Odgovorno poslovanje

Družba ima čedalje višja pričakovanja za etično vedenje svetovnih zdravstvenih organizacij – pričakovanja, ki pogosto presegajo zakonske zahteve. S številnimi ukrepi zagotavljamo, da so naši standardi skladni s pričakovanji družbe.

Naši ljudje in skupnosti

Naše prednosti izvirajo iz znanja in sposobnosti zaposlenih, ki jih ves čas nadgrajujemo. Aktivno se vključujemo tudi v življenje lokalnih skupnosti s prostovoljnim delom zaposlenih in svojim filantropskim delovanjem. Več

Okoljsko trajnostno delovanje

Aktivno okoljsko politiko uresničujemo s številnimi aktivnostmi za varovanje okolja. Pri sprejemanju poslovnih odločitev upoštevamo posredne in neposredne okoljske vplive. Več

Poročanje

Redno letno poročamo o trajnostnih kazalnikih svojega poslovanja. Pri tem stremimo k preglednosti ter primerljivosti podatkov. Več

Zaupanje bolnikov in kupcev temelji na zaupanju v naše izdelke, etično vodenje družbe in ravnanje zaposlenih.

Integriteta

V Leku, članu skupine Sandoz, smo med prvimi pristopili k Slovenskim smernicam korporativne integritete. Postali smo ambasador korporativne integritete, saj jo razumemo kot bistveno za odgovorno poslovno prakso in naš trajnostni razvoj.

Ta skupna Novartisova vrednota je zato naše vodilo pri sprejemanju odločitev.

Načela Novartisovega etičnega kodeksa nas usmerjajo v dobro poslovno prakso, etično ravnanje in spoštovanje zakonodaje.

Javna objava plačil in prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam

Odnosi z deležniki

Prepoznavamo interese svojih deležnikov in z njimi z različnimi oblikami sodelovanja gradimo dolgoročne odnose. Znati poslušati in iskati odgovore na vprašanja so načela za vzajemni dialog in vključevanje.

Naši ključni deležniki so bolniki, zdravstveni partnerji, naši zaposleni, lokalne skupnosti in regulatorji.

Financiranje zunanjih organizacij

Družba Novartis lahko zagotovi financiranje ali drugačno podporo legitimnim organizacijam, ki podpirajo njeno poslanstvo osmišljanja medicine na novo, izboljševanja in podaljševanja človeškega življenja, napredka znanja v zdravstvu in znanosti, ter podporo skupnosti, v kateri živijo in delajo Novartisovi sodelavci.

Več o tem

V središču poslovne strategije

Področje družbene odgovornosti smo jasno umestili med pristojnosti in odgovornosti najvišjega vodstva. Razumemo ga kot neločljiv del svoje poslovne strategije in ga uresničujemo celostno v povezavi z vsemi poslovnimi dejavnostmi in funkcijami ter našimi deležniki.

V vseh vidikih družbene odgovornosti si zastavljamo dolgoročne in letne cilje ter sprejemamo ukrepe za njihovo doseganje.

Preudarno in vzdržno pri okoljskih vplivih

Odgovorno poslovanje je neposredno povezano z odgovornostjo do okolja, ki tudi sodi med prednostne interese naših zaposlenih in lokalnih skupnosti. Lek, član skupine Sandoz, stremi k temu, da dobro okoljsko prakso oblikuje v vseh fazah svojih delovnih procesov in živjenjskega cikla svojih izdelkov.

Strogo upoštevanje farmakopejskih in drugih predpisov

Pri razvoju in izdelavi zdravil strogo upoštevamo farmakopejske predpise, standarde WHO in OECD, zahteve ameriške FDA in Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZPM) ter priporočila dobre laboratorijske prakse.

Razvoj zdravil, zdravilnih učinkovin in tehnoloških postopkov temelji na previdnostnih ukrepih, kot so postopnost, vključenost neodvisnih znanstvenikov, odprto in transparentno tehtanje prednosti in slabosti.