Naši ljudje in skupnosti

Naše prednosti izvirajo iz znanja in sposobnosti zaposlenih. Prizadevamo si, da jih uresničujejo in nadgrajujejo v spodbudnem delovnem okolju, na varnih in zdravih delovnih mestih. Vodijo in povezujejo nas naše vrednote. Upravljanje talentov je eno od naših prednostnih področij. S kulturo opolnomočenosti sodelavcem omogočamo, da lahko v celoti živijo svoje talente in ustvarjalnost. V življenje lokalnih skupnosti se aktivno vključujemo, predvsem s prostovoljnim delom zaposlenih in filantropskim delovanjem.

Ugled in odgovornost z roko v roki 

Veseli smo, da sodimo med najuglednejše zaposlovalce v Sloveniji

Aktivno se osredotočamo na razvoj in dolgoročno podporo mladih talentov ter raziskovalcev. Že vrsto let smo pri iskanju talentov in strokovnjakov zelo proaktivni ter izvajamo mednarodno uveljavljene projekte. S kulturo opolnomočenja stopamo po novi poti, ki temelji na sodelovanju, poslušanju, učenju in izmenjavi. Posebno pozornost namenjamo opolnomočenju sodelavcev ter s tem ustvarjanju agilnega, navdihujočega in vedoželjnega podjetja, v katerem se sodelavci dobro počutijo. Biti zaposlen v podjetju, ki je med vodilnimi farmacevtskimi družbami na svetu, daje našim sodelavcem možnosti za uveljavitev v mednarodnem okolju. Kot del velikega globalnega sistema svojim sodelavcem omogočamo dostop do izjemno širokega nabora znanj in izkušenj, sodelovanje s priznanimi strokovnjaki in inovatorji ter članstvo v multikulturnih timih. S stalno rastjo števila zaposlenih, odpiranjem novih delovnih mest, predvsem z visoko dodano vrednostjo, in ustvarjanjem možnosti za zaposlovanje mladih ter obetavnih strokovnjakov prispevamo k razvojni naravnanosti slovenskega gospodarstva.

S stalnimi naložbami vzpostavljamo pogoje za nove, napredne oblike dela z aktivnimi delovnimi rešitvami. Naši sodelavci imajo – glede na naravo svojega dela – možnost, da se odločijo, kako, kje in kdaj bodo opravljali svoje delo, pri čemer lahko izberejo tudi delo na daljavo. Z novimi načini dela izboljšujemo sodelovanje, prilagodljivost in učinkovitost, vendar na prvo mesto še naprej postavljamo varnost naših zaposlenih.

Polni življenja

V podporo in spodbudo k uravnoteženemu poklicnemu in zasebnemu življenju, kar je zlasti med pandemijo postalo vse pomembnejši dejavnik, smo razvili tudi program dobrega počutja Polni življenja (Energized for Life). Program sestoji iz dejavnosti, ki omogočajo socialno, duševno in telesno dobro počutje, ter zajema celostni pristop k boljšemu življenju danes in v prihodnosti.

Različnost, bogastvo talentov in pogledov

Cenimo in spodbujamo raznolikost ter posebnosti posameznikov, ne dovoljujemo diskriminacije.

Oblikujemo kulturo vključevanja in strpnosti, ki raste z naklonjenostjo do različnih načinov razmišljanja in vodenja, širine generacijskih izkušenj, različnih kultur in svetovnih nazorov.

V Leku spodbujamo raznolikost in individualnost sodelavcev, saj trdno verjamemo, da moramo prav vsakomur omogočiti okolje, v katerem se bo lahko razvijal osebnostno in strokovno. Podpiramo sodelovanje ljudi, ki se med seboj razlikujejo, saj so taki timi bolj kreativni in uspešni pri spopadanju z izzivi, delo pa bolj stimulativno in zanimivo.

Človekove pravice so zapisane v temelje našega delovanja. Smo podpisnik Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, ki narekuje njihovo spoštovanje pri delovanju podjetja, njegove dobavne verige ter izogibanje in preprečevanje kakršnih koli kršitev.

Spodbujamo ničelno toleranco do vseh oblik diskriminacije zaposlenih glede na osebnostne lastnosti, kot so spol, starost, narodnost, vera, spolna usmerjenost, invalidnost itd. Od zaposlenih pričakujemo, da bodo drug z drugim ravnali spoštljivo. Samo tako namreč lahko še naprej gradimo vključujoče delovno okolje. 

Prostovoljstvo naših sodelavcev

Sodimo med pionirje korporativnega prostovoljstva v Sloveniji. Številni prostovoljci med sodelavci so predani različnim družbenim pobudam, k čemur jih je spodbudil korporativni program prostovoljstva Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo, ki smo ga izvajali skoraj dve desetletji in je prerasel v kulturo korporativnega prostovoljstva, ki jo živimo na vsakem koraku.