Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja

Različne bolezni srca in ožilja imajo pogosto enake vzroke.

Čim več dejavnikov tveganja imate, tem večja je verjetnost, da boste zboleli na srcu ali doživeli nevaren srčno-žilni dogodek, npr. srčni infarkt, možgansko kap, periferno žilno bolezen … Prisotnost dveh ali treh dejavnikov tveganje ne samo podvoji ali potroji, ampak ga zveča za nekajkrat.

Najpomembnejši dejavniki tveganja
Opombe
visok krvni tlak
- Ciljni sistolični krvni tlak za večino odraslih je  ≥ 130 mmHg, ne pa manj kot 120 mmHg.
- Za starejše nad 65 let je cilj manj strog: 130-139 mmHg.
- Ciljni diastolični krvni tlak pa od 70-79 mmHg.

Tveganje narašča s starostjo.
zvišana raven holesterola
Zelo velika ogroženost:