Ključni dogodki leta 2006

20. 1. 2006 |
Lek, član skupine Sandoz, je leto 2005 končal uspešno. Ustvaril je za 656,5 mio. USD prodaje, kar je za 0,4 odstotne točke več kot v letu 2004. Čista dobičkonosnost Lekove prodaje je dosegla 15 %, kar je nekoliko manj kot v letu 2004, ko je dosegla 18,6 %. Delež Lekove prodaje v prodaji Sandoza je predstavljal 14 %. Lek je ponovno ustvaril največ svoje prodaje s farmacevtskimi izdelki (zdravila na recept), in sicer 529 mio. USD, zdravila brez recepta pa so dosegla 75,2 mio. USD.
23. 1. 2006 |
Lek, član skupine Sandoz, je v ljubljanski Pediatrični kliniki z ustvarjalno delavnico in obiskom veslača Luke Špika končal novoletno akcijo, ki smo jo namenili otrokom v vseh slovenskih bolnišnicah. V vsaki bolnišnici smo pripravili ustvarjalno delavnico za otroke, jim podarili celoletno naročnino na revijo Petka in pomagali opremiti otroške kotičke.
Lek podaril sredstva Zdravstvenemu domu Murska Sobota
14. 2. 2006 |
V Pomurju so začeli uvajati zdravstvene kartice, ki vsebujejo zapis predpisanih zdravil, in tako zdravnikom omogočajo lažji in boljši nadzor nad predpisanimi terapijami. Tak sistem so uvedli tudi v Zdravstvenem domu Murska Sobota, pri tem pa jim je z 1.900.000 tolarji pomagala farmacevtska družba Lek.
8. 3. 2006 |
Na drugi slovenski konferenci o intranetu in interni komunikaciji z naslovom "Kako osredotočiti intranet na uporabnike in s tem povečati produktivnost zaposlenih?" je bila podeljena nagrada INTRA za najboljši intranet leta v Sloveniji. Nagrada je že drugo leto zapored pripadla Leku. Programski svet je pri izboru upošteval jasnost postavljenih ciljev, pestrost vsebine in aplikacij, obstoj merjenja učinkovitosti in drugo.
Lek glavni pokrovitelj projekta Srce moja Skrb (SmS)
18. 4. 2006 |
Društvo študentov medicine Slovenije je zasnovalo projekt Srce moja Skrb, katerega cilj je dolgoročno zmanjšanje obolevnosti slovenskega prebivalstva za boleznimi srca in ožilja. Glavni pokrovitelj je Lek, član skupine Sandoz, strokovno pa ga podpira Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. V projekt so vključene osnovne in srednje šole po Sloveniji.
31. 5. 2006 |
Lek, član skupine Sandoz, je bil tudi v letu 2006 generalni pokrovitelj akcije, ki krepi ustrezno higieno zob pri otrocih in mladih; akcijo že 23. leto organizira Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva. Najboljši razredi so bili ob koncu šolskega leta nagrajeni s simboličnimi nagradami, najboljši v regijah pa tudi na glavni zaključni prireditvi, ki je bila 1. junija 2006 v dvorani Tivoli.
Nova članica Lekove uprave
1. 6. 2006 |
Anette Weber se je 1. julija pridružila štiričlanski upravi Leka, člana skupine Sandoz in postala odgovorna za finance. Obdržala je tudi svojo dotedanjo vlogo direktorice financ v Leku. Skupini Novartis se je pridružila leta 1997 kot pomočnica izvršnega direktorja Novartis Animal Health. Od takrat si je po vsem svetu nabirala izkušnje o financah in splošnem menedžmentu. Leta 2002 je bila imenovana za direktorico Novartis Animal Health na Japonskem. V Sandoz, generični del Novartisa, je prišla leta 2005 kot finančna direktorica Sandoza Nemčija.
Lek veliki pokrovitelj in dolgoletni partner pobude Pomežik soncu
12. 6. 2006 |
Na Prvomajskem trgu v Piranu je oživel Sončkov živžav, na katerem se je zbralo 70 otrok, ki so v tamkajšnjem letovišču Zveze prijateljev mladine Slovenije preživljali počitnice v sklopu akcije Pomežik soncu. Lek, član skupine Sandoz, jim je podaril otroško predstavo in na obisk pripeljal veslača Luko Špika.
