Stopimo skupaj v dobro bolnika

Pri preprečevanju in zdravljenju bolezni srca in ožilja je zelo pomembno sodelovanje bolnika, saj na ta način dosežemo dober izid zdravljenja. Pomembno je izbrati primeren komunikacijski pristop in poskrbeti za usklajeno delovanje vseh zdravstvenih delavcev.