Vojmir Urlep prejemnik Minařikovega odličja za izjemen doprinos k razvoju farmacevtske stroke

  • Predsednik uprave Leka in Novartisa v Sloveniji, Vojmir Urlep, je prejel Minařikovo odličje za izjemen prispevek k razvoju slovenske farmacije. 
  • Minařikovo odličje predstavlja najvišje priznanje Slovenskega farmacevtskega društva, ki ga podeljuje za izjemne dosežke posameznikom, ki so se izkazali na področju farmacije.  
  • Odličje potrjuje dolgoletni trud in strokovnost dela Vojmirja Urlepa v farmacevtski družbi Lek, ki je danes cenjen del mednarodne skupine Novartis. 
12. 5. 2017

Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka in Novartisa v Sloveniji, je v četrtek, 11. maja, na podelitvi društvenih priznanj Slovenskega farmacevtskega društva prejel Minařikovo odličje, najvišje društveno priznanje. Slovensko farmacevtsko društvo odličje podeljuje posameznikom za njihove izjemne zasluge pri razvoju farmacevtske stroke v slovenskem in mednarodnem prostoru in za pomemben prispevek h gospodarskemu ter družbenemu razvoju. 

Slovensko farmacevtsko društvo je svojo odločitev za podelitev najvišjega priznanja v farmacevtski stroki Vojmirju Urlepu utemeljilo z besedami: »Mag. Vojmir Urlep si je skupaj s sodelavci prizadeval in tudi uspel Slovenijo umestiti na zemljevid držav, v katerih potekajo razvojne in proizvodne aktivnosti ne samo generičnih, temveč tudi novih inovativnih zdravil in učinkovin. V času od leta 2007, ko Lek vodi Vojmir Urlep, je družba podvojila število razvojnih projektov in postala vodilni Sandozov razvojni center za tehnološko zahtevne projekte.« Dodali so, da se je pod Urlepovim vodstvom družba Lek uveljavila kot eden najuspešnejših delov globalne korporacije Novartis, okrepila sodelovanje z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami ter s projekti, kot je Regijski BioCamp, odprla vrata novemu znanju in inovativnemu razmišljanju za prihodnost. 

Vojmir Urlep je skozi svojo kariero dokazoval, da je strokovno znanje slovenskih farmacevtov možno uveljaviti v svetovnem merilu v še tako zahtevnem okolju. Tudi zato je družba Lek danes prepoznana in cenjena kot ena najbolj uspešnih v skupini Novartis. »V svoji karieri sem si nenehno prizadeval za širšo povezanost slovenske farmacevtske stroke in njenih članov, ne glede na to, v katerem delu strokovnega uveljavljanja le-ti delujejo. Zaupam znanju, ki ga slovenski strokovnjaki posedujejo in verjamem, da lahko s skupnimi močmi dosežemo marsikaj. Verjamem, da lahko s sodelovanjem, vztrajnostjo in pogumom skupaj s sodelavci osvojimo številne uspehe in premostimo še tako zahtevne izzive,« je dodal Vojmir Urlep. 

Mag. Vojmir Urlep od avgusta 2007 opravlja funkcijo predsednika uprave Leka, člana skupine Sandoz. Je tudi predsednik Nadzornega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, član upravnega odbora Združenja Manager, član organizacijskega odbora za pripravo letnega kongresa farmacevtov pri Slovenskem farmacevtskem društvu, član strateškega sveta za internacionalizacijo ter predsednik strateške skupine podjetij v tuji lasti pri Gospodarski zbornici Slovenije. Decembra lani je za pomemben prispevek k ugledu Univerze v Ljubljani v mednarodnem prostoru prejel plaketo »Pro universitate labacensi«.

Podelitev priznanj je potekala v sklopu Simpozija ob 42. skupščini Slovenskega farmacevtskega društva. Na tridnevnem dogodku se je zvrstilo preko 430 udeležencev, pretežno s področja farmacije. Ti bodo v sklopu pestrega programa lahko sodelovali pri več kot dvajsetih različnih predavanjih, simpozijih in okroglih mizah, ki obravnavajo raznolike aktualne farmacevtske tematike. 

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com