V letu 2017 v Leku ustvarili 410 novih zaposlitev, razvili 17 novih ključnih zdravil, začeli največjo Novartisovo naložbo v Sloveniji in povečali obseg proizvodnje

24. 1. 2018

Leto 2017 je bilo zaznamovano z uspešnim poslovanjem. Na temeljih znanja in izkušenj je Lek tudi lani uresničeval svoje poslanstvo – odkrivati nove poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi, in sicer z utiranjem novih pristopov, ki ljudem po vsem svetu omogočajo dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe.

Ključni poudarki poslovanja v letu 2017:

 • Nadaljevanje pozitivnega trenda zaposlovanja: V letu 2017 je družba redno zaposlila 410 sodelavcev. Ob koncu leta 2017 je bilo v Leku več kot 3880 redno zaposlenih; 47 odstotkov jih je imelo visokošolsko izobrazbo, od tega jih je bilo več kot 480 magistrov in doktorjev znanosti. V zadnjih šestih letih je družba v Sloveniji zaposlila več kot 1800 sodelavcev. Lek je v letu 2017 nadaljeval inovativne kadrovske prakse, med katere sodita Regijski BioCamp, ki je bil lani izveden že sedmič zapored, in Novartisov karierni zajtrk. Slednjega je družba lani pripravila drugič in predstavlja uspešno inovativno kadrovsko spodbudo za vračanje slovenskih strokovnjakov, ki so na delu ali študiju v tujini, v slovensko okolje.
 • Leto 2017 je zaznamovala tudi menjava na vrhu družbe, saj je z avgustom Zvone Bogdanovski na mestu predsednika uprave Leka in predsednika Novartisa v Sloveniji nasledil Vojmirja Urlepa. Nadzorni svet je za obdobje petih let imenoval tudi novo upravo, ki jo sestavljajo: Daniel Michalek, direktor Financ, Samo Roš, direktor Kadrov, Ksenija Butenko Černe, direktorica Pravnih zadev, Andrej Pardo, Komercialne dejavnosti, in mag. Marjan Novak, delavski direktor.
 • Dinamika razvojnih dejavnosti ostaja visoka: V letu 2017 so v Razvojnem centru Slovenija dokončali razvoj in vložili 17 dosjejev za zdravila na trgih ZDA, Evropske unije, Rusije, Kanade, Avstralije, Mehike in Kitajske ter tri dosjeje za zdravilne učinkovine na zahtevnih trgih ZDA in Kanade. Sandoz je na trge ZDA, Evropske unije, Kanade, Mehike, Japonske, Avstralije in Brazilije uspešno lansiral 18 zdravil, razvitih v Razvojnem centru Slovenija. Med njimi po pomembnosti izstopata zdravili za zdravljenje metaboličnih in kardiovaskularnih bolezni. Ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) je sprejela v pregled in potrdila t. i. first to file status za šest dosjejev zdravil za zdravljenje kardiovaskularnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2, HIV/AIDS in onkoloških zdravil.
 • Slovenija je bila tudi v letu 2017 ena vodilnih Sandozovih lokacij za uvedbo novih zdravil na globalne trge – lansiranih je bilo več kot 15 novih molekul oziroma več kot 975 novih zdravil, in sicer na 90 trgov po svetu.
 • Ohranitev visoke dinamike naložb: V letu 2017 je Novartis za naložbe v Sloveniji namenil skoraj 170 milijonov evrov, od leta 2003 je tako v Sloveniji vložil za več kot 2 milijardi evrov sredstev. Od tega je bila več kot 1,1 milijarde evrov namenjena naložbam v razvoju, drugo pa posodabljanju in širitvi proizvodnih kapacitet. 
  Aprila so na Prevaljah položili temeljni kamen za novo tovarno za proizvodnjo širokospektralnega antibiotika Amoksiklav, ki je eno najpomembnejših Lekovih zdravil ter najbolj prodajano Sandozovo zdravilo. Celotna vrednost naložbe bo znašala 105 milijonov evrov in bo ustvarila predvidoma okoli 140 novih delovnih mest do njenega zaključka v 2020.
