Odgovorno poslovanje

Družba ima čedalje višja pričakovanja za etično vedenje svetovnih zdravstvenih organizacij – pričakovanja, ki pogosto presegajo zakonske zahteve. S številnimi ukrepi zagotavljamo, da so naši standardi skladni s pričakovanji družbe.

Naši ljudje in skupnosti

Naše prednosti izvirajo iz znanja in sposobnosti sodelavcev, ki jih ves čas nadgrajujemo in razvijamo. Prizadevamo si za dobro počutje naših sodelavcev in krepitev kulture opolnomočenosti. Aktivno se vključujemo tudi v življenje lokalnih skupnosti s prostovoljnim delom sodelavcev in filantropskim delovanjem. Več

Okoljsko trajnostno delovanje

Aktivno okoljsko politiko uresničujemo s številnimi dejavnostmi za varovanje okolja. Pri sprejemanju poslovnih odločitev upoštevamo posredne in neposredne okoljske vplive. Več

Poročanje

Redno letno poročamo o trajnostnih kazalnikih svojega poslovanja. Pri tem stremimo k preglednosti ter primerljivosti podatkov. Več

Etičnost delovanja

Ponosni smo lahko, da smo v Leku, kjer veljajo in delujejo visoki standardi integritete, daleč pred nekaterimi drugimi gospodarskimi družbami v tem okolju. Izstopamo, kljub temu pa nas čaka še veliko dela. Več

Financiranje zunanjih organizacij

Lek lahko zagotovi zunanje financiranje legitimnim organizacijam, ki podpirajo njegovo poslanstvo premikanja mej za bolnike, izboljševanja dostopa do zdravljenja, dostopa do zdravstvenih informacij in krepitev zdravstvenih zmogljivosti. Več


Kodeksi, politike in smernice

Naše politike in smernice so ključni element naše korporativne odgovornosti. Določajo, kako želimo poslovati, kaj pričakujemo od sebe in svojih poslovnih partnerjev po vsem svetu. Več

Naše poslovno delovanje temelji na zagotavljanju učinkovitih, kakovostnih in varnih farmacevtskih izdelkov, etičnem vodenju družbe, zmanjševanju našega vpliva na naravno okolje ter odgovornem in etičnem odnosu do sodelavcev. Vse to dosegamo z odgovornim poslovanjem, s poudarkom na integriteti, transparentnosti in okoljski vzdržnosti.

Skladno z najvišjimi standardi etičnega poslovanja

Med prvimi podjetji v Sloveniji smo pristopili k Slovenskim smernicam korporativne identitete. Smo ambasador korporativne integritete, saj jo razumemo kot bistveno za odgovorno poslovno prakso in naš trajni razvoj.

Načela Sandozovega etičnega kodeksa nas usmerjajo v dobro poslovno prakso, etično ravnanje in spoštovanje zakonodaje.

Javna objava plačil in prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam

Od junija 2006 objavljamo vse prenose vrednosti zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam v vseh evropskih državah ter v povezavi z vsemi izdelki.

Več

Vzajemni in dolgoročni odnosi z deležniki

Prepoznavamo interese svojih deležnikov in z njimi z različnimi oblikami sodelovanja gradimo dolgoročne odnose. Znati poslušati in iskati odgovore na vprašanja so načela za vzajemni dialog in vključevanje.

Naši ključni deležniki so bolniki, zdravstveni partnerji, naši zaposleni, lokalne skupnosti in regulatorji.

Financiranje zunanjih organizacij

Lek lahko zagotovi financiranje ali drugačno podporo legitimnim organizacijam, ki podpirajo njegovo poslanstvo premikanja mej za bolnike, izboljševanja dostopa do zdravljenja, dostopa do zdravstvenih informacij in krepitev zdravstvenih zmogljivosti.

Več

V središču poslovne strategije

Področje družbene odgovornosti smo jasno umestili med pristojnosti in odgovornosti najvišjega vodstva. Razumemo ga kot neločljiv del svoje poslovne strategije in ga uresničujemo celostno v povezavi z vsemi poslovnimi dejavnostmi in funkcijami ter našimi deležniki.

V vseh vidikih družbene odgovornosti si zastavljamo dolgoročne in letne cilje ter sprejemamo ukrepe za njihovo doseganje.

Preudarno in vzdržno pri okoljskih vplivih

Odgovorno poslovanje je neposredno povezano z odgovornostjo do okolja, ki sodi med prednostne interese naših zaposlenih in lokalnih skupnosti. Stremimo k temu, da dobro okoljsko prakso oblikujemo v vseh fazah naših delovnih procesov in življenjskega cikla naših izdelkov. Aktivno okoljsko politiko uresničujemo s številnimi dejavnostmi za varovanje okolja, s katerimi večkrat presegamo zakonske zahteve. Pri sprejemanju poslovnih odločitev upoštevamo posredne in neposredne okoljske vplive. Premišljeno izkoriščamo naravne vire in povečujemo učinkovitost njihove porabe. Več

Strogo upoštevanje farmakopejskih in drugih predpisov

Pri razvoju in izdelavi zdravil strogo upoštevamo farmakopejske predpise, standarde WHO in OECD, zahteve ameriške FDA in Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZPM) ter priporočila dobre laboratorijske prakse.

Razvoj zdravil, zdravilnih učinkovin in tehnoloških postopkov temelji na previdnostnih ukrepih, kot so postopnost, vključenost neodvisnih znanstvenikov, odprto in transparentno tehtanje prednosti in slabosti.