Za Novartisom v Sloveniji je leto prebojnih inovacij in krepitve položaja privlačne naložbene lokacije

 • Novartis v Sloveniji je z inovativnostjo v razvoju, proizvodnji, prodaji in  storitvah v preteklem letu posloval skladno z načrti in dosegel ambiciozne  cilje. 
 • Družba z učinkovitimi projekti preoblikovanja postaja vse pomembnejši  igralec na svetovnem trgu inovativnih zdravil, inovativnih bioloških in  podobnih bioloških zdravil ter generičnih zdravil z visoko dodano vrednostjo.
 • Z naložbami v višini 289 milijonov evrov so okrepili razvojne in proizvodne  zmogljivosti v smeri večje digitalizacije in avtomatizacije ter podprli razširitev Novartisa v Sloveniji iz generične v bolj inovativno farmacevtsko družbo. 
 • V letu 2021 se je število zaposlenih povečalo za 580. Ob koncu leta je bilo v Novartisu v Sloveniji skoraj 5500 redno zaposlenih. Na začetku letošnjega leta so drugič zapored prejeli ugledni mednarodni certifikat »Top Employer« za najboljšega zaposlovalca.
4. 2. 2022

Novartis v Sloveniji, v okviru katerega delujejo družbe Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d., je v še vedno zaostrenih razmerah zaradi pandemije covida-19 leto končal uspešno. Z mislijo na Novartisovo strategijo postati vodilna farmacevtska družba na svetu je v letu 2021 dosegel ambiciozne cilje. Ob tem je družba naredila pomembne korake tako pri razvoju kot proizvodnji zdravil in učinkovin, nadalje digitalizirala in avtomatizirala svoje obrate ter uvajala prediktivno analitiko in virtualno tehnologijo.

Leto 2021 je zaznamovalo nadaljevanje preoblikovanja v smeri razvojno zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo in vzpostavitve Globalnega operativnega centra, ki ga spremljata obsežen investicijski cikel in intenzivno zaposlovanje. Pomembnejši dosežek leta je tudi podpis pogodbe z družbo BioNTech za podporo polnjenju in pakiranju cepiva mRNA Pfizer-BioNTech proti covidu-19 v najsodobnejšem obratu Novartisovih Tehničnih dejavnosti v Ljubljani. Poleg tega je družba nedavno napovedala novo, tudi z državno spodbudo podprto naložbo v proizvodne zmogljivosti aseptičnih izdelkov v vialah in injekcijskih brizgah. Ta predvideva gradnjo novega objekta na ljubljanski lokaciji z najsodobnejšo opremo za izolatorsko tehnologijo, ki je ni na voljo v nobeni farmacevtski družbi v Sloveniji.

Sodelavci Novartisa v Sloveniji zagotavljajo tehnološko zahtevne izdelke za več kot 80 Novartisovih trgov po svetu

V Novartisu verjamejo, da bodo v prihodnjih letih v farmacevtski industriji vse pomembnejše inovacije, ki prinašajo prebojna zdravila in izdelke, zato so se tudi preteklo leto čedalje bolj usmerjali k tehnološko zahtevnim, bolnikom prilagojenim zdravilom z visoko dodano vrednostjo, ki bodo pripomogla tudi h krepitvi trajnosti in vzdržnosti zdravstvenih sistemov po svetu.

V Razvojnem  centru Slovenija, vodilnem razvojnem centru v Sandozu, so vložili 29 dosjejev  za generična zdravila na ključnih trgih ZDA, Evrope, Rusije, Japonske,  Brazilije, Avstralije, Mehike in Tajske ter lansirali 13 generičnih zdravil za  zdravljenje anemije, rakavih obolenj, kardiovaskularnih bolezni, glivičnih  obolenj in pljučne fibroze.

 • Mengeška lokacija se je v preteklem letu uveljavila kot ena pomembnejših Novartisovih lokacij na področju podobnih bioloških in bioloških zdravil. V Razvoju bioloških zdravil Mengeš so v 2021 potekale različne razvojne faze za 14 inovativnih bioloških zdravil in več kot 10 razvojnih projektov podobnih bioloških zdravil. Z najsodobnejšo tehnologijo na lokaciji podpirajo tudi razvoj celičnih in genskih terapij v Novartisu.
 • Enoti Trdni izdelki Ljubljana in Trdni izdelki Lendava sta v okviru Novartisove nove strategije pridobili razvojno priložnost, da v prihodnjih letih postaneta eden ključnih delov Novartisove inovativne farmacevtske proizvodnje na globalni ravni.

