zdravil.

V Razvojnem centru Slovenija smo odprli nove razvojne laboratorije, ki nam omogočajo razvoj tudi zahtevnih trdnih in sterilnih farmacevtskih oblik za zdravljenje onkoloških obolenj.

Prejeli smo dve zlati nacionalni priznanji za inovacije, in sicer za prehransko dopolnilo LinComplexTM ter za projekt kontinuiranega in povezanega procesa čiščenja biofarmacevtikov.

Organizirali smo prvi Novartisov poslovni zaposlitveni dogodek v Sloveniji; obiskalo ga je več kot 130 udeležencev.

Naši znanstveniki iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš so prejeli kar devet Sandozovih nagrad za raziskave in razvoj.

Že drugič smo prejeli laskavi naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji, ki ga podeljuje zaposlitveni portal MojeDelo.com.

V Razvojnem centru Slovenija smo odprli prvi popolnoma avtomatiziran analitski laboratorij.

2020

Že dvanajstič smo bili med prejemniki certifikata Programa odgovornega ravnanja® – POR.

Na kongresu PHARM Connect smo prejeli nagrado za odličnost v farmacevtski proizvodnji za vpeljevanje podatkovne znanosti (ang. data science) v razvoj generičnih zdravil.

Novartis je Sloveniji podaril 500.000 ameriških dolarjev za pomoč pri obvladovanju pandemije covida-19. Sredstva smo namenili Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Novartis je doniral večje količine hidroksiklorokina za zdravljenje hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v Sloveniji.

Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, je obiskal lokacijo v Mengšu. Tam smo ob nastopu pandemije koronavirusa sami začeli izdelovati razkuževalno sredstvo, namenjeno donacijam lokalnim skupnostim.

Osnovnim šolam v Lendavi, Ljubljani, Domžalah in na Prevaljah smo podarili računalnike za pomoč otrokom pri izobraževanju na daljavo med pandemijo covida-19.

Naši znanstveniki so bili ponovno med prejemniki Novartisovih nagrad za izjemne dosežke na področju raziskav in razvoja.

Sodelovali smo na hekatonu Innovation Day, ki je potekal v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI) in EIT Health.

Prejeli smo najvišje nacionalno priznanje za inovacije, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije, za razvoj novega generičnega zdravila z zdravilno učinkovino takrolimus v obliki kapsul s podaljšanim sproščanjem, ki je namenjeno zdravljenju bolnikov s presajenimi organi.

Kot prvo in edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji smo pridobili ugledni mednarodni certifikat »Top Employer 2020« za najboljšega zaposlovalca tako na slovenski kot tudi evropski in globalni ravni.

2021

Organizirali smo že šesti Novartisov karierni zajtrk, ki se ga je udeležilo več kot 300 strokovnjakov naravoslovnih in drugih znanosti. Dogodek je prvič potekal v spletni obliki.

Mestna občina Ljubljana nam je podelila certifikat LGBT prijazno podjetje.

Za naš projekt Svetovalni odbor mladih (YAB) smo prejeli priznanje zlata praksa 2020, ki se podeljuje organizacijam za uporabo inovativnih pristopov k rasti in razvoju zaposlenih.

Naš projekt uvajanja tehnologije mešane resničnosti Vision je zmagal v kategoriji Inovativnost projekta Best of the Best 2021 organizacije AmCham Slovenija.

Na lokacijah v Ljubljani in Mengšu smo poskusno vzpostavili polnilne postaje za osebna električna in hibridna vozila zaposlenih in partnerjev. Med obema razvojno-proizvodnima lokacijama smo vpeljali prvo električno dostavno vozilo v hladni verigi v Sloveniji in eno redkih v svetu za distribucijo analitičnih vzorcev v farmacevtski industriji.

Izbrani smo bili za najuglednejšega delodajalca 2020 v Sloveniji. Naziv smo prejeli drugo leto zapored in skupno tretjič.

Obeležili smo 25-letnico Novartisa in 75 let družbe Lek.

Praznovali smo 15. obletnico odobritve prvega podobnega biološkega zdravila na svetu. Razvil in proizvedel ga je Sandoz. 

2022

Prejeli smo nagrado za dobro prakso pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo za leto 2021 in naziv invalidom prijazno podjetje za pomembne korake, ki smo jih naredili na področju zaposlovanja oseb z invalidnostjo.

Na Sandozovih dnevih raziskav in razvoja so Lekovi strokovnjaki prejeli kar deset znanstvenih nagrad za izjemen doprinos k razvoju in raziskavam ter povečanju dostopnosti visokokakovostnih zdravil. Nagrade so potrditev, da naši raziskovalci v globalni družbi Sandoz utrjujejo položaj vodilnih strokovnjakov pri razvoju bioloških, podobnih bioloških in generičnih zdravil.

V Antiinfektivih Lendava smo praznovali 30-letnico proizvodnje kalijevega klavulanata, učinkovine najbolje prodajanega Sandozovega širokospektralnega antibiotika Amoksiklav.

Biološke učinkovine Mengeš so prejele naziv tovarna leta 2022. Strokovno komisijo so prepričali z visoko ravnjo avtomatizacije, digitalizacije in uporabe podatkovne znanosti ter s svojo kulturo opolnomočenosti, inovativnost in vedoželjnosti.

Že tretjič zapored, in skupno četrtič, smo bili izbrani za najuglednejšega delodajalca v Sloveniji. V raziskavi so kandidati na trgu dela Lek izbrali za absolutnega zmagovalca in zmagovalca v vseh prijavljenih posameznih kategorijah.

Naše lokacije po Sloveniji so postale točka, prijazna do demence.

Postali smo srebrni sponzor Zveze za šport invalidov – Slovenskega paralimpijskega komiteja (Zveza ŠIS – SPK). V sklopu sodelovanja si prizadevamo za večjo vključenost oseb z različnimi oblikami invalidnosti – v podjetju in zunaj njega.

2023

Sandoz, vodilni svetovni proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil, je napovedal naložbo v znesku približno 90 milijonov USD za izgradnjo najsodobnejšega razvojnega centra Sandozove biofarmacevtike do leta 2026 na svoji lokaciji v Ljubljani v Sloveniji.

Ob navzočnosti predsednika vlade dr. Roberta Goloba in predsednika uprave Sandoza Richarda Saynorja smo podpisali memorandum o soglasju za gradnjo visokotehnološkega centra za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi. Načrtovana naložba je največja posamezna naložba v Lekovi zgodovini in ena najvišjih v slovenskem gospodarstvu.

V sklopu globalnega procesa ločitve Sandoza od Novartisa je Lek d.d., oddelil del poslovanja, ki pokriva Novartisova inovativna zdravila, in ga prenesel na novoustanovljeno družbo Novartis d.o.o.

Kot del skupine Sandoz Lek nadaljuje razvoj, proizvodnjo in trženje generičnih in podobnih bioloških zdravil.