Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Slovarček pogostih izrazov - limfomi (raki limfatičnega tkiva)

Razlaga pogostih izrazov, s katerimi se srečuje bolnik z rakavimi boleznimi, zlasti limfomi.


AGRESIVNI LIMFOM – Hitro rastoči limfom, pri katerem je potrebna uvedba zdravljenja že ob postavitvi diagnoze.

ALOPECIJA – Izpadanje las in dlak, lahko je delna ali popolna.

ANALGETIKI – Zdravila proti bolečinam.

ANEMIJA – Stanje, ko je zmanjšana koncentracija hemoglobina (pod 120 g/L za ženske oz. pod 130 g/L za moške) in/ali ko je zmanjšano število krvnih celic rdeče vrste (eritrocitov). Kaže se z občutkom šibkosti, utrujenostjo, vrtoglavicami, hitrejšo zadihanostjo, šumenjem v ušesih, občutkom utripanja srca in bledico. 

ANTIBIOTIKI – Zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb.

ANTIEMETIKI – Zdravila proti slabosti.

ANTIMIKOTIKI – Zdravila za zdravljenje glivnih okužb.

ANTIMIKROBNA PROFILAKSA – Preventivna uvedba zaščite z zdravili proti bakterijskim, glivnim ali virusnim okužbam.

ANTIPIRETIKI – Zdravila proti povišani telesni temperaturi.

ASIMPTOMATSKA BOLEZEN – Stanje, ko pri bolniku sicer dokažemo bolezen (npr. limfom), vendar bolnik ob tem nima nobenih težav.

BIOPSIJA KOSTNEGA MOZGA – Odvzem majhnega dela kostnega mozga s kostnino iz medenične kosti za preiskavo pod mikroskopom (histološko preiskavo). Z biopsijo ocenimo prizadetost kostnega mozga z npr. limfomom.

CITOLOŠKA PREISKAVA – Diagnostična preiskava oz. mikroskopski pregled odvzetega vzorca celic. Pri bolj zapletenih primerih so nam v pomoč dodatne metode (npr. pretočna citometrija).

CT (ang. Computed Tomography ) – Računalniška tomografija – slikovna preiskava, kjer je opravljenih več rentgenskih slik, ki so nato računalniško obdelane. Preiskava nam pokaže stanje bezgavk in notranjih organov.

DELNA REMISIJA BOLEZNI – Odgovor na zdravljenje, ko se limfom zmanjša, vendar je še vedno prisoten.

FEBRILNA NEVTROPENIJA – Povečana telesna temperatura nad 38,3 °C (izmerjena enkrat) ali nad 38,0 °C (traja vsaj eno uro ali izmerjena dvakrat v 12 urah) ob hkratnem zmanjšanju števila krvnih celic bele vrste (nevtrofilcev) pod 0,5 x 109/l. Predstavlja nujno stanje, pri katerem je potreben prejem v bolnišnico in zdravljenje z zdravili proti bakterijskim ter glivnim okužbam (antibiotiki in antimikotiki).

HISTOLOŠKA PREISKAVA – Diagnostična preiskava odvzetega tkiva, ki je obdelano in pripravljeno v tankih rezinah ter posebno obarvano za natančen pregled pod mikroskopom.

INDOLENTNI LIMFOM – Počasi rastoči limfom, ki v odsotnosti težav ne zahteva takojšnjega zdravljenja. Bolnike s tem limfomom lahko zgolj spremljamo.

INTRAKRANIALNO – Znotraj lobanjskih kosti/znotraj kosti glave.

INTRATEKALNA KEMOTERAPIJA – Aplikacija kemoterapije v likvorski prostor – tekočino, ki obliva hrbtenjačo in možgane. Punkcija se opravi med vretenci v ledvenem predelu.

KEMOTERAPIJA – Vrsta sistemskega zdravljenja s protirakavimi zdravili (citostatiki), ki uničijo ali poškodujejo rakave celice in preprečujejo njihovo delitev. Najpogosteje se daje v obliki infuzije, injekcije ali tablet.

LIKVORSKA PUNKCIJA – Punkcija za odvzem likvorja – tekočine, ki obliva možgane in hrbtenjačo. Opravi se med vretenci v ledvenem predelu. Z analizo likvorja želimo oceniti prizadetost z limfomom.

LIMFOM – Rakava bolezen limfocitov (podvrsta krvnih celic bele vrste/levkocitov) oz. limfatičnega tkiva, kjer se nekontrolirano delijo rakavo spremenjeni limfociti in povzročajo povečanje bezgavk ter nekaterih organov (npr. vranice). Rakavo tkivo lahko prodre oz. infiltrira tudi v druge organe.

LIMFATIČNO TKIVO – Kostni mozeg in timus (ki ju štejemo pod primarna limfatična organa) ter bezgavke, vranica in limfatično tkivo sluznic, npr. prebavil, pljuč, žrela (ki jih prištevamo pod sekundarna limfatična tkiva).

