Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Revmatoidni artritis

Kaj je revmatoidni artritis?

Revmatoidni artritis je kronična revmatična bolezen, je sistemska vnetna bolezen avtoimunske narave. Revmatoidni artritis je le ena izmed več kot 100 različnih revmatičnih bolezni. Revmatizem ali revmatična bolezen (pogovorno revma) je skupni naziv za številne različne bolezni zlasti gibalnega sistema zaradi vnetja, degeneracije in presnovnih motenj.  Revmatoidni artritis prizadene zlasti sklepe, lahko pa skoraj vse organske sisteme. Če ga ne zdravimo, nastanejo nepopravljive okvare sklepov in invalidnost, posredno se zveča tudi umrljivost.

Slika 1: Roke bolnice z revmatoidnim artritisom

Kako pogost je revmatoidni artritis?

Revmatoidni artritis je razširjen po vsem svetu; prizadene ljudi vseh ras in etničnih skupin. Za boleznijo zboli približno 1 % prebivalstva (v Sloveniji je približno 20.000 bolnikov). Posebnost revmatoidnega artritisa je, da se pojavlja le pri ljudeh, saj pri živalih še ni bil opisan.

Vzroki za pojav revmatoidnega artritisa

Natančen vzrok bolezni ni znan. Najverjetneje obstaja več med sabo povezanih vzrokov za nastanek revmatoidnega artritisa. Na pojav bolezni vplivata dednost in spol, saj se trikrat pogosteje pojavlja pri ženskah. Pomembni so tudi nekateri dejavniki okolja, predvsem okužbe (bakterije, virusi, drugi), ki delujejo kot povod za razvoj bolezni.

Potek revmatoidnega artritisa

Bolezensko dogajanje se prične v sklepni ovojnici, kjer nastane vnetje z razraščanjem sklepne ovojnice,  v sklepnem prostoru pa se nabira tekočina. Pri tem imajo pomembno vlogo spodbujevalci vnetja, ki služijo kot glasniki med posameznimi vnetnimi celicami. Te glasnike imenujemo interlevkini in so pomembni predvsem zato, ker so proti njim usmerjena nova zdravila za zdravljenje revmatoidnega artritisa  (biološka zdravila). Če se bolezen ne zdravi, pride do uničenja sklepnega hrustanca, deformacije in posledičnega nedelovanja sklepa.

Slika 2: Potek revmatoidnega artritisa

Prispevek je pripravil prim. izr. prof. dr. Artur Pahor, dr. med., specialist interne medicine.

Viri:

  • 1. Bijlsma JWJ. EULAR Textbook on Rheumatic Diseases. London: BMJ Publishing Group Ltd, 2013.
  • 2. Košnik M, Štajer D. Interna medicina. 5. iz. Ljubljana: Buča d.o.o., 2018.
  • 3. Slovar slovenskega knjižnega jezika. https://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/2915690/revmatizem?query=revmatizem&SearchIn=All (dostop 19. 5. 2020)
  • 4. Tomšič M, Praprotnik S. Revmatološki priročnik za družinskega zdravnika. 4. iz. Ljubljana: Revma.net d.o.o., 2012.
  • 5. Potek revmatoidnega artiritisa https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-rheumatoid-arthritis-hand_1046928.htm#page=1&query=arthritis&position=4 (dostop 20.5.2020)
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.