Ključni dogodki leta 2005

10. 1. 2005 |
Lek, član skupine Sandoz, je prek Rdečega križa Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za obrambo vsem prizadetim ob naravni nesreči v JV Aziji namenil zdravila (antibiotike) v skupni vrednosti 120 milijonov tolarjev. To je bil prispevek, za katerim smo stali vsi lekovci z željo, da bi pomagali.
21. 1. 2005 |
Lek, član skupine Sandoz, je tudi na drugem festivalu komunikacijske učinkovitosti prejel nagrado za učinkovito oglaševanje, tokrat za akcijo Angal. Na festivalu je bilo podeljenih osem nagrad. Komisija je akcijo "Angal, dvojna pomoč za vneto grlo" ocenila kot uspešen primer novega načina komuniciranja z laično javnostjo v farmacevtski industriji. Komunikacijski in trženjski cilji akcije so bili, kljub močno reguliranemu in konkurenčnemu farmacevtskem trgu, precej preseženi.
25. 1. 2005 |
Lek, član skupine Sandoz, je leto 2004 končal s 127,6 mio. SIT prihodkov od prodaje in s čistim dobičkom 23,6 mio. SIT po slovenskih računovodskih standardih. V poslovnem centru Srednja in Vzhodna Evropa, Jugovzhodna Evropa in Skupnost neodvisnih držav, za katerega je v Sandozu zadolžen Lek, je bila ustvarjena prodaja 478,5 mio. USD, kar predstavlja 16,7-odstotno rast v primerjavi z letom prej.
Lek gostil novoimenovanega veleposlanika Ruske federacije
15. 2. 2005 |
Predsednik Lekove uprave Metod Dragonja je novoimenovanemu veleposlaniku Ruske federacije v Sloveniji Mihailu Valentinoviču in trgovinskemu predstavniku Ruske federacije v Sloveniji Vjačeslavu Nikolajeviču predstavil Lekovo poslovanje v letu 2004 in poudaril prodajne dosežke na ruskem trgu, kjer je Lek dodatno okrepil svoje mesto. Njegova ekscelenca Mihail Valentinovič Vanin je opozoril na reformo zdravstvenega sistema v Ruski federaciji, po kateri bo obseg javnih sredstev, namenjenih za zdravstvo, večji.
15. 2. 2005 |
Lek, član skupine Sandoz, je podaril tri milijone tolarjev za nakup sistema za prezračevanje v Centru za transplantacijo in s tem pripomogel k izboljšanju delovnih razmer v Pediatrični kliniki ter k varnejšemu okrevanju bolnikov. Te bodo zaradi novega načina prečiščevanja zraka manj ogrožali bakterijski povzročitelji okužb, ki so lahko zelo nevarni zanje.
Lek prejel nagrado za najboljši intranet
8. 3. 2005 |
V sklopu prve slovenske konference o intranetu in interni komunikaciji pod naslovom "Kako zasnovati in razvijati intranet kot strateško poslovno orodje" je potekalo tekmovanje INTRA, na katerem je Lek prejel nagrado za najboljši intranet v Sloveniji. To je bila skupna nagrada za precej širok krog zaposlenih, ki so začeli delati Lekov intranet pred desetimi leti, in tudi celoten tim, ki je sodeloval pri njegovi prenovi leta 2001, ter skrbnike, ki ga redno ažurirajo in dopolnjujejo.
22. 3. 2005 |
Nadzorni svet Leka, člana skupine Sandoz, je potrdil imenovanje Janje Bratoš za predsednico uprave Leka, ki je 1. aprila prevzela vodenje Leka in celotnega Sandozovega poslovanja v Sloveniji. S tem je Sandoz izkazal zaupanje Lekovemu vodstvu in zaposlenim za uspešno izpeljano združitev. Janja Bratoš je na svoji 30-letni poti v Leku dosegla več vidnih poslovnih uspehov. Pridobila si je veliko izkušenj pri razvoju in intelektualni lastnini. Vodila je trženje in prodajo skozi zahtevno in uspešno vzpostavitev mednarodnega poslovanja, od leta 1998 nadzirala projekt amoksiklav in močno pripomogla k njegovemu vzponu na ameriškem trgu.
Obisk predsednika uprave Novartisa dr. Daniela Vaselle
23. 3. 2005 |
Glavni direktor Novartisa se je med obiskom v Sloveniji sestal s predsednikom Republike Slovenije dr. Janezom Drnovškom in novinarjem predstavil Novartisove poslovne dosežke in glavne smernice. Poleg tega je bil tudi osrednji gost drugega omizja o upravljanju poslovnega sistema, ki so se ga udeležili predsedniki uprav in nadzornih svetov mednarodnih podjetij ter druge pomembne osebe mednarodnega poslovanja in politike.
Lek podprl Unicefov projekt Punčka iz cunj
25. 3. 2005 |
Pod sloganom "Posvoji punčko in reši otroka" je v marcu 2005 potekal Unicefov projekt Punčka iz cunj, s katerim njegovi nacionalni odbori zbirajo sredstva za Unicefove programe cepljenja otrok proti šestim osnovnim otroškim nalezljivim boleznim v državah v razvoju. Na dražbi v Narodni galeriji je Lek posvojil štiri punčke, med njimi tudi najdražjo, ki jo je oblikovala Dada Volk, za 80.000 tolarjev.
