Proizvodnja inovativnih zdravilnih učinkovin, razvoj zdravil za zahtevne trge in vrhunski dosežki zaposlenih med ključnimi uspehi Leka v letu 2018

 • Lek v Sloveniji širi nabor proizvodnje zdravilnih učinkovin za inovativna zdravila. V minulem letu so v Mengšu začeli proizvajati tri zdravilne učinkovine za inovativna zdravila, ki bodo na trg prišla v prihodnjih letih. Na drugih Lekovih lokacijah pa so lani začeli izvajati končne faze proizvodnje nekaterih inovativnih zdravil.
 • V Razvojnem centru Slovenija so dokončali razvoj in vložili številne dosjeje za zdravila na najzahtevnejših svetovnih trgih. Lansirali so pomembna protivnetna zdravila, zdravila za uravnavanja holesterola, odpravljanje težav s prostato in zdravljenje motenj erekcije ter glivičnih obolenj. 
 • V letu 2018 je družba redno zaposlila 370 sodelavcev. Ob koncu leta 2018 je bilo v Leku 4085 redno zaposlenih. Med njimi so številni vrhunski strokovnjaki, ki so za svoje delo prejeli pomembne domače in mednarodne nagrade ter priznanja.
30. 1. 2019

Družba Lek je v letu 2018 glede na zastavljene cilje poslovala zelo uspešno. Proizvedli so tri zdravilne učinkovine za inovativna zdravila, prav tako na njihovih lokacijah po Sloveniji že poteka proizvodnja nekaterih inovativnih zdravil, dokončali so razvoj in vložili številne dosjeje za zdravila na zahtevnih trgih in na slovenski trg lansirali pomembna zdravila. Lekovi vrhunski strokovnjaki sodelujejo pri mnogih raziskovalnih in razvojnih projektih, pri čemer se opirajo na nove tehnologije, inovacije, digitalizacijo in preoblikovanje. S tem Lek prispeva k uspehu globalne družbe in uresničuje dolgoročno vizijo Novartisa v Sloveniji, kar je ob svojem lanskem obisku v Sloveniji potrdil tudi predsednik uprave Novartisa Vas Narasimhan.

Lek je tudi lani nadaljeval optimizacijo in prilagoditve svoje proizvodne mreže po Sloveniji, s čimer uspešno uresničuje Novartisovo strategijo osredotočanja na bolnikom prilagojena in personalizirana zdravila v manjših količinah ter zdravila z visoko dodano vrednostjo, podobna biološka zdravila in digitalne terapije.

Ključni poudarki iz poslovanja v letu 2018:

 • V letu 2018 so v Razvojnem centru Slovenija dokončali razvoj in vložili 20 dosjejev za zdravila na trgih ZDA, Rusije, Evrope, Kanade, Tajske in Kitajske, ter en dosje za zdravilno učinkovino v ZDA in Kanado. Zaključili so razvoj visoko kakovostnega inovativnega prehranskega dopolnila LincomplexTM, ki je že na voljo slovenskim uporabnikom. 
 • Lansirali so pomembna protivnetna zdravila, zdravila za uravnavanja holesterola, odpravljanje težav s prostato in zdravljenje motenj erekcije ter glivičnih obolenj. Pri ameriški Agenciji za hrano in zdravila (FDA) so za zdravilo z zdravilno učinkovino amantadine prvi vložili dosje in s tem pridobili šestmesečno generično ekskluzivno pravico prodaje na trgu ZDA.
 • Lek v Sloveniji širi nabor proizvodnje zdravilnih učinkovin za izdelavo inovativnih zdravil. V minulem letu so v Mengšu začeli proizvajati tri zdravilne učinkovine za inovativna zdravila, ki bodo na trg prišla v prihodnjih letih. Na drugih Lekovih lokacijah pa so lani začeli izvajati končne faze proizvodnje nekaterih inovativnih zdravil.
 • V Mengšu so sodelovali pri razvoju treh novih Sandozovih podobnih bioloških zdravil, ki so prišla na trg v letu 2018. Sodelujejo tudi v različnih fazah razvoja inovativnih bioloških zdravil. Na lokaciji gradijo nov objekt za proizvodnjo bioloških učinkovin, ki bo še okrepil vlogo te lokacije kot ključnega Novartisovega centra za biotehnologijo; vrednost naložbe je 38 milijonov evrov. 
 • Od leta 2003 je Novartis v Sloveniji vložil za več kot 2,3 milijarde evrov. Od tega je bila več kot polovica namenjena razvoju, drugo pa posodabljanju in razširitvi proizvodnih kapacitet. 
 • V letu 2018 je družba redno zaposlila 370 sodelavcev. Ob koncu leta 2018 je bilo v Leku 4085 redno zaposlenih, od tega jih ima 495 magisterij ali znanstveni doktorat. V zadnjih sedmih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 2100 sodelavcev. V minulem letu so nadaljevali inovativne kadrovske prakse, kot sta Regijski BioCamp in Novartisov karierni zajtrk. 
 • Delo družbe Lek in njenih zaposlenih je bilo v letu 2018 nagrajeno s pomembnimi nagradami in priznanji. Dr. Zdenko Časar in dr. Jerneja Opara iz Razvojnega centra Slovenija sta prejela najvišji Novartisovi priznanji za izjemne dosežke na področju raziskav in razvoja (R & D Awards).
 • Na lokaciji Prevalje so v 2018 začeli proizvajati novo obliko pediatričnih disperzibilnih tablet Amoksiklav, ki je bolniku bolj prijazna.
 • Lek je v letu 2018 z rastjo tržnega deleža, ki znaša 30,1 odstotka, utrdil položaj drugega največjega ponudnika generičnih zdravil v Sloveniji in v segmentu zdravil brez recepta okrepil vlogo tržnega vodje. K boljši oskrbi bolnikov so v Leku prispevali tudi z organizacijo številnih strokovnih dogodkov, ki se jih je v Sloveniji udeležilo več kot 2500 zdravstvenih delavcev.
 • Prizadevanje za celovito preprečevanje in zmanjševanje vplivov dejavnosti na okolje je Lekova temeljna odgovornost, kar se odraža v ponovnem certificiranju ravnanja z okoljem skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2015 in uredbo ES 1221/2009 (EMAS) ter sistemom varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001:2007. 
 • 650 sodelavcev z Novartisovih lokacij iz Ljubljane, Mengša, Lendave in s Prevalj je sodelovalo v več kot 25 prostovoljskih dejavnostihV 14 letih prostovoljstva so Novartisovi sodelavci v Sloveniji sodelovanju z lokalno skupnostjo namenili več kot 41.200 delovnih ur.
* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. 

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2017 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2017 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. 

Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global in našemu blogu www.sandoz.com/makingaccesshappen.

Novartis
Novartis odkriva nove poti za izboljšanje in podaljševanje življ
enja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z znanstveno osnovanimi inovacijami in najnaprednejšimi digitalnimi tehnologijami spreminja način zdravljenja na področjih naraščajočih zdravstvenih potreb. Pri naših prizadevanjih za razvijanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisov zdravila dosegajo skoraj milijardo ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za večjo dostopnost naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 125.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com