Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Kaj je depresija?

Kaj je depresija?
Znaki depresije
Samoopazovanje pri depresiji 
Vzroki depresije
Oblike depresije 
Depresija, povezana s spolom ali starostjo
Zdravljenje depresije
Kako lahko sami prispevate k uspehu zdravljenja?
Samoocenjevalni vprašalnik za depresijo

Kaj je depresija?

Depresija je resna in pogosta bolezen, ki se kaže s telesnimi in razpoloženjskimi simptomi ter povzroča spominske in druge težave v razmišljanju. Depresije ne smemo enačiti z občasnim občutkom brezvoljnosti, žalosti ali izčrpanosti. Zaradi različnih razlogov smo vsi kdaj nesrečni. Oseba z depresijo pa dalj časa občuti izrazito negativna čustva, kot so brezvoljnost, utrujenost, ravnodušnost, pobitost, obup, tesnoba, črnogledost in nespečnost.

Depresija ni znak osebne šibkosti in se je ne da premagati samo z močjo volje. Depresivna oseba ne more okrevati tako, da se »spravi k sebi«, ampak potrebuje ustrezno zdravljenje. Za depresijo lahko zboli kdorkoli, ne glede na starost in spol. Depresija v različnih oblikah vsako leto prizadene 1 izmed 10 oseb.  Depresivna epizoda se lahko pojavi le enkrat v življenju, praviloma pa se ponavlja, zato je treba depresivno osebo čimprej začeti ustrezno zdraviti.

Če ste v stiski ali razmišljate o samomoru, pokličite!
Klic v duševni stiski Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana:  (01) 520-99-00  (med 19.00 in 7.00 uro)
Telefon za otroke in mladostnike TOM: 116 111 (med 12.00 in 20.00 uro)

Vira:

  • 1. Dernovšek MZ, Gorenc M, Jeriček H. Ko te strese stres: Kako prepoznati in zdraviti stresne, anksiozne in depresivne motnje. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; 2006.
  • 2. Depression in adults: treatment and management. NICE guideline 2017
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.