Lek že dvanajstič med prejemniki certifikata Programa odgovornega ravnanja® – POR

11. 2. 2020

Lek, ki je del Novartisa, je 30. januarja ponovno prejel certifikat Programa odgovornega ravnanja® (POR). Cerifikat, ki ga v Sloveniji podeljuje Združenje kemijske industrije pri GZS, je prostovoljna globalna pobuda kemijske industrije za izboljšanje gospodarjenja na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja v najširšem pomenu. S ponovno pridobitvijo Lek dokazuje, da je podjetje, v katerem je odgovorno ravnanje sestavni del poslovanja in ključnega pomena za nadaljnji razvoj družbe.

Družba Lek je certifikat letos pridobila že dvanajstič. Z njim so odgovorni za POR pri Združenju kemijske industrije prepoznali Lekovo nenehno prizadevanje za izboljševanje delovanja na področju skrbi za zdravje, varnost in okolje ter za pregledno in transparentno poročanje o svojih dejavnostih na teh področjih. Tudi Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d., ki vsako leto poroča o ekonomskih, okoljskih in družbenih vplivih poslovanja družbe, že vrsto let beleži izboljšave vseh pomembnejših kazalnikov.

»V Leku, ki je del Novartisa, področje družbene odgovornosti razumemo kot neločljiv del naše poslovne strategije in ga uresničujemo celostno – v povezavi z vsemi poslovnimi dejavnostmi in funkcijami ter našimi deležniki. Že vrsto let stremimo k temu, da zagotovimo skrb za uravnotežen razvoj in iskanje stalnih izboljšav na področju varstva okolja ter varovanja zdravja in varnosti pri delu v vseh fazah naših delovnih procesov in življenjskega cikla naših izdelkov. Zavedamo se namreč, da naše poslovanje temelji na zaupanju naših bolnikov in porabnikov naših izdelkov,« je povedal Robert Hribar, direktor Zdravja, varnosti in okolja v Leku. Za Lek je to že 12. pridobljeni certifikat, prvič so ga prejeli leta 2009. 

Program odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo (POR)

Program odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo – POR je nastal kot mednarodna prostovoljna pobuda »Responsible Care« leta 1981 v Kanadi. Danes njeno poslanstvo spodbujata ICCA (Mednarodni svet kemijskih združenj) in CEFIC (Evropski svet kemijske industrije). Je zaščitena blagovna znamka, ki jo lahko uporabljajo zgolj podjetja in združenja, ki sodelujejo v programu izvajanja nadstandardno skrbnega ravnanja in pospeševanja napredka glede varovanja zdravja, varnosti pri delu ter varstva okolja. Cilj programa je stalno izboljševanje dosežkov na omenjenih področjih, kar se meri s 16 parametri. Za svoja prizadevanja ter transparentno poročanje o svojih dejavnostih podjetja prejmejo certifikate POR in letno dovoljenje za uporabo logotipa POR.