Položen temeljni kamen za največjo Novartisovo naložbo v Sloveniji

  • Vrednost celotne naložbe znaša 105 milijonov evrov. 
  • Naložba bo prinesla tudi 150 novih delovnih mest, s čimer bo Lek na Prevaljah samo v šestih letih več kot podvojil število zaposlenih. 
  • Idejni projekti in zasnova so bili v celoti narejeni v Sloveniji, delež domačih partnerjev bo velik. 
  • Nova proizvodnja bo umeščena v obstoječe prostorske načrte in bo izpolnjevala zahtevne Novartisove okoljske standarde, ponekod strožje od evropske zakonodaje.
11. 4. 2017

V Leku na Prevaljah so danes ob navzočnosti predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja slavnostno položili temeljni kamen nove tovarne za proizvodnjo širokospektralnega antibiotika, enega najpomembnejših izdelkov Leka in Sandoza. Lek bo z novimi zmogljivostmi utrdil položaj enega najpomembnejših zaposlovalcev na Koroškem. Do leta 2019 se bo sedanjim 246 zaposlenim predvidoma pridružilo še okrog 150 novih, s čimer bodo samo v šestih letih več kot podvojili obseg zaposlenih (2013/ 2019 indeks 223). Gre predvsem za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, s poudarkom na zaposlovanju kadrov iz lokalnega okolja.

Vrednost prve faze naložbe znaša 85 milijonov evrov, stekla bo že v letu 2017 in bo predvidoma končana do leta 2019. Celotna vrednost bo znašala 105 milijonov evrov in predstavlja največjo dosedanjo Novartisovo naložbo v Slovenijo. 

»Novartis je z naložbo v novo tovarno na Prevaljah ponovno potrdil svojo namero dolgoročnega delovanja v slovenskem prostoru. Od leta 2003 je v Sloveniji vložil že več kot 1,9 milijarde evrov. Več kot ena milijarda evrov je bila namenjena razvoju, drugi del pa posodobitvam in širitvi proizvodnih zmogljivosti. V zadnjih petih letih je Novartis v Sloveniji skupno zaposlil več kot 1400 novih sodelavcev,« je ob slavnostnem dogodku poudaril Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, in dodal: »Do Novartisovih visokih vlaganj v razvoj Leka so pripeljali znanje naših zaposlenih ter dokazana visoka kakovost našega vodenja, procesov, izdelkov in storitev. Lani je Novartis kot prvi v Slovenijo pripeljal inovativno farmacevtsko proizvodnjo in v Leku začel razvijati končne biofarmacevtske izdelke Nova tovarna na Prevaljah bo ob povečanju proizvodnih zmogljivosti okrepila konkurenčnost lokacije in njen pomen v Leku ter Novartisu.«

Pri izvajanju naložbe na Prevaljah bo Lek večinoma sodeloval s slovenskimi podjetji, pozitivne vplive na domače gospodarstvo pričakujejo že v začetni fazi gradnje. Tudi idejna zasnova naložbe in projekti za izgradnjo so bili v celoti narejeni v Sloveniji, z domačim znanjem.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je ob slavnostnem dogodku poudaril: »Današnje polaganje temeljnega kamna za največjo Novartisovo naložbo v Sloveniji do sedaj odraža uspešno delo, kakovost in učinkovitost družbe Lek ter vseh njenih zaposlenih. Za Prevalje, Koroško in celotno Slovenijo naložba predstavlja močno spodbudo za nadaljnji razvoj, za nadaljnje ustvarjanje novih delovnih mest ter je pomemben dokaz, da je Slovenija privlačna lokacija za tuje naložbe. Vlada Republike Slovenije pozdravlja odločitev skupine Novartis, ki je Slovenijo prepoznala kot eno ključnih držav, ki zagotavlja pregledno in zanesljivo poslovno okolje z izobraženo, kakovostno delovno silo. Kot lokacijo, kamor je vredno dolgoročno vlagati, ustvarjati nove poslovne projekte in izkoriščati poslovne priložnosti, ki jih ponuja slovensko okolje. Kot premier si bom še naprej prizadeval za izboljšanje poslovnega okolja, saj si želim še več dogodkov, kot je današnji.« Premier dodaja, da je »današnja investicija posebno priznanje koroškemu znanju, Korošicam ter Korošcem, saj se je Novartis odločil ravno za koroško znanje, za koroško inovativnost in ta predel Slovenije«.

Lek deluje na Prevaljah že skoraj 40 let. Širokospektralni antibiotik, končni farmacevtski izdelek, ki ga tu proizvajajo, se prodaja na več kot 60 najzahtevnejših svetovnih trgov, med drugim tudi v ZDA. Letno izdelajo več kot pol milijarde tablet. 

Nova tovarna in stalna rast zaposlovanja temeljita na intenzivni rasti povpraševanja, ki ga beleži prevaljska lokacija v novejšem razvojnem obdobju. Povprečna letna rast proizvodnje v zadnji petih namreč dosega več kot 10 %.

»Zadovoljni smo, da bomo z naložbo v novo tovarno lahko še okrepili vlogo enega ključnih gospodarskih subjektov in zaposlovalcev v koroški regijiVeč kot 95 % odstotkov naših zaposlenih prihaja iz občin Mežiške in Zgornje Dravske doline, več kot polovica zaposlenih so ženske. Novartisovo načelo odgovornega poslovanja uresničujemo s stalnimi vlaganji v okoljske tehnologije, ki spremljajo vse naše naložbe in izboljšave procesov,« je povedal Zlatko Ajd, direktor Antiinfektivov Prevalje ter dodal: »Tudi v novi tovarni bomo vgradili najbolj napredne razpoložljive tehnologije. Novartisovi okoljski standardi so ponekod strožji od veljavne zakonodaje v Evropski uniji. Tako bomo na Prevaljah uveljavili Novartisov standard za izredno nizek delež farmacevtskih učinkovin v odpadnih vodah, ki je bistveno strožji od evropske zakonodaje. Odgovorno poslovanje razumemo tudi kot dolgoletno sodelovanje z lokalnimi društvi in organizacijami na področju vzgoje, izobraževanja, kulturne in socialne dejavnosti.«

Za zagotavljanje uspešne izvedbe projekta širitve lokacije  in nadaljnjega nemotenega operativnega delovanja lokacije Prevalje je globalni vodja Antiinfektivov v Novartisovih tehničnih dejavnostih Nick Page ob današnjem dogodku z veseljem oznanil naslednje spremembe v vodstveni ekipi prevaljske lokacije, ki bodo začele veljati 1. maja 2017: Zlatko Ajd bo prevzel novo vlogo kot vodja projekta širitve lokacije Prevalje, Roman Burja, trenutno vodja proizvodnje, bo postal direktor Antiinfektivov Prevalje. Roman se je Novartisu pridružil leta 2001 in delal na različnih delovnih mestih v razvoju in proizvodnji, tako na Prevaljah kot tudi v Mengšu. Roman ima diplomo iz kemijskega inženirstva Univerze v Ljubljani.

Novi objekt na Prevaljah bo umeščen v obstoječe prostorske načrte in je po mnenju neodvisne strokovne ustanove ob že načrtovanih omilitvenih ukrepih v celoti sprejemljiva za okolje. Dobri rezultati na področju zdravja, varnosti in okolja so tudi sicer pogoj za pridobivanje Novartisovih naložb, saj vse Lekove naložbene projekte spremljajo tehnološke inovacije in izboljšave okoljske učinkovitosti.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com