Naši ljudje in skupnosti

Naše prednosti izvirajo iz znanja in sposobnosti zaposlenih. Prizadevamo si, da jih uresničujejo in nadgrajujejo v spodbudnem delovnem okolju, na varnih in zdravih delovnih mestih. Vodijo in povezujejo nas navdih, vedoželjnost, opolnomočenost in integriteta. Upravljanje talentov je eno od naših prednostnih področij. S kulturo opolnomočenosti sodelavcem omogočamo, da lahko v celoti živijo svoje talente in ustvarjalnost. V življenje lokalnih skupnosti se aktivno vključujemo, predvsem s prostovoljnim delom zaposlenih in filantropskim delovanjem.

Ugled in odgovornost z roko v roki 

Veseli smo, da sodimo med najuglednejše zaposlovalce v Sloveniji. Ponosni smo, da smo kot prvo in edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji pridobili ugledni mednarodni certifikat Top Employer za najboljšega zaposlovalca na slovenski kot tudi evropski in globalni ravni.

Aktivno se osredotočamo na razvoj in dolgoročno podporo mladih talentov ter raziskovalcev. Že vrsto let smo pri iskanju talentov in strokovnjakov zelo proaktivni ter izvajamo mednarodno uveljavljene projekte. S kulturo opolnomočenja stopamo po novi poti, ki temelji na sodelovanju, poslušanju, učenju in izmenjavi. Posebno pozornost namenjamo opolnomočenju zaposlenih ter s tem ustvarjanju agilnega, navdihujočega in vedoželjnega podjetja, v katerem se zaposleni dobro počutijo. Biti zaposlen v podjetju, ki je med vodilnimi farmacevtskimi družbami na svetu, daje našim sodelavcem možnosti za uveljavitev v mednarodnem okolju. Kot del velikega globalnega sistema svojim zaposlenim omogočamo dostop do izjemno širokega nabora znanj in izkušenj, sodelovanje s priznanimi strokovnjaki in inovatorji ter članstvo v multikulturnih timih. S stalno rastjo števila zaposlenih, odpiranjem novih delovnih mest, predvsem z visoko dodano vrednostjo, in ustvarjanjem možnosti za zaposlovanje mladih ter obetavnih strokovnjakov prispevamo k razvojni naravnanosti slovenskega gospodarstva.

S stalnimi naložbami vzpostavljamo pogoje za nove, napredne oblike dela z aktivnimi delovnimi rešitvami, ki sledijo Novartisovim prizadevanjem za nenehno izboljšavo delovnega okolja. V skladu z Novartisovim modelom Odgovorna izbira imajo naši sodelavci – glede na naravo njihovega dela – možnost, da se odločijo, kako, kje in kdaj bodo opravljali svoje delo, pri čemer lahko izberejo tudi delo na daljavo. Z novimi načini dela izboljšujemo sodelovanje, prilagodljivost in učinkovitost, vendar na prvo mesto še naprej postavljamo varnost naših zaposlenih.

Živim zdravo

V podporo in spodbudo k uravnoteženemu poklicnemu in zasebnemu življenju, kar je zlasti med pandemijo postalo vse pomembnejši dejavnik, smo razvili tudi program dobrega počutja Polni življenja (Energized for Life). Program sestoji iz dejavnosti, ki omogočajo socialno, duševno in telesno dobro počutje, ter zajema celostni pristop k boljšemu življenju danes in v prihodnosti.

Različnost, bogastvo talentov in pogledov

Cenimo in spodbujamo raznolikost ter posebnosti posameznikov, ne dovoljujemo diskriminacije.

Oblikujemo kulturo vključevanja in strpnosti, ki raste z naklonjenostjo do različnih načinov razmišljanja in vodenja, širine generacijskih izkušenj, različnih kultur in svetovnih nazorov.

V Novartisu spodbujamo raznolikost in individualnost sodelavcev, saj trdno verjamemo, da moramo prav vsakomur omogočiti okolje, v katerem se bo lahko razvijal osebnostno in strokovno. Podpiramo sodelovanje ljudi, ki se med seboj razlikujejo, saj so taki timi bolj kreativni in uspešni pri spopadanju z izzivi, delo pa bolj stimulativno in zanimivo.

Človekove pravice so zapisane v temelje našega delovanja. Smo podpisnik Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, ki narekuje njihovo spoštovanje pri delovanju podjetja, njegove dobavne verige ter izogibanje in preprečevanje kakršnih koli kršitev.

Spodbujamo ničelno toleranco do vseh oblik diskriminacije zaposlenih glede na osebnostne lastnosti, kot so spol, starost, narodnost, vera, spolna usmerjenost, invalidnost itd. Od zaposlenih pričakujemo, da bodo drug z drugim ravnali spoštljivo. Samo tako namreč lahko še naprej gradimo vključujoče delovno okolje. K temu pomembno prispeva tudi Novartisova pobuda za vključevanje žensk.

Prostovoljstvo naših zaposlenih

Sodimo med pionirje korporativnega prostovoljstva v Sloveniji. Številni prostovoljci med zaposlenimi so predani različnim družbenim pobudam. Že več kot desetletje (od leta 2005) se naši zaposleni s prostovoljnim delom odzivajo na globalno pobudo Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo in pomagajo ljudem v domačem okolju, predvsem na območju Ljubljane, v Mengšu, Domžalah ter bližnjih krajih in na širšem območju Prevalj ter Lendave. Prostovoljno delo namenjamo tudi pobudam po vsej Sloveniji, zlasti socialnim ustanovam in sodelovanju pri organiziranih dejavnostih za izboljševanje položaja in družbene vključenosti otrok, mladih ter starejših. Do zdaj smo sodelavci iz vseh divizij Novartisa v Sloveniji v okviru te pobude korporativnemu prostovoljstvu namenili več kot 41.200 delovnih ur ter pomagali več kot 60 različnim organizacijam in preko 12.000 posameznikom.