Slovenski raziskovalci ponovno nagrajeni na Sandozovih dnevih raziskav in razvoja

  • Znanstveniki iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil  Mengeš so prejeli osem Sandozovih znanstvenih nagrad, vključno z nagradama za  znanstveno odličnost.
  • Slovenski raziskovalci, ki delujejo v Sandozu in Novartisu, so že vrsto let  prepoznani kot eni izmed vodilnih strokovnjakov pri razvoju bioloških in  generičnih zdravil. 
7. 12. 2021

Sandoz, ena izmed vodilnih družb na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil na svetu, ki je del Novartisa, se je s prestižnimi nagradami za raziskave in razvoj poklonil svojim znanstvenikom. Med izjemnimi posamezniki, ki so za svoje prebojne dosežke v letošnjem letu prejeli Sandozovo znanstveno nagrado, so tudi raziskovalke in raziskovalci iz Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš, ki so skupaj prejeli osem znanstvenih nagrad, eno posebno omembo ter pet nagrad za najboljše posterje.

»Strokovnjaki Sandoza in Novartisa po vsem  svetu delujemo s poslanstvom povečati dostopnost visokokakovostnih zdravil in  prispevati k vzdržnosti zdravstvenih sistemov, pri čemer imajo veliko vlogo  tudi slovenski strokovnjaki. Ponosni smo, da je Sandoz ponovno prepoznal izjemne  dosežke naših zaposlenih, ki so plod dolgoletnih prizadevanj Novartisa v Sloveniji, da ustvari opolnomočeno, inovativno in vedoželjno organizacijsko  kulturo, ki navdihuje prebojne uspehe. V zadnjem času se največjih izzivov v  farmaciji lotevamo z digitalizacijo, podatkovno znanostjo in avtomatizacijo, ki  nam omogočajo hitrejši razvoj, stroškovno ter proizvodno učinkovitost in – kar  je najpomembneje – boljšo oskrbo bolnikov po vsem svetu,« je dejal prof. dr.  Uroš Urleb, izvršni direktor za znanstveno področje tehničnega razvoja bioloških zdravil in celičnih ter genskih terapij v Novartisovem Globalnem razvoju zdravil in član uprave Leka.

»Razvojni center Slovenija je ena ključnih razvojnih lokacij Sandoza za tehnološko zahtevne projekte, kjer poteka kar polovica vseh razvojnih projektov družbe. Številni inovativni razvojni projekti so plod našega znanja in izkušenj, naši znanstveni in razvojni timi pa redno dosegajo izjemne uspehe in so zasluženo nosilci najvišjih priznanj za prebojne rešitve v razvoju in proizvodnji zahtevnih inovativnih ter generičnih zdravil,« je dodal Matjaž Tršek, direktor Razvojnega centra Slovenija.

Sandoz vsako leto posebej nagradi najboljše raziskovalce z večletnimi  izjemnimi dosežki v raziskavah in razvoju. Tudi letos sta obe nagradi za  znanstveno odličnost romali v Slovenijo, in sicer Matjažu Bončini iz  Razvoja bioloških zdravil Mengeš in Katji Berginc iz Razvojnega centra  Slovenija:

  • Matjaž Bončina je bil nagrajen za spreminjanje paradigme formulacije razvoja, od pristopa, temelječega na poskusih in napakah, do razvoja, ki temelji na znanosti in ga vodi mehanistično razumevanje stabilnosti bioloških molekul. S svojim delom je pomembno prispeval k učinkovitosti in hitrosti razvoja formulacij podobnih bioloških zdravil.
  • Katja Berginc se ukvarja z razvojem bio prediktivnih metod raztapljanja slabo topnih spojin znotraj novih formulacij, kot so trdne disperzije, in kompleksnih zdravil, kot so zdravila s podaljšanim sproščanjem in kombinirani izdelki. Ukvarja se tudi s poglobljenimi študijami prepustnosti, ki ocenjujejo pomen morebitnih interakcij med različnimi spojinami.

Raziskovalci in raziskovalni timi Razvojnega centra Slovenija in Razvoja bioloških zdravil Mengeš so prejeli še nagrade za inovativne preboje v analitiki in tehnologiji, za digitalne dosežke, za zahtevno vlogo za odobritev registracije zdravila, za izjemno klinično študijo in za mlado perspektivno raziskovalko.

Nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo!

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravilv Sloveniji,kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji,in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanjavredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita,varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem,kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo vNovartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehničnedejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generičnodivizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnihlokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj terizobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letih je bilo nanovo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največjezaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že večkot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi inpodobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstvenioskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, kiizpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna innajbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsegaširok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti indigitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer soizkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanjenovih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo vraziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi povsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do našihnajnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposlujepribližno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije 
obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com