Dostopno zdravljenje

Verjamemo, da si vsi bolniki zaslužijo kakovostno zdravljenje. Naše lokacije so razvojno-proizvodna središča, v katerih iščemo poti do inovativnih in cenovno dostopnejših farmacevtskih izdelkov. Zagotavljamo priložnosti za izobraževanja in ozaveščanja o pomenu zdravja. Sodelujemo s skupnostmi bolnikov in drugimi deležniki, da bi bolnikom pomagali dobiti potrebna zdravila. Podpiramo različne aktivnosti za povečanje dobrobiti širšega družbenega okolja.

Vsak dan prepoznavamo potrebe bolnikov in izzive, ki se pojavljajo pri zdravljenju bolezni, preprečevanju obolenj in ohranjanju zdravja. K večanju dostopnosti zdravljenja prispevamo na različne načine.

Z naprednimi raziskavami do novih poti zdravljenja 

Raziskovalno-razvojne dosežke osvajamo v sodelovanju s slovenskim akademskim okoljem ter priznanimi Novartisovimi strokovnjaki, inovatorji in mednarodnimi timi. Uspešno jih prenašamo v razvoj in proizvodnjo kakovostnih, varnih ter učinkovitih farmacevtskih izdelkov. 

Na naši lokaciji v Ljubljani se nahaja vodilni, največji in najbolje opremljeni Sandozov razvojni center, ki izvede skoraj polovico vseh Sandozovih razvojnih projektov. 

Mengeška lokacija je ena ključnih razvojnih lokacij za najzahtevnejše Sandozove generične izdelke in Novartisove inovativne izdelke. Je tudi edini industrijski center za sodobno biotehnologijo ter ena izmed najpomembnejših Novartisovih lokacij za razvoj bioloških in podobnih bioloških zdravil. 

S proizvodnjo širokega nabora izdelkov do čim večjega števila bolnikov

Naša lokacija Ljubljana je vodilna pri uvajanju novih tehnologij in procesov tako pri razvoju kot v proizvodnji. Ima vlogo centra znanja za Sandozovo proizvodno mrežo. Razvija in krepi se v proizvodnji inovativnih zdravil. 

Na področju trdnih farmacevtskih oblik proizvaja izdelke tako za trg generičnih zdravil kot za inovativna Novartisova zdravila. 

Izdeluje več kot 500 končnih oblik aseptičnih izdelkov za trge po vsem svetu. 

Kot eden vodilnih Sandozovih globalnih oskrbovalnih centrov zagotavlja zdravila za številne trge po svetu. 

Naša lokacija Mengeš je ena ključnih proizvodnih lokacij za najzahtevnejše Sandozove generične izdelke in inovativne Novartisove izdelke. S hitrimi in prebojnimi razvojnimi koraki v biofarmacevtiki in pri proizvodnji podobnih bioloških zdravil pomembno prispeva k zdravljenju težkih, pogosto kroničnih bolezni. 

Na naši lokaciji na Prevaljah že vrsto let skrbimo za proizvodnjo Sandozovega širokospektralnega antibiotika za več kot 80 svetovnih trgov. 

S proizvodnjo kalijevega klavulanata, ki poteka na naši lokaciji v Lendavi, zagotavljamo učinkovino za izdelavo tega Sandozovega vodilnega izdelka. 

V strateškem pakirnem centru Novartisovih tehničnih dejavnosti, ki deluje v okviru naše lendavske lokacije, skrbimo za oskrbo evropskih in svetovnih trgov z zdravili iz Novartisovih tovarn po vseh svetu.

Inovativnost

Naša inovativna generična zdravila so bolnikom prijazna in preprosta za odmerjanje, zato lahko pri zdravljenju dosežejo boljše sodelovanje bolnika, stalnejše terapevtske koncentracije in manj stranskih učinkov. K ozaveščenosti ogroženih skupin prebivalstva o poznavanju bolezni in varovanju zdravja prispevamo s strokovnimi nasveti na svojih spletnih straneh, sodelovanjem s skupinami bolnikov in brezplačnimi informativnimi gradivi v lekarnah ter zdravstvenih ustanovah.