 

V letu 2021 je  Novartis v Sloveniji nadalje preoblikoval proizvodne lokacije in okrepil proizvodnjo zahtevnih generičnih ter inovativnih zdravil z visoko dodano  vrednostjo 

 • V 2021 je Novartis v Sloveniji lansiral 778 novih izdelkov v več kot 80 držav, med drugim so slovenskim bolnikom predstavili novo zdravilo za napredovalnega raka dojk.
 • Na proizvodnih lokacijah v Sloveniji so proizvedli in zapakirali 37 inovativnih zdravil.

 

Slovenija je po kakovosti, znanju in stroškovni učinkovitosti izredno privlačna naložbena lokacija za Novartis

Novartis v Sloveniji se znotraj švicarskega koncerna uveljavlja kot izjemno privlačna naložbena lokacija, saj ponuja vse od razvoja prek proizvodnje učinkovin in končnih izdelkov do pomembnega dela komercialnih operacij. Novartis v Slovenijo vsako leto vloži okrog 200 milijonov evrov za krepitev razvojnih in proizvodnih kapacitet. V letu 2021 je bila ta številka 289 milijonov evrov, vlaganja pa bodo podpirala razširitev Novartisa v Sloveniji iz generične v bolj inovativno farmacevtsko družbo.

 • V 2021 je bilo odobrenih rekordno število investicijskih projektov v vrednosti več kot 60 milijonov evrov za Biološke učinkovine Mengeš.
 • V Trdnih izdelkih Ljubljana so lanske naložbe namenili vzpostavitvi proizvodne linije za prvo kontinuirano farmacevtsko proizvodnjo v Novartisu in proizvodne linije za iztiskanje talin.
 • Novartis v Sloveniji je tudi v 2021 še naprej uspešno vzpostavljal Globalni operativni center z uvedbo dveh novih funkcij, Inženiringa ter Proizvodnih znanosti in tehnologije, in povečanjem števila zaposlenih na več kot 900.
 • Glavnina naložb je bila namenjena krepitvi razvojnih in proizvodnih zmogljivosti v smeri večje digitalizacije in avtomatizacije, utemeljene na najsodobnejši tehnologiji, ki omogoča agilno in fleksibilno proizvodnjo.

Novartis v Sloveniji je z vsemi svojimi divizijami s 14,2-odstotnim tržnim deležem ohranil vodilni položaj na slovenskem farmacevtskem trgu

 • Lek je z 28,4-odstotnim tržnim deležem drugo največje podjetje na trgu generičnih zdravil. Okrepil je tržni položaj kot drugi največji ponudnik zdravil na recept in ohranil vodilno mesto na trgu zdravil brez recepta, generičnih antiinfektivnih zdravil ter podobnih bioloških zdravil.

 • Novartisova Onkologija ima 11,4-odstotni tržni delež na slovenskem onkološkem trgu in je prva po prodaji na prebivalca v Evropi.:
  • V 2021 so slovenskim bolnikom predstavili novo zdravilo za zdravljenje napredovalnega raka dojk (Piqray).
  • Še dva bolnika v Sloveniji sta prejela Novartisovo prebojno celično terapijo CAR-T za zdravljenje težkih oblik krvnega raka (Kymriah).
  • Z družbo AAA so zaznali skupni interes za pomoč pri uvedbi prebojne radioligandne terapije za bolnike v Sloveniji.
 • Novartisova Farmacevtika je z 9,4-odstotnim tržnim deležem vodilna na trgu, zabeležila pa je 13,6-odstotno letno rast.
  • Prvi bolnik v Sloveniji je prejel prebojno gensko terapijo za spinalno mišično atrofijo.
  • Na listo zdravil, ki se financirajo iz javnih sredstev, so bila uvrščena tri nova inovativna zdravila: zdravilo za zdravljenje vlažne oblike starostne degeneracije makule (Beovu) in dve zdravili za multiplo sklerozo (Mayzent in Kesimpta).
 • Sandoz d.d. je v 2021 odpremil 2540  različnih izdelkov v 74 držav po svetu, od tega 211 novolansiranih izdelkov.
  • S svojimi zdravili dosegajo skoraj 50 milijonov bolnikov po svetu.
  • Sklenili so partnerstvo z Afriško unijo in na njihovi spletni platformi Africa Medical Supplies kot prvo farmacevtsko podjetje ponudili 9 generičnih zdravil za 19 držav.
  • Vstopili so v globalni projekt z dejavnostmi za prodajo cefalosporinskih antibiotikov na več kot 50 izvoznih trgih in tudi aktivno podporo preoblikovanju v številnih državah.

 

Novartis v  Sloveniji je na začetku letošnjega leta ponovno prejel naziv »Top Employer« za najboljšega zaposlovalca

Novartis v Sloveniji je v 2021 nadalje vpeljeval napredni delovni model Odgovorna izbira, ki zaposlenim glede na naravo njihovega dela omogoča, da se odločijo, kako, kje in kdaj bodo opravljali svoje delo. Pogoj za uspešno agilno delovno okolje je kultura opolnomočenja, ki jo podjetje razvija v zadnjih letih.