 • Povečanje obsega proizvodnjeV letu 2017 je bila dosežena rast skupnega obsega proizvodnje. Zdravila, proizvedena v Sloveniji, se tržijo po vsem svetu skozi široko Sandozovo in Novartisovo prodajno mrežo. Nekatera ključna zdravila vsebujejo tudi lastno razvito in izdelano učinkovino.
 • Ohranitev položaja vodilnega ponudnika zdravil na slovenskem trgu: Lek je v letu 2017 utrdil položaj drugega največjega ponudnika generičnih zdravil v Sloveniji. Z rastjo tržnega deleža, ki znaša 27,8 odstotka, je okrepil vlogo tržnega vodje v segmentu zdravil brez recepta. Skupaj z drugimi Novartisovimi divizijami zavzema mesto vodilnega ponudnika zdravil na slovenskem trgu. K boljši oskrbi bolnikov so prispevali tudi z organizacijo številnih strokovnih dogodkov, ki se jih je v Sloveniji udeležilo skoraj 2000 zdravstvenih delavcev. 
 • Vzdrževanje kakovosti na visoki ravni: V letu 2017 so z različnimi dejavnostmi in izobraževanji še naprej razvijali kulturo kakovosti, ki je sicer že na visoki ravni, vendar jo nenehno dograjujejo in dopolnjujejo. S tem sledijo novim zahtevam, kot je na primer področje skladnosti podatkov, in jih vgrajujejo v sistem kakovosti družbe. Visoko raven kakovosti v Leku potrjujejo izjemni izidi mnogih inšpekcij in Novartisovih presoj. Še posebno so v Leku ponosni na izvrsten izid treh inšpekcij ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA), zaključenih v letu 2017, ki so bile izvedene v Ljubljani, Mengšu in na Prevaljah.
 • Ohranitev skrbi za naravno okolje: Lek si je tudi v letu 2017 prizadeval celovito preprečevati in zmanjševati vplive svoje dejavnosti na okolje in je certificiral sistem ravnanja z okoljem skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2015, z uredbo ES 1221/2009 (EMAS) in s sistemom varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007. V novembru 2017 je uspešno zagovarjal nove zahteve uredbe EMAS (verzije 2017), ki s spremembo sledi izdaji standarda 14001:2015 pri poudarjanju okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu zdravila, izpolnil pa je tudi vse zahteve za ponovno certificiranje po Programu odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo (POR, Responsible Care).
 • V izjemno uspešni akciji »Daj se na seznam«, ki jo je organiziralo Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, se je več kot 300 sodelavcev z vseh Novartisovih lokacij po Sloveniji (iz Ljubljane, Mengša, Lendave in s Prevalj) vpisalo v nacionalni register potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic (KMC), s čimer so prispevali, da je slovenski register presegel magično mejo 3000 darovalcev.
 • S podpisom Listine raznolikosti Slovenija se je družba Lek pridružila več kot 7600 organizacijam v Evropi, ki razumejo pozitivne učinke upravljanja raznolikosti.
 • 600 sodelavcev z Novartisovih lokacij iz Ljubljane, Mengša, Lendave in s Prevalj je sodelovalo v več kot 20 prostovoljskih dejavnostih, svoj čas so namenili pomoči in druženju z več kot 700 ljudmi. V 13 letih prostovoljstva so Novartisovi sodelavci v Sloveniji sodelovanju z lokalno skupnostjo namenili več kot 36.000 delovnih ur in pomagali več kot 12.000 ljudem.
 • Številne nagrade in priznanja: Delo družbe Lek in njenih zaposlenih je bilo v letu 2017 nagrajeno s številnimi nagradami in priznanji: 
* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2 milijardi evrov. Več kot polovico od tega je namenil razvoju, preostali del pa za posodobitve in razširitve naših proizvodnih zmogljivosti.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju.

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 121.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com