Lek utrjuje kulturo raznolikosti in vključenosti

  • S podpisom Listine raznolikosti Slovenija se je družba Lek pridružila več kot 7600 organizacijam v Evropi, ki razumejo pozitivne učinke upravljanja raznolikosti.
  • V Novartisu že zdaj udejanjajo različne politike raznolikosti preko pobude Raznolikost in vključenost.
  • Listina raznolikosti Slovenija se je kot dvajseta po vrsti pridružila evropski platformi Listin raznolikosti; Lek izpolnjuje vsa njena načela.
14. 11. 2017

Samo Roš, član uprave in direktor Kadrov v Leku d. d., je na današnji svečanosti, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, podpisal Listino raznolikosti Slovenija. Farmacevtska družba Lek se je s tem dejanjem tudi formalno pridružila skupnosti podjetij, ki razumejo pomen in pozitiven ekonomski učinek upravljanja raznolikosti.

Podjetje Lek izpolnjuje vseh šest načel listine: razvija organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih; ustvarja raznoliko in vključujoče delovno okolje; upošteva in širi načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije; prepoznava raznolikost strank; oblikuje politiko raznolikosti in širi ter predstavlja svojo zavezanost načelom in politiki raznolikosti vsem deležnikom. 

Kulturo vključevanja in raznolikosti v Leku negujejo že dlje časa. Novartisovi sodelavci se že zdaj povezujejo v globalno pobudo Raznolikost in vključenost, ki se je sprva nanašala na vključevanje žensk, postopoma pa je dobila večje razsežnosti. Danes Novartis s spodbujanjem raznolikosti podpira vključevanje ljudi različnih profilov, ki se razlikujejo po načinu razmišljanja in vodenja, spolu, rasi, religiji, letih, izkušnjah ... Raznolika družba posameznikov, ki se med seboj spoštujejo, si zaupajo, sprejemajo različne ideje in mišljenja, je bolj inovativna, produktivna in uspešnejša.

Nejc Jaka Sekula, vodja Raznolikosti in vključenosti v Leku: »Podpis listine je za nas kot podjetje zaveza, da nadaljujemo delo na tem področju in spodbujamo kulturo raznolikosti in vključenosti v vseh delih podjetja. Samo tako lahko spodbujamo posameznike in skupine, da izkoristijo svoj potencial in prispevajo edinstvene izkušnje in poglede – na ta način zagotavljajo inovativno okolje, ki omogoča tako osebno rast in razvoj kot rast in razvoj podjetja. Ustvarjamo torej pravo okolje za talente, saj si v organizaciji, ki ji je mar za to, želijo delati.«

Listina raznolikosti Slovenija temelji na prostovoljno sprejetih načelih z namenom promocije vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti. Spodbuja sprejemanje, spoštovanje in vključevanje raznolikosti v slovenskih organizacijah, kot potenciala inovativnosti za trajne rešitve organizacij.

Listina raznolikosti Slovenija se je kot dvajseta po vrsti slavnostno pridružila evropski platformi Listin raznolikosti, ki združuje več kot 7600 organizacij. Nastala je pod okriljem slovenskega partnerstva projekta I.D.E.A.S. (Dobrovita, Šentprima, SKUP, ZDS, ZIZRS, MDDSZ, CNVOS) v sodelovanju z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za pravosodje in potrošnike.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 121.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com