6. 4. 2005 |
Ob dnevu zdravja je Lek, član skupine Sandoz, podaril Društvu za zdravje srca in ožilja sredstva za nakup dveh defibrilatorjev, ki samodejno ponovno vzpostavita srčni ritem in ju lahko uporabljajo tudi laiki. Društvo za zdravje srca in ožilja si namreč prizadeva namestiti avtomatske defibrilatorje na javnih mestih po Sloveniji. S tem je Lek izboljšal možnosti preživetja žrtvam motnje srčnega ritma.
31. 5. 2005 |
Akcijo, ki je v dobrih dveh desetletjih dosegla mednarodno zavidljive dosežke pri oralnem zdravju otrok, prireja Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva v sodelovanju z generalnim pokroviteljem Lekom. Otroci, ki so vse leto skrbeli za ustrezno zobno higieno, so na regionalnih prireditvah prejeli simbolične nagrade, tiste najbolje uvrščene pa je Lek nagradil z velikim izletom.
Lekov časopis Kolektiv in Bilten najboljša v Sloveniji
1. 6. 2005 |
Aktiv novinarjev v podjetjih in zavodih, ki deluje v sklopu Društva novinarjev Slovenije, je na slavnostni podelitvi že peto leto zapored izbiral najboljša interna glasila v podjetjih. Za najboljši interni časopis, bilten in elektronski interni časopis v Sloveniji so bili izbrani Lekov časopis Kolektiv, elektronski Kolektiv in Bilten. Zlato pero za vse tri kategorije je bila skupna nagrada vseh zaposlenih, še posebej članov uredniškega odbora, ki z rednim sodelovanjem pri soustvarjanju Biltena in Kolektiva prispevajo k boljšemu komuniciranju z zaposlenimi.
15. 6. 2005 |
Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Ljubljana, je farmacevtski družbi Lek in avtorjem Bojanu Koflerju, Barbari Rebič, Juditi Širca, dr. Petru Venturiniju, Nataši Hafner Milač in dr. Antonu Čoparju podelila zlato priznanje z listino za inovacijo "Razvoj originalnega tehnološkega postopka za izdelavo pelet". Lekovi inovatorji so razvili tehnologijo, ki omogoča varen prehod kislinsko občutljive učinkovine, kot je omeprazol, skozi želodec in omogoča njeno hitro sproščanje v ozkem črevesju.
23. 6. 2005 |
Institut Jožef Stefan je farmacevtski družbi Lek, članu skupine Sandoz, podelil priznanje častna listina Instituta Jožef Stefan za uspešno znanstveno in tehnološko sodelovanje. Obenem je podelil tudi osebna priznanja za sodelovanje pri raziskavah, ki so jih prejeli Janja Bratoš, predsednica uprave Leka, dr. Brina Ornik, izvršna direktorica Razvoja in raziskav v Leku, in prof. dr. Uroš Urleb, izvršni direktor Raziskav učinkovin v Leku.
6. 7. 2005 |
V upravo farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz, je bila 6. julija imenovana nova članica za upravljanje in zagotavljanje pravnoskladnega delovanja Leka kot družbeno odgovornega podjetja Ksenija Butenko Černe. Skupščina Leka je konec junija izvolila dva nova člana Lekovega nadzornega sveta, dr. Andreasa Strüngmanna in Markusa Delfossa.
14. 7. 2005 |
Lek, član skupine Sandoz, je v prvem polletju leta 2005 ustvaril 352,1 mio. USD prodaje, kar je 8 % več kot v istem obdobju predhodnega leta. Med prodajnimi območji je znašala prodaja v Zahodno Evropo, ZDA in prekomorske države 29,6 % celotne prodaje, v države Srednje in Vzhodne Evrope, vključno z državami SND 58,5 % in na domačem, slovenskem trgu 11,9 %. S tem je Lek dosegel zelo uravnoteženo strukturo prodajnih trgov, kar nam je omogočilo optimalno izrabiti potencial izdelkov, ki so namenjeni globalnemu trženju. ZDA še naprej ostajajo vodilni Lekov trg.
Lek glavni pokrovitelj Luke Špika
29. 8. 2005 |
V sklopu pokroviteljstva Olimpijskega komiteja Slovenije, s katerim sodelujemo že od leta 1995, smo 28. avgusta z olimpijcem Lukom Špikom podpisali pogodbo o glavnem pokroviteljstvu. S tem si skupaj prizadevamo spodbujati športno aktivnost in zdravo življenje posameznikov ter družbe.
21. 10. 2005 |
Lek, član skupine Sandoz, je v Mengšu odprl obrat za finalne operacije pri proizvodnji hipolipemikov, kjer bo proizvajal končno obliko učinkovine za farmacevtske izdelke - zdravila za zniževanje holesterola in serumskih maščob. Z učinkovinami bo Lek oskrboval celotni Sandoz, generični del Novartisa.
25. 11. 2005 |
Lek, član skupine Sandoz, je na svoji lokaciji v Lendavi odprl obrat za končne faze izolacije kalijevega klavulanata, ki je ključna sestavina Amoksiklava, enega vodilnih Lekovih in tudi Sandozovih izdelkov. Z dogodkom ob odprtju novega obrata je Lek hkrati praznoval 20 let uspešne proizvodnje farmacevtskih učinkovin v Lendavi.
12. 12. 2005 |
Leta 2005 je Lek, član skupine Sandoz, svojo družbeno odgovorno vlogo nadaljeval z obiskom otrok v vseh slovenskih bolnišnicah. Pri snovanju akcije nas je vodila želja otrokom popestriti čas, ki ga preživijo v bolnišnicah, in jih spodbuditi k ustvarjalnosti. Za otroke smo tako pripravili ustvarjalne delavnice, opremili otroške kotičke bolnišnic in jim podarili celoletno naročnino na revijo Petka.