Družba Lek, ki je del Novartisa, je ponovno prejemnica najvišjega nacionalnega priznanja za inovacije

  • Gospodarska zbornica Slovenije  je ob letošnjem Dnevu inovativnosti družbi Lek, ki je del Novartisa, podelila zlato  nacionalno priznanje za inovacijo.
  • Lek je prejel priznanje za  razvoj novega generičnega zdravila z zdravilno učinkovino takrolimus v obliki  kapsul s podaljšanim sproščanjem, namenjenega zdravljenju bolnikov s  presajenimi organi.
  • Lekovi strokovnjaki so v 18 letih, odkar  Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje nacionalna priznanja za inovacije, skupno  prejeli več kot 10 zlatih priznanj za inovacije.
1. 12. 2020

Gospodarska zbornica Slovenije je na letošnjem Dnevu inovativnosti podelila nacionalna priznanja za inovativnost. Nagrade za najboljše inovacije na nacionalni ravni so najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij. Kot eno izmed najboljših inovacij na državni ravni so tudi letos prepoznali inovacijo iz Leka, in sicer kapsulo spodaljšanim sproščanjem z zdravilno učinkovino takrolimus, ki je namenjena imunosupresivnemu zdravljenju bolnikov s presajenimi organi. 

Bolniki s presajenimi organi morajo vse življenje jemati ustrezna zdravila, da telo novega organa ne zavrne. Pri zdravljenju je izjemnega pomena natančno odmerjanje zdravila, zato so razvili prvo dvomiligramsko kapsulo z zdravilno učinkovino takrolimusa s podaljšanim sproščanjem na trgu, ki skupaj s štirimi generičnimi jakostmi omogoča enostavnejše in natančnejše odmerjenje zdravila. »Pri razvoju in proizvodnji generičnih zdravil je potrebne veliko inovativnosti, predvsem pri zasnovi in razvoju novih procesov in metod. Pri zdravilu z učinkovino takrolimus smo morali vpeljati kar nekaj inovacij, od uvedbe robustnega procesa dela brez izpostavljenosti izvajalcev zdravilni učinkovini do novih analitskih metod in kompleksno sestavljene ovojnine za zagotavljanje ustrezne kakovosti zdravila. Ponosna sem, da celoten proces, od razvoja do proizvodnje in pakiranja zdravila, poteka v Sloveniji. Med razvojem smo združili znanje in izkušnje številnih sodelavcev z različnih področij,« zahteven proces opisuje dr. Tanja Vilfan, vodja razvojnih projektov v Razvojnem centru Slovenija. Z bioekvivalenčnimi študijami, v katerih je sodelovalo približno 650 prostovoljcev, so v Leku pokazali, da je njihovo novo generično zdravilo primerljivo inovatorjevemu zdravilu.

Novartisovi sodelavci v Sloveniji se zavedajo, da so v farmacevtski industriji vse pomembnejše inovacije, ki prinašajo prebojna zdravila in izdelke, ter inovacije, ki povečajo dostopnost bolnikov do sodobnih zdravil. »Sposobnost doseganja novih mejnikov v inovacijah je rezultat zaupanja Novartisa v naše znanje in izkušnje, kar se kaže tudi v številnih novih naložbah v razvoj in proizvodnjo v Sloveniji. Skupaj z ostalimi enotami po svetu smo na poti razvoja v vodilno svetovno farmacevtsko družbo na področju naprednih tehnologij in digitalizacije. V samem bistvu našega delovanja ostaja skrb za bolnike in omogočanje sodobnega, varnega in učinkovitega zdravljenja. To je bilo tudi glavno vodilo pri razvoju novega generičnega zdravila za številne bolnike s presajenimi organi po svetu,« je povedal Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji.

Lekovi strokovnjaki so od leta 2002, ko je Gospodarska zbornica Slovenije začela podeljevati najvišja nacionalna priznanja za inovativne dosežke, prejeli več kot 10 zlatih priznanj.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v  Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih osmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2700 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,5 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2019 so predstavljale prodajo v višini 9,7 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno navoljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bibili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
katarina.klemenc@sandoz.com