Ključni dogodki

Leto 2015

Ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA) je za prodajo na ameriškem trgu odobrila Sandozovo podobno biološko zdravilo filgrastim.

V Pakirnem centru Lendava smo namenu predali nov logistični sistem, največjo posamično Novartisovo naložbo v Sloveniji doslej.

Odprli smo digitalizirano Lavičkovo zbirko, najobsežnejši farmacevtsko-medicinski muzej v Sloveniji.

Leto 2014

Skupina raziskovalcev Biofarmacevtike Mengeš in Kemijskega inštituta Ljubljana je prejela Puhovo priznanje.

Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo je v Sloveniji potekal desetič. V tem obdobju so Novartisovi zaposleni v Sloveniji opravili 23 tisoč ur prostovoljnega dela in pomagali 10 tisoč ljudem ter 40 organizacijam.

Leto 2013

Gospodarska zbornica Slovenije je mag. Vojmirju Urlepu podelila nagrado za izjemne gospodarske dosežke v letu 2012.

Slovesno smo obeležili jubilej lokacije Prevalje, ki je v 35 letih iz majhnega obrata zrasla v sodobno Sandozovo farmacevtsko proizvodno enoto.

Sandoz je kot prvi v Sloveniji ponudil generično nosno pršilo z učinkovino mometazon za zdravljenje sezonskega ali celoletnega alergijskega rinitisa ter nosnih polipov.

Leto 2012

V Lendavi smo praznovali 30 let delovanja, v katerih smo se razvijali kot pomemben zaposlovalec v regiji.

V Mengšu smo odprli nove laboratorije za celično in molekularno biologijo, s čimer smo okrepili svojo podporo Sandozovi Biofarmacevtiki pri ohranjanju vodilne vloge v razvoju podobnih bioloških zdravil.

Že desetič smo prejeli priznanje TOP 10 Izobraževalni management za vlaganje v izobraževanje zaposlenih.

Leto 2011

Na prvem Regijskem BioCampu smo skupaj s strokovnjaki iz Sandoza in Novartisa gostili perspektivne dodiplomske in podiplomske študente naravoslovnih znanosti iz regije Adria.

Novartisovi zaposleni v Sloveniji smo sodelovali v prvi globalni pobudi Živim zdravo za zdrav način življenja in dobro počutje.

Leto 2010

V Mengšu smo odprli nov obrat za proizvodnjo tehnološko zahtevnih biofarmacevtskih učinkovin namenjen proizvodnji modificiranih.

Prvi v Sloveniji smo ponudili generični zdravilo z učinkovino rosuvastin za zniževanje holesterola v krvi; zdravilo je razvito in proizvedeno pri nas.

Pridobili smo polni certifikat Družini prijazno podjetje in potrdili zavezanost k izboljševanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Leto 2009

Delovati je začel regionalni Pakirni center Lendava za oskrbo evropskih trgov s končnimi izdelki iz Sandozovih tovarn po vsem svetu.

Medicinska fakulteta v Ljubljani in farmacevtska družba Lek, članica skupine Sandoz, sta pripravili četrto, razširjeno izdajo Slovenskega medicinskega e-slovarja.

Leto 2008

V Ljubljani smo odprli nov center kakovosti z laboratoriji za testiranje in sproščanje Lekovih ter Sandozovih izdelkov in s sodobnim mikrobiološkim laboratorijem.

Na slovenski trg smo uvedli novo zdravilo za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka z učinkovino perindropil.

Sandoz je dobil dovoljenje Evropske komisije za svoje tretje podobno biološko zdravilo – rekombinantni protein filgrastim.

Leto 2007

V oktobru smo odprli nov Razvojni center biofarmacevtike, ki je eden od šestih razvojnih centrov biofarmacevtike v Novartisu.

V Ljubljani smo zgradili nov center kakovosti z laboratoriji za testiranje in sproščanje Lekovih in Sandozovih izdelkov skupaj s sodobnim mikrobiološkim laboratorijem.

Med prvimi podjetji v Sloveniji smo pridobili certifikat Družini prijazno podjetje.

Leto 2006

V septembru smo položili temeljni kamen za gradnjo Lekovega Razvojnega centra biofarmacevtike v Mengšu, v katerem razvijamo in proizvajamo biofarmacevtike za globalne Sandozove trge.

Začeli smo projekt povečevanja proizvodnje, ki predvideva povečanje obsega proizvodnje na 5 milijard tablet letno.

Prodali smo 100-odstotni lastniški delež v družbi Lek Kozmetika, d. o. o., in se tako osredotočili na razvoj, proizvodnjo in trženje farmacevtskih izdelkov in učinkovin.

Leto 2005

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Ljubljana, je Leku podelila zlato priznanje z listino za inovacijo "Razvoj originalnega tehnološkega postopka za izdelavo pelet".

Od Instituta Jožefa Stefana smo prejeli priznanje častna listina Instituta Jožef Stefan za uspešno znanstveno in tehnološko sodelovanje.

V Mengšu smo odprli obrat za finalne operacije pri proizvodnji hipolipemikov.

Svojo družbeno odgovorno vlogo smo nadaljevali z obiskom otrok v vseh slovenskih bolnišnicah.

Leto 2004

V Mengšu smo odprli nov obrat za proizvodnjo biofarmacevtikov, prvi te vrste v Srednji in Vzhodni Evropi.

Sandoz je začel tržiti pravastatin, zdravilo za zniževanje holesterola, v Veliki Britaniji, Nemčiji ter na Nizozemskem in Danskem.

V sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani smo omogočili elektronsko izdajo Slovenskega medicinskega slovarja.

Leto 2003

Pomemben poslovni korak je pomenila pridobitev dovoljenja za trženje izdelka co-amoksiklav.

Za projekt »Filgrastim – pridobivanje rekombinantnega proteina z inovativnimi rešitvami« smo prejeli naziv inovator leta 2002.

Maja 2003 je več nacionalnih blagovnih znamk v okviru Novartis Generics oblikovalo močno globalno blagovno znamko: Sandoz.

Leto 2002

Leto 2002 je bilo za Lek prelomno. V novembru se je uspešno zaključil prijateljski prevzem, s katerim je Lek postal del poslovne skupine Novartis.

V Ljubljani smo odprli nov Lekov Razvojni center, ki omogoča še tesnejše sodelovanje Lekovih raziskovalnih enot z raziskovalci znanstvenih ustanov in fakultet doma in v tujini.