Lek, član skupine Sandoz, ponovno prejel certifikat Programa odgovornega ravnanja® – POR

31. 1. 2012

Združenje kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je januarja na srečanju predstavnikov kemijske industrije podelilo certifikate Programa odgovornega ravnanja® – POR. Lek, član skupine Sandoz, je za svoje nenehno izboljševanje delovanja na področju skrbi za zdravje, varnost in okolje ter za pregledno poročanje o svojih dejavnostih prejel certifikat POR in dovoljenje za uporabo logotipa POR v letu 2012.

»V Leku, članu skupine Sandoz, se zavedamo, da so naši poslovni dosežki tudi odraz skrbi za zdravje, varnost in okolje. Naše delo na tem področju opredeljujejo izpolnjevanje zahtev zakonskih predpisov in korporacijskih usmeritev, vsestranska skrb za zaposlene, optimiranje proizvodnje glede energetske in okoljske učinkovitosti ter odprtost za javnost. Z načinom dela in s pripravljenim poročilom o trajnostnem razvoju družbe za leto 2010 je Lek naredil korak k temu, v kar naj bi v prihodnje prerasel tudi POR – v program trajnostnega razvoja s kazalniki družbeno odgovornega ravnanja,« je poudaril Robert Hribar, direktor Zdravja, varnosti in okolja.

Kaj je POR?

Program odgovornega ravnanja je zaščitena blagovna znamka, ki jo v Evropi upravlja Svet evropske kemijske industrije (CEFIC), uporabljajo pa jo lahko le podjetja in združenja, ki sodelujejo v programu. Program odgovornega ravnanja® (angl. Responsible Care®) je torej svetovna pobuda kemijske industrije, s katero se podjetja prostovoljno zavežejo k nadstandardno skrbnemu ravnanju in pospeševanju napredka glede varovanja zdravja, varnosti pri delu ter varstva okolja.

Pomembni cilji podjetij in nacionalnih združenj v okviru pobude so:

  • stalno nadgrajevanje znanja glede okolja, zdravja in varnosti ter izboljševanje učinkovitosti tehnologij, procesov in izdelkov prek celotnega življenjskega cikla, tako da ti ne povzročajo škodljivih posledic za zdravje ljudi in okolje;
  • učinkovita raba razpoložljivih virov in zmanjševanje nastajanja odpadkov;
  • pregledno poročanje o poslovanju;
  • sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z odzivanjem na njihove pobude in iskanjem skupnih rešitev za nadaljnje izboljšave;
  • sodelovanje z nacionalnimi vladami in organizacijami pri pripravi in izvajanju učinkovitih zakonodajnih ukrepov in standardov;
  • zagotavljanje pomoči in svetovanje o odgovornem ravnanju s kemikalijami vsem, ki z njimi ravnajo in jih uporabljajo, ne glede na njihov položaj v dobavni verigi.

V prostovoljno pobudo POR pri GZS – Združenju kemijske industrije – je v Sloveniji poleg Leka, člana skupine Sandoz, trenutno vključenih še 13 podjetij.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden od stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Deluje kot globalni razvojni center za izdelke in tehnologije, kot globalni proizvodni center za učinkovine in zdravila, kot kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kot kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in kot center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna generična farmacevtska družba na svetu in ponuja široko paleto visoko kakovostnih, cenovno dostopnih izdelkov, ki niso več zaščiteni z veljavnimi in iztožljivimi patenti. Sandoz ima v svojem portfelju okrog 1000 učinkovin in prodaja svoja zdravila v več kot 130 državah. Med njegove ključne skupine izdelkov sodijo zdravila za srčno-žilne bolezni, antiinfektivi, zdravila za bolezni in motnje osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil, onkološka zdravila, zdravila za bolezni dihal ter zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov. Poleg teh zdravil Sandoz razvija, proizvaja in trži tudi farmacevtske in biotehnološke zdravilne učinkovine. V zadnjih letih je Sandoz zaznamovala močna organska rast, izvršil pa je tudi vrsto združitev, vključno z družbami Lek (Slovenija), Sabex (Kanada), Hexal (Nemčija), Eon Labs (ZDA), EBEWE Pharma (Avstrija) in Oriel Therapeutics (ZDA). V letu 2010 je Sandoz po svetu zaposloval več kot 23.000 sodelavcev (ekvivalenti polnega delovnega časa) in dosegel neto letno prodajo v višini 8,5 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Usmerjen je samo na področja rasti pri varovanju zdravja in za čim boljše izpolnjevanje potreb ponuja zelo raznoliko paleto zdravil: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči, cenovno ugodna generična zdravila, izdelke za zdravje potrošnikov, preventivna cepiva in diagnostična sredstva.. Novartis je edina družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2010 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 50,6 milijarde ameriških dolarjev, približno 9,1 milijarde ameriških dolarjev (8,1 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis ima sedež v Baslu v Švici, v njenih družbah, ki poslujejo v več kot 140 državah po vsem svetu, je zaposlenih približno 119.000 ljudi. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se, prosim, obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
komuniciranje.lek@sandoz.com