Naši ljudje in skupnosti

Prednosti Leka, člana skupine Sandoz, izvirajo iz znanja in sposobnosti zaposlenih. Prizadevamo si, da jih uresničujejo in nadgrajujejo v spodbudnem delovnem okolju, na varnih in zdravih delovnih mestih. V življenje lokalnih skupnosti se aktivno vključujemo, predvsem s prostovoljnim delom zaposlenih in svojim filantropskim delovanjem.

Ugled in odgovornost z roko v roki 

Ponosni in veseli smo, da sodimo med najuglednejše zaposlovalce v Sloveniji. Za obsežna in načrtna vlaganja v izobraževanje svojih sodelavcev smo prejeli številna priznanja.

Z odpiranjem novih delovnih mest in ustvarjanjem možnosti za zaposlovanje mladih in obetavnih strokovnjakov prispevamo k razvojni naravnanosti slovenskega gospodarstva.

Živim zdravo

Promociji zdravja med zaposlenimi smo namenili širok program. V njem ima posebno mesto globalna pobuda Živim zdravo. Gibaj, izberi, izmeri in obvladuj so njeni štirje stebri.

Pri izvajanju pobude sodelujemo z odličnimi in priljubljenimi slovenskimi športniki, ki zaposlene motivirajo k skrbi za zdravo in aktivno življenje. V okviru programa presojamo osnovne kazalnike, kot so indeks telesne mase, krvni in očesni pritisk ter krvni sladkor, sodelavce pa napotujemo na specialistično obravnavo.

Različnost, bogastvo talentov in pogledov

Cenimo in spodbujamo raznolikost ter posebnosti posameznikov, ne dovoljujemo diskriminacije.

Oblikujemo kulturo vključevanja in strpnosti, ki raste z naklonjenostjo do različnih načinov razmišljanja in vodenja, širine generacijskih izkušenj, različnih kultur in svetovnih nazorov.

Prostovoljstvo naših zaposlenih

Lek, član skupine Sandoz, sodi med pionirje korporativnega prostovoljstva v Sloveniji.

Številni prostovoljci med zaposlenimi so predani različnim družbenim pobudam. Že več kot desetletje (od leta 2005) pa se naši zaposleni s prostovoljnim delom odzovejo na globalno pobudo Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo in pomagajo ljudem v domačem okolju, predvsem na območju Ljubljane, v Mengšu, Domžalah ter bližnjih krajih in na širšem območju Prevalj ter Lendave. Prostovoljno delo namenjamo tudi pobudam po vsej Sloveniji, zlasti socialnim ustanovam in sodelovanju pri organiziranih dejavnostih za izboljševanje položaja in družbene vključenosti otrok, mladih in starejših.