Naš sodelavec doc. dr. Samo Rožman je letošnji prejemnik Minařikovega priznanja

  • Doc. dr. Samo Rožman iz Razvojnega centra Slovenije je prejel Minařikovo priznanje 2024 za svoj prispevek k prepoznavnosti kliničnih farmacevtov v klinični praksi.
  • Minařikovo priznanje je najvišje priznanje Slovenskega farmacevtskega društva za dolgoletne in izjemne zasluge pri razvoju farmacije.
  • Lek zagotavlja spodbudno in podporno delovno okolje, ki zaposlenim omogoča, da izkoristijo svoje potenciale za doseganje prebojnih dosežkov v farmacevtski industriji. 
21. 5. 2024

Doc. dr. Samo Rožman, ki je v Lekovem Razvojnem centru Slovenija zaposlen v oddelku za Globalni medicinski razvoj, je letošnji prejemnik prestižnega Minařikovega priznanja, najvišjega priznanja Slovenskega farmacevtskega društva.

Nagrado je prejel za svoj prispevek k prepoznavnosti kliničnih farmacevtov v klinični praksi ter prepoznavnosti Sekcije kliničnih farmacevtov pri Slovenskem farmacevtskem društvu. »Izjemno sem počaščen in hvaležen za to priznanje. Gre za potrditev dolgoletnega dela in truda, ki sem ga vložil v razvoj klinične farmacije. Veselim se nadaljnjega dela in prispevka k napredku farmacije v Sloveniji in širše,« je dejal ob prejemu priznanja.

Doc. dr. Samo Rožman je leta 2011 zaključil specializacijo s področja klinične farmacije in leta 2016 doktoriral na Fakulteti za farmacijo s področja farmakokinetike monoklonskih protiteles. Že vso kariero se zavzema za dobrobit bolnikov in povečanje prepoznavnosti onkološke in klinične farmacije. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, publikacij za študente in specializante zdravstvenih ved ter slovenskih kliničnih smernic s področja limfomov in paliativne oskrbe. Leta 2023 je bil izvoljen v naziv docenta za predmetno področje farmacija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.