Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravljenje demence

Osebe, ki zbolijo za demenco, z razvojem bolezni sčasoma ne morejo več skrbeti zase in potrebujejo pomoč pri vseh vidikih vsakdanjega življenja. Simptomi bolezni se med seboj prepletajo. Za obvladovanje psihičnih in vedenjskih sprememb zdravnik lahko predpiše različne vaje in kombinacijo različnih zdravil, ki zmanjšajo hitrost napredovanja bolezni in omilijo ali odpravijo nekatere simptome. Za zdravljenje depresije so na voljo različna, učinkovita zdravila, medtem ko na spremembe, kot sta tavanje ali kričanje, z zdravili ne moremo vplivati. 

Zdravljenje demence z zdravili

Zdravila, ki so na voljo za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni, se uporabljajo s ciljem zaviranja napredovanja bolezni, zato je pomembno, da bolnik z jemanjem začne pravočasno. Zdravila za zdravljenje demence strokovno imenujemo kognitivni modulatorji.

V svetu in tudi pri nas so na voljo različna zdravila, ki se med seboj razlikujejo v načinu delovanja. Izbor zdravila, ki ga predpiše zdravnik, je zato odvisen od tega, kateri simptomi so pri bolniku najbolj izraženi in koliko je bolezen napredovala.

Zdravila za zdravljenje demence so na voljo samo na zdravniški recept. Zdravnik jih predpiše na podlagi natančnega pregleda bolnika in dodatnih preiskav. V obravnavo dementnega bolnika je velikokrat vključen tudi specialist nevrologije ali psihiatrije, da ugotovi, za katero obliko bolezni gre in koliko je pri posamezniku že napredovala.

Da bi različnim skupinam bolnikov omogočili zanje primerno obliko zdravil in način uporabe ter tako dosegli čim boljše sodelovanje pri zdravljenju, so zdravila na voljo v obliki tablet in kapljic za peroralno uporabo ter kožnih obližev.

Kje poiskati pomoč ob demenci?

Če ste posumili na demenco pri sebi ali svojcih, se najprej obrnite na svojega družinskega zdravnika. Na podlagi kliničnega pregleda, pogovora z bolnikom in/ali svojci ter preprostih testov (npr. test risanja ure ali kratek preizkus spoznavnih sposobnosti) bo zdravnik ustrezno ukrepal ali bolnika napotil k specialistu nevrologu ali psihiatru, če bo menil, da je potrebno. 

Zgodnja diagnoza in pravočasno zdravljenje z zdravili lahko omilita simptome demence in upočasnita njen razvoj. Pravočasna obravnava omogoča tudi ustrezno načrtovanje prihodnosti in oskrbe, pri čemer lahko v zgodnji stopnji bolezni pri odločitvah sodeluje tudi sam bolnik.1  

Če opazite, da se je dementnemu bolniku stanje poslabšalo ali zaznate spremembe v obnašanju, se najprej obrnite na njegovega osebnega zdravnika. Bolnikovo demenco bo ocenil na novo in presodil, ali je treba prilagoditi zdravljenje in obravnavo.

Sprejem bolnikov z demenco v dom starejših

Osebe, ki zbolijo za demenco, z razvojem bolezni sčasoma ne morejo več skrbeti zase in potrebujejo pomoč. V večini domov za starejše imajo za starostnike, pri katerih so posledice bolezni že tako hude, da sta ogrožena njihova varnost in človeško dostojanstvo, posebne programe za kakovostno oskrbo dementnih bolnikov. Pri oskrbi takega bolnika sodelujejo osebje zdravstveno negovalne službe, socialne službe ter službe za rehabilitacijo in animacijo.

Ker v zadnji stopnji demence bolniki pogosto ne prepoznajo več niti svojih najbližjih, so zanje ključnega pomena varnost, organiziranost in redne dodatne dejavnosti, ki jih v domačem okolju največkrat zelo težko zagotovimo.

Napotki za svojce bolnikov z demenco

Vsak doživlja demenco na svoj način. Spomnite se, da je človek z demenco kot majhen otrok, ki pride na ta svet popolnoma nebogljen in je odvisen od mame oziroma skrbnikov ter potrebuje veliko ljubezni in razumevanja.

Če skrbite za dementnega svojca, je pomembno, da ne pozabite nase. Da boste lahko pomagali drugim, morate poskrbeti tudi za svoje potrebe in se zaščititi pred izgorelostjo.

Vir:

  • Kogoj A. Etiologija Alzheimerjeve bolezni in drugih najpogostejših demenc. Farm vest 2008; 59: 55-59.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.