MEDIASTINUM – Imenovan tudi medpljučje, je predel v prsnem košu med obema pljučnima kriloma.

NEVTROPENIJA – Zmanjšano število nevtrofilcev, ki so podvrsta krvnih celic bele vrste oz. levkocitov. O ogrožajoči nevtropeniji govorimo ob številu nevtrofilcev pod 0,5 x 109/l. Takrat je bolnik dovzeten za okužbe, zaradi česar pri bolnikih z limfomom uvedemo zdravila za zaščito pred bakterijskimi okužbami (antibiotik), po potrebi tudi protiglivna zdravila.

PERIFERNA POLINEVROPATIJA – Poškodba živčnih končičev na oddaljenih delih okončin kot posledica zdravljenja z določenimi skupinami kemoterapevtskih zdravil ali kroničnih obolenj. Pojavlja se obojestransko, najpogosteje v obliki omrtvelosti (prsti na nogah, rokah ali cela stopala), mravljinčenja ali pekočih bolečin.

PET-CT (ang. Positron Emission Tomography-Computed Tomography) – Pozitronska izsevna računalniška tomografija je kombinirana slikovna preiskava, kjer bolnik prejme majhno količino s sevalcem označene glukoze. Le-ta se nato kopiči v rakavih celicah, saj tam poteka presnova sladkorja. Tako lahko s slikanjem ugotovimo lokacije, npr. limfoma.

PICC KATETER (ang. Peripherally Inserted Central Catheter ) – Periferno vstavljeni osrednji kateter, ki omogoča stalni žilni pristop in je vstavljen v oddaljeno veno, najpogosteje na nadlahti. Omogoča varno dajanje kemoterapije, infuzij in drugih zdravil ter služi kot dostop za odvzem krvi.

PODKOŽNA VENSKA VALVULA (VAP) (ang. Vascular Access Port ) – Osrednji venski kateter s podkožnim prekatom je žilni dostop, ki je v celoti vstavljen pod kožo, najpogosteje pod ključnico. Vstavljen lahko ostane več let in omogoča varno dajanje zdravil ter odvzeme krvi.

POPOLNA REMISIJA BOLEZNI – Umirjena faza bolezni, dosežena po zdravljenju, ko s preiskavami ni več videti znakov limfoma/rakavega obolenja.

PS PO WHO (PERFORMANCE STATUS) (ang. Performance status according to World Health Organization) – Točkovna lestvica Svetovne zdravstvene organizacije, s katero se ocenjuje splošno stanje oz. zmogljivost bolnika.

PUNKCIJA KOSTNEGA MOZGA – Preiskava celic (oz. citološka preiskava) kostnega mozga, pri kateri se z iglo odvzame tekoči del kostnega mozga (aspirat), najpogosteje iz predela medenice ali prsnice. Z njo ocenimo prizadetost kostnega mozga npr. z limfomom.

RADIOTERAPIJA – Lokalno zdravljenje z ionizirajočim sevanjem, kjer žarki povzročajo poškodbo rakavih celic in s tem preprečujejo njihovo delitev.

RECIDIV BOLEZNI – Ponovitev bolezni, ko je bila le-ta že zdravljena.

REFRAKTARNA BOLEZEN – Stanje, ko se bolezen ne odziva na zdravljenje. Lahko se pojavi ob prvem zdravljenju ali pa kasneje ob zdravljenju ponovitve bolezni.

RETROPERITONEJ – Predel v trebuhu, ki se nahaja za potrebušnico (peritonejem) in zajema zadajšnji del trebuha.

SIMPTOMATSKA BOLEZEN – Stanje, ko ima bolnik zaradi bolezni/limfoma težave in potrebuje zdravljenje.

STOMATITIS – Vnetje ustne sluznice.

STRANSKI UČINKI ZDRAVLJENJA – Učinki zdravljenja, ki se pojavijo poleg želenega terapevtskega učinka zdravila. Večinoma so neprijetni/neželeni, kot so slabost, utrujenost, izpadanje las, poslabšanje krvne slike itd.

TARČNO ZDRAVLJENJE – Oblika zdravljenja, ki je usmerjeno na posebne celične označevalce na površini rakavih celic ali molekule v njih. Pogosto ima tarčna terapija manj stranskih učinkov kot klasična kemoterapija, ker manj poškoduje zdrave celice.

TROMBOCITOPENIJA – Zmanjšano število krvnih ploščic oz. trombocitov v krvi. O resni trombocitopeniji govorimo, ko njihovo število pade pod 50 x 109/l. Najpogostejši znaki so hiter pojav modric, pikčaste krvavitve po koži ali vidnih sluznicah in krvavitve.

VIROSTATIKI – Zdravila za zdravljenje virusnih okužb.


Avtorici: Urška Rogelj, dr. med., specialistka internistične onkologije, in prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med., specialistka interne medicine in internistične onkologije

Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.