Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Rak prostate

Ali veste, da je rak prostate v zadnjih letih postal najpogostejši rak pri moških v Sloveniji? 

Po podatkih Registra raka v Sloveniji je v letu 2018 v Sloveniji zbolelo za rakom prostate 1681, umrlo pa 388 moških. Napovedujejo, da bo število novih bolnikov z rakom prostate z leti pri nas postopoma še naraščalo. 

Pri večini bolnikov z novoodkritim rakom (karcinomom) prostate je bolezen omejena samo na prostato – takih je več kot 70 odstotkov. Pri bolnikih, pri katerih bolezen odkrijejo v zgodnji fazi, je prognoza poteka bolezni bistveno boljša, kot pri tistih, ki jim bolezen odkrijejo kasneje. 

Pomembno je vedeti, da moški, mlajši od 50 let, zbolijo zelo redko; v letih 2007–2011 je bilo registriranih v povprečju 15 bolnikov na leto. Več kot polovica bolnikov zboli v starosti 60–74 let (60 % v letih 2007–2011). Na razvoj raka prostate vplivata tudi rasa in genetika, pri čemer imajo družinski člani zbolelega za rakom prostate skoraj dvakrat večjo možnost za pojav bolezni. 

Simptomi in prepoznavanje raka prostate

Rak prostate raste počasi: od nastanka bolezni do kliničnih znakov mine 9-17 let, do pojava oddaljenih zasevkov pa nadaljnjih 5-7 let. Bolniki pri začetni obliki raka navadno nimajo težav. 

Simptomi, ki se lahko pojavijo kot posledica rakave tvorbe, so zelo podobni simptomom, ki jih povzročajo nerakave bolezni prostate, kot sta benigno povečanje prostate ali vnetje prostate (težave z mokrenjem, bolečine v medenici). Zato je zelo pomembno, da se moški odpravi na pregled k zdravniku, ko opazi kakršnekoli spremembe na urološkem področju. 

Osnovne preiskave lahko opravi osebni zdravnik, ki se lahko glede na simptomatiko odloči, da pošlje bolnika na nadaljnje preiskave k urologu. Merjenje biološkega označevalca PSA (za prostato specifični antigen) je zaenkrat edina biokemična preiskava, ki pokaže na možnost pojava raka prostate. Izjemnega pomena je ustrezno svetovanje zdravim moškim brez težav, ki želijo opraviti test PSA. Le-te bi moral ustrezno usposobljen zdravstveni delavec pred pregledom seznaniti s koristmi in tudi slabostmi tovrstnega testiranja. 

Zdravljenje raka prostate 

Zdravljenje raka prostate je odvisno od faze bolezni oziroma razširjenosti raka, od histološke oblike raka, ki jo določijo z biopsijo,  ter od starosti in bolnikovega splošnega stanja. Pri starejših osebah bi lahko v nekaterih primerih z zdravljenjem moškemu povzročili celo več težav, kot bi mu jih omilili, zato je odločitev za zdravljenje pri vsakem posamezniku treba tehtno premisliti. 

Na voljo je več oblik in vrst zdravljenja. Kirurške posege in hormonsko zdravljenje izvajajo urologi, obsevanje in kemoterapijo z dodatkom hormonske terapije ali brez nje predpisujejo onkologi radioterapevti ali onkologi internisti. Zgodnji rak prostate je lahko ozdravljiv bodisi z operacijo (radikalna prostatektomija oz. odstranitev prostate) bodisi z obsevanjem. Pomembno je vedeti tudi, da se da s to diagnozo kakovostno živeti še vrsto let.  

Viri:

  • 1. http://www.kclj.si/dokumenti/spm_rak_prostate_27102016.pdf. Dostop: 28. 2. 2017.
  • 2. Zadnik V, Primic Žakelj M. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si . Dostop 9. 4. 2018.
  • 3. Rak mod, www.onko-i.si. Dostop: 9. 4. 2018.
  • 4. SLORA, Slovenija in rak. Register raka RS. Dostop 1. 6. 2022.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.