Ključni dogodki leta 2002

23. 1. 2002 |
S 1. januarjem 2002 je podjetje Lek Kozmetika d. o. o. začelo poslovati kot samostojna hčerinska družba farmacevtske družbe Lek. Program kozmetike je bil sestavni del Lek d. d. do konca leta 2001, z novim letom pa smo samostojno poslovanje začeli na osnovi triletnega poslovnega načrta, ki ga je pripravila direktorica Cvetana Rijavec.
31. 1. 2002 |
Slovenska farmacevtska družba Lek objavlja, da je prejela dovoljenje ameriških zakonodajnih oblasti za prodajo bromokriptina (v obliki tablet), zdravila za zdravljenje Parkinsonove bolezni, na ameriškem trgu. Ameriški farmacevtski trg je največji farmacevtski trg na svetu in eden od Lekovih strateških trgov. Leta 2001 je prodaja izvirnega zdravila znašala približno 40 milijonov dolarjev.
27. 3. 2002 |
Danes so v slovenski farmacevtski družbi Lek v Ljubljani slavnostno odprli popolnoma prenovljeno proizvodnjo sterilnih izdelkov. Z otvoritvijo proizvodnje vial, liofilizatov in brizg Lek potrjuje svojo strateško prisotnost na tem najbolj zahtevnem področju farmacevtske tehnologije. Gre za sterilne izdelke, ki se uporabljajo v najtežjih kliničnih stanjih in rešujejo življenje.
6. 5. 2002 |
Slovenska farmacevtska družba Lek je danes v navzočnosti predsednika države gospoda Milana Kučana in najvišjih predstavnikov slovenske znanosti in gospodarstva uradno odprla novi Razvojni center (RC) na Verovškovi cesti v Ljubljani. Naložba v vrednosti 2,9 milijarde SIT je napredek pri udejanjanju Lekove strategije postopnega prehoda v družbo z večjo stopnjo inovativnosti. RC bo nudil pogoje za lasten razvoj kakovostnih in dostopnih zdravil za najsodobnejše doktrine zdravljenja. Večja dejavnost v novem RC bo omogočila še tesnejše sodelovanje Lekovih raziskovalnih enot z raziskovalno dejavnostjo znanstvenih ustanov in fakultet doma in v tujini.
1. 7. 2002 |
Slovenska farmacevtska družba Lek d. d., je od ameriške regulatorne uprave dobila končno odobritev za takojšnjo distribucijo in prodajo ACE inhibitorja lisinoprila, zdravila za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka. ZDA so največji farmacevtski trg na svetu in eden od Lekovih strateških trgov. V letu 2001 je obseg prodaje lisinoprila originatorskih družb presegel 1,5 miliarde dolarjev.
4. 7. 2002 |
Od 17. junija do 4. julija je v Leku potekala FDA (Food and Drug Administration) inšpekcija proizvodnih obratov za proizvodnjo enega Lekovih strateških izdelkov, antibiotik Amoksiklav, zdravilo za zdravljenje širokega spektra bakterijskih okužb.
8. 7. 2002 |
Slovenska farmacevtska družba Lek d. d. je danes v navzočnosti predsednika republike Slovenije Milana Kučana, najvišjih predstavnikov slovenske delegacije in visokih predstavnikov romunske delegacije z ministrico za zdravstvo dr. Danielo Bartos uradno položila temeljni kamen novega proizvodnega obrata v Romuniji. Naložba v vrednosti 12 mio USD bo zgrajena po mednarodnih standardih dobre proizvodne prakse in je korak naprej v udejanjanju Lekove strategije v regiji. Z novim obratom bo Lek ponudil varne in kakovostne antibiotike po sprejemljivih cenah. Lek bo poskrbel za sistematično uvajanje elementov okoljskega upravljanja. V novem obratu bomo zaposlili nove strokovnjake.