 • V letu 2021 se je število zaposlenih povečalo za 580. Ob koncu leta je bilo v Novartisu v Sloveniji redno zaposlenih skoraj 5500 ljudi.
 • Neodvisna ustanova Top Employers Institute je Novartisu v Sloveniji drugo leto zapored, kot prvemu farmacevtskemu podjetju v Sloveniji, podelila ugledni mednarodni certifikat »Top Employer« za najboljšega zaposlovalca.
 • Lek, ki je del Novartisa v Sloveniji, je drugič zapored in skupno tretjič prejel naziv najuglednejši delodajalec, ki ga podeljuje zaposlitveni portal MojeDelo.com.
 • V odzivu na pandemijo covida-19 so z vrsto zaščitnih ukrepov na prvo mesto postavili zdravje, varnost in dobrobit zaposlenih. Za boljše socialno, duševno in telesno počutje so skrbeli s programom Polni življenja.
 • Svoja prizadevanja na področju raznolikosti in vključenosti je Novartis v Sloveniji v 2021 dopolnil z nazivom LGBT prijazno podjetje in priznanjem MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju. Pobuda Svetovalni odbor mladih pa je bila nagrajena s priznanjem zlata praksa, ki ga podeljuje časnik Dnevnik.
 • V 2021 je Novartis v Sloveniji izvedel vsakoletni vrhunski znanstveni dogodek BioCamp, namenjen povezovanju perspektivnih študentov, akademskih institucij ter gospodarstva, in Novartisov karierni zajtrk, na katerem so predstavili zaposlitvene priložnosti več kot 300 domačim in tujim mladim talentom ter strokovnjakom.

Novartis v  Sloveniji je v minulem letu naredil odločne korake za zmanjšanje svojega  okoljskega vpliva 


 • Zmanjšali so porabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in jih nadomestili z okolju prijaznejšimi alternativami. Z vrsto ukrepov so optimizirali tudi porabo tehnološke in pitne vode.
 • Začeli so umikati PVC-materiale iz sekundarne in terciarne ovojnine, postavili polnilne postaje za električna in hibridna vozila ter uvedli električno dostavno vozilo.

 

Novartis v Sloveniji je s sredstvi v višini 75.000 evrov podprl nove  raziskovalne projekte slovenskih univerz in namenil dodatnih 25.000 evrov za  preventivo raka ter izboljšanje zdravja onkoloških bolnikov. Donacije je podelil v okviru obeležitve treh obletnic – 75 let družbe Lek, 25 let Novartisa in 15 let podobnih bioloških zdravil.

Novartisovi  znanstveniki v Sloveniji so leto zaokrožili s številnimi nagradami in priznanji

 • Interdisciplinarni tim v sestavi sodelavcev Novartisa v Sloveniji in Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja je prejel nagrado Prometej znanosti za odličnost v  komuniciranju za prvi virtualni hekaton Novartisa v Sloveniji.
 • Slovenski sodelavci Novartisovih razvojnih centrov so prejeli tri Novartisove znanstvene nagrade, med njimi tudi najvišje Novartisovo priznanje za uglednega znanstvenika.
 • Raziskovalec ekspert iz Razvojnega centra Slovenije je prejel Minařikovo priznanje 2021 za zasluge pri razvoju farmacevtske stroke, ki ga podeljuje Slovensko farmacevtsko društvo.
 • Znanstveniki iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš so prejeli osem Sandozovih znanstvenih nagrad, vključno z nagradama za znanstveno odličnost. Poleg tega so prejeli še eno posebno omembo in pet nagrad za najboljše plakate.
 • Projekt uvajanja tehnologije mešane resničnosti Vision je kot super finalist zastopal Novartis v Sloveniji na tekmovanju Best of the Best 2021, s katerim AmCham Slovenija prepoznava najboljše poslovne prakse v Sloveniji.
 • Novartisova procesna tehnologinja v enoti Trdni izdelki Ljubljana je bila med nominirankami za inženirko leta 2021.

Tudi na nacionalni ravni je Lek, ki je del Novartisa, prejel izjemne nagrade

 • Kemijski inštitut je Leku podelil priznanje za sodelovanje pri raziskovalnem delu.
 • Časnik Finance je prepoznal dolgoletno tradicijo energetskega menedžmenta in Leku podelil nagrado energetsko učinkovito podjetje 2021.
 • Gospodarska zbornica Slovenije je podelila srebrno nacionalno priznanje za inovacijo za projekt avtomatizacije analitskih procesov v razvoju podobnih bioloških zdravil.
* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove dejavnosti, Globalni razvoj zdravil in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2021 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com