18. 7. 2006 |
Lek, član skupine Sandoz, je prvo polletje 2006 končal zelo uspešno. Ustvaril je za 74,2 mrd. SIT prodaje, kar je za 13 % več kot v istem obdobju predhodnega leta. Delež Lekove prodaje v prodaji Sandoza je predstavljal 13,2 %. Lek je ponovno ustvaril največ svoje prodaje s farmacevtskimi izdelki (zdravila na recept), in sicer 57,4 mrd. SIT, zdravila brez recepta pa so dosegla 10,1 mrd. SIT. Drugi Lekovi programi so predstavljali 6,7 mrd. SIT prodaje.
28. 9. 2006 |
Lek, član skupine Sandoz, je dopolnil 60 let obstoja, kar je častitljiv jubilej. Ta jubilej je bil ovekovečen tudi z začetkom gradnje Razvojnega centra biofarmacevtike v Mengšu, ki bo utrdil vodilno mesto Leka in Sandoza v tehnologiji jutrišnjega dne. Na gradu Jablje je potekala slovesnost, na kateri smo pregledali šest Lekovih desetletij, njegovo sedanjost in prihodnost. Goste sta nagovorila Janja Bratoš, predsednica uprave Leka, in dr. Andreas Rummelt, predsednik uprave Sandoza.
Ustanovitev regionalne točke oskrbe za Vzhodno Evropo v Ljubljani
1. 10. 2006 |
Ena glavnih prednostnih nalog Sandoza je zavzeti močan položaj na globalnem trgu, zato je enota Oskrba začela uresničevati strategijo za globalno izboljšanje oskrbe z izdelki. Skladno s to strategijo bo ustanovljenih pet regionalnih točk oskrbe. Točka oskrbe v Ljubljani skrbi za celoten proces oskrbe Vzhodne Evrope in je tako edina kontaktna točka za načrtovanje ponudbe in povpraševanja za to regijo. Vodi jo Volkhard Werner, ki je začel poslovno pot v Novartisu pred 16 leti.
Lekov časopis Kolektiv najboljše slovensko interno glasilo
19. 10. 2006 |
Na deseti slovenski konferenci o odnosih z javnostmi je Lek, član skupine Sandoz, prejel nagrado papirus 2006 za najboljše interno glasilo, in sicer za mesečnik Kolektiv, pri sestavi katerega sodeluje širok krog lekovcev. Prijavljena glasila ocenjuje petčlanska žirija na podlagi izpolnjevanja poslanstva medija in sporočilnosti medija, kakovosti novinarskega jezika in pestrosti novinarskih zvrsti ter celostne podobe, fotografije in preloma.
Lekova raziskovalca prejela Novartisovo nagrado za raziskave VIVA
24. 11. 2006 |
Vodilni Novartisovi znanstveniki so bili že sedmič zapored odlikovani z globalnimi nagradami za raziskave. Odlikovanje najzaslužnejših znanstvenikov iz vsake Novartisove divizije temelji na neposredni pobudi dr. Daniela Vaselle, predsednika uprave Novartisa. Za leto 2006 sta jo izmed vseh Sandozovih znanstvenikov prejela - poleg dveh sodelavcev iz Avstrije - dr. Anton Čopar in Rok Grahek, univ. dipl. ing., iz Leka. Dr. Anton Čopar je vodilni strokovnjak organske kemije, Rok Grahek pa je eden vodilnih strokovnjakov Razvojnega centra Slovenija za raziskovalne kemijske analize in razvoj analitskih metod.
14. 12. 2006 |
Na podlagi medsebojnega dogovora je bila med delniškima družbama Lek in Ilirijo podpisana pogodba o prodaji 100-odstotnega deleža družbe Lek Kozmetika. S tem lastniški delež Leka Kozmetike prehaja v roke Ilirije. Prodana družba bo še naprej upravljala že uveljavljene blagovne znamke. Lek s to odločitvijo nadalje utrjuje osredotočenost na razvoj, proizvodnjo in trženje farmacevtskih izdelkov in učinkovin.