Poročanje

Javno in transparentno poročamo o trajnostnih kazalnikih svojega poslovanja. Predstavljamo jih na letni ravni in pri tem stremimo k preglednosti ter primerljivosti podatkov. V skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi spremljamo in merimo ekonomske in okoljske vplive ter družbene vidike svojega delovanja.

Od okoljskih do celovitih trajnostnih poročil

Prva okoljska poročila smo pripravljali v okviru Programa odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo POR (Responsible Care).

O trajnostnih kazalnikih po mednarodnih smernicah

Zasledujemo najvišje standarde trajnosti in etičnih poslovnih praks. Vsako leto objavljamo celovito poročilo o trajnostnem razvoju, v katerem sočasno poročamo skladno z zahtevami pobude POR, sistema okoljskega ravnanja EMAS in smernic GRI (Global Reporting Initiative).

Poleg razkritij vplivov na okolje v poročanje vključujemo vse širši nabor kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov svojih vplivov na lokalno gospodarstvo in družbo.

Podatke predstavljamo za večletno obdobje in tudi po lokacijah.