29. 8. 2002 |
Novartis namerava pod določenimi pogoji objaviti ponudbo za odkup vseh delnic Leka po ceni 95.000 slovenskih tolarjev (SIT) za delnico, kar predstavlja premijo več kot 73 % nad 34-tedensko povprečno zaključno ceno delnice LEKA. Izvrstna komplementarnost in potencial za večjo rast. Skupaj bi imela Novartis in Lek položaj vodilne svetovne firme, močno prisotne na ključnih generičnih trgih ZDA, zahodne Evrope, centralno-vzhodne Evrope, jugo-vzhodne Evrope in regije SND. Novartis je kot vodilni generik in inovator partner izbora za Lek in mu bo zagotavljal mednarodno širitev na ključnih trgih.
Polaganje temeljnega kamna na Poljskem
27. 9. 2002 |
V petek, 27. septembra, smo v okviru poslovne skupine Lek položili temeljni kamen novega proizvodno-logističnega centra Lek v Strikuvu, pri Lodzu, na Poljskem. Svečanega dogodka so se udeležili visoki predstavniki slovenske in poljske delegacije. Častna gosta sta bila predsednik Republike Slovenije Milan Kučan in predsednik Republike Poljske Aleksander Kvašnievski, ki sta skupaj s predsednikom uprave Leka Metodom Dragonjo podpisala certifikat o polaganju temeljnega kamna proizvodno-logističnega obrata. Novi proizvodno- logistični center Leka na Poljskem bo zgrajen po mednarodnih standardih GMP in bo zagotovil realizacijo prodajnih ciljev Leka na Poljskem in ostalih Lekovih tradicionalnih trgih. Visoki tehnološki standard bo sledil zahtevam EU. Ob izgradnji obrata, ki bo specializiran za trdne farmacevtske oblike z začetno zmogljivostjo 800 milijonov tablet in kapsul letno, predvidevamo postopno zvečanje proizvodnje do 2 milijard tablet in kapsul na leto. Predvidena investicija je 72 mio EUR, od tega 38 mio EUR za osnovna sredstva. Proizvodnja bo stekla v začetku leta 2005 in bo zaposlovala 250 specialistov.
26. 11. 2002 |
Slovenska farmacevtska družba Lek d. d. je od ameriške agencije za hrano in zdravila (Food and Drug Administration) dobila končno odobritev za takojšnjo distribucijo in prodajo enogramskih tablet co-amoksiklava (kombinacija antibiotika amoksicilin in klavulanske kisline, inhibitorja betalaktamaze), antibiotika za zdravljenje širokega spektra bakterijskih okužb. ZDA so največji farmacevtski trg na svetu in eden od Lekovih strateških trgov. Leta 2001 je obseg prodaje co-amoksiklava originatorske družbe GlaxoSmithKline presegel 1,7 milijarde dolarjev. Lek bo začel tržiti co-amoksiklav na ameriškem trgu na začetku leta 2003.
26. 11. 2002 |
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, v skladu z določbami 50. člena Zakona o prevzemih, 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, javnost obvešča, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev ("ATVP") z odločbo Opr. št.:171/51/AG-02-(731) z dne 21.11.2002 ugotovila, da je javna ponudba ponudnika Servipharm AG, c/o Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švica ("ponudnik"), za odkup 1.792.782 navadnih imenskih delnic razreda A z glasovalno pravico in 140.394 prednostnih imenskih delnic razreda B z glasovalno pravico, z nominalno vrednostjo delnice obeh razredov 6.000 SIT, izdajatelja Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana ("izdajatelj"), ki je trajala od 28. 9. 2002 do 18. 11. 2002, uspešna.
29. 11. 2002 |
v razvoju družbe. Družbi Lek ohranjanje svoje identitete in sinergija poslovanja v skupini Novartis predstavlja nove strokovne ter poslovne izzive in možnosti za uspešen nadaljnji razvoj družbe in posameznikov.
29. 11. 2002 |
Slovenska farmacevtska družba Lek d. d. je od ameriške agencije za hrano in zdravila (Food and Drug Administration) dobila še eno odobritev za takojšnjo distribucijo in prodajo. Tokrat za 625- miligramske tablete co-amoksiklava (kombinacija antibiotika amoksicilin in klavulanske kisline, inhibitorja betalaktamaze), antibiotika za zdravljenje širokega spektra bakterijskih okužb.