Kodeksi, politike, smernice

Naše poslovno delovanje temelji na zagotavljanju učinkovitih, kakovostnih in varnih farmacevtskih izdelkov, etičnem vodenju družbe, zmanjševanju našega vpliva na naravno okolje ter odgovornem in etičnem odnosu do sodelavcev. Vse to dosegamo z odgovornim poslovanjem, s poudarkom na integriteti, transparentnosti in okoljski vzdržnosti.

Odkrivamo in razvijamo nove načine zdravljenja, ki jih želimo približati čim več ljudem. Samo z močno zavezo etiki lahko okrepimo in ohranjamo zaupanje družbe. Naši kodeksi, politike in smernice so ključni element naše korporativne odgovornosti. Določajo, kako želimo poslovati, kaj pričakujemo od sebe in od naših poslovnih partnerjev po vsem svetu. 

Politike vsebujejo navodila, načela in postopke, ki nam omogočajo učinkovito upravljanje našega delovanja v skladu z visokimi etičnimi pravili.

Smernice pojasnjujejo in krepijo ključna načela našega delovanja. Izhajajo iz najboljših praks ter temeljijo na obvezni uporabi.