Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Luskavični (psoriatični) artritis

Kako sta povezana luskavica in psoriatični artritis?

Luskavica je pogosta kožna bolezen bele rase in se pojavlja pri približno 1-3 odstotkih ljudi. Oba spola sta enako prizadeta. Do 40 odstotkov bolnikov z luskavico razvije luskavični artritis v 5-10 letih od začetka bolezni. Praviloma se luskavica začne pred razvojem artritisa, lahko se razvijeta hkrati ali pa se prej razvije artritis. Navadno se luskavični artritis pojavi med 30. in 50. letom starosti, lahko pa se pojavi že v otroštvu.

Za luskavični artritis so značilni vnetje sklepov (artritis), vnetje narastišča tetiv (entezitis), klobasasto spremenjeni prsti (daktilitis) in vnetje hrbtenice (spondilitis).

Slika 1: Klobasasto spremenjeni prsti pri luskavičnem artritisu (vir: MedicalNewToday)

Velikokrat luskavičnega artritisa ne prepoznamo. Bolniki z luskavičnim artritisom imajo slabšo kakovost življenja, so manj produktivni in so več odsotni z dela. Pogosto so v čustvenem stresu.

Luskavica in luskavični artritis imata podobne mehanizme nastanka. Vzrok nastanka luskavičnega artritisa ni popolnoma znan. Poleg genetskih vplivov so pomembni tudi dejavniki okolja in imunski mehanizmi. Sorodniki prvega reda 50-krat pogosteje zbolijo zaradi luskavičnega artritisa kot splošna populacija. Prav tako je pogostejša pojavnost luskavičnega artritisa pri enojajčnih dvojčkih.

Kakšni so znaki luskavičnega artritisa?

Pri bolnikih z luskavičnim artritisom se pojavita bolečina in okorelost v prizadetih sklepih, ki traja zjutraj več kot 30 minut. Okorelost se stopnjuje pri dalj časa trajajočem mirovanju. 70 odstotkov bolnikov z luskavičnim artritisom ima luskavico. Ob pregledu ugotavljamo bolečino pri gibanju in pri pritisku na prizadet sklep, najpogosteje z nesimetrično razporeditvijo. Od 40 do 50 odstotkov bolnikov ima prizadete prstne sklepe na rokah in hrbtenico.

Luskavični artritis lahko poteka kot:

 • asimetrični artritis enega ali nekaj sklepov (3-4),
 • simetrični artritis več sklepov,
 • artritis končnih sklepov na rokah,
 • prizadetost hrbtenice (spondilitis in sakroiliitis),
 • pohabljajoči artritis (artritis mutilans).

Glede na lokacijo prizadetih sklepov delimo artritise na: 

 • asimetrični mono-/oligoartikularni artritis, ki je najpogostejša oblika luskavičnega artritisa s prizadetostjo malih sklepov rok in nog,
 • simetrični poliartritis je po klinični sliki podoben revmatoidnemu artritisu. V 25 odstotkih imajo bolniki pozitivni revmatoidni faktor. Za to obliko pogosteje obolevajo ženske,
 • artritis končnih sklepov na rokah je pogosteje prisoten pri moških,
 • osna prizadetost (hrbtenica/spondilitis in sakroiliitis) se lahko pojavi samostojno ali pri vseh sklepnih oblikah, praviloma v poznejšem obdobju, pogosteje pri moških,

pohabljajoči artritis je izjemno agresivno potekajoča oblika luskavičnega artritisa, ki nastane zaradi uničenja kosti.

Slika 2: Najpogostejše prizadeti sklepi

Nekateri bolniki imajo več vzorcev bolezni ali pa se ti med boleznijo spreminjajo. Praviloma se luskavični artritis začne kot bolezen 2-3 sklepov.

Pojavi se lahko vnetje ahilove tetive (entezitis), vnetje opne na stopalu in tetiv, ki se pripenjajo na medenico. Daktilitis je difuzna oteklina celotnega prsta na roki ali nogi, ki ga imenujemo tudi klobasasti prst. Ima jih vsaj polovica bolnikov z luskavičnim artritisom in napovedujejo agresiven potek bolezni.

Na nohtih lahko nastajajo tipične luskavične spremembe. Te so povezane z nastankom luskavičnega artritisa.

Zunajsklepne manifestacije se najpogosteje pojavljajo na očeh, lahko pa se pojavi tudi kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB).

Prispevek je pripravil prim. doc. dr. Iztok Holc, dr. med., spec. interne medicine in revmatologije.

Viri:

 • 1. Linden VD et al. Chapter 10. In: Firestein, Budd, Harris, McInnes, Ruddy and Sergent, eds. Kelley’s Textbook of Rheumatology: Spondyloarthropathies. 8th ed. Saunders Elsevier; 2009: p.1170.
 • 2. Sieper J. Developments in the scientific and clinical understanding of the spondyloarthritides. Arthritis Res Ther 2009;11:208-15.
 • 3. Mercieca C, Landewé R, Borg AA. Spondylarthropathies: Pathogenesis and Clinical Features. In: Textbook on Rheumatic Diseases. Ed. Bijlsma JWJ. BMJ Group, 2012, London, First ed., 255-75.
 • 4. Dugados M, Hochberg MC. Why is the concept of spondyloarthropathies important. Best Pract Res Clin Rheumatol 2002;16:495-505.
 • 5. Mease PJ, Armstrong AW. Managing patients with psoriatic disease: the diagnosis and pharmacologic treatment of psoriatic arthritis in patients with psoriasis. Drugs. 2014 Mar;74(4):423-41.
 • 6. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, et al. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006 Aug;54(8):2665-73.
 • 7. How does psoriatic arthritis affect the hands? https://www.medicalnewstoday.com/articles/323298 (dostop 15.1.2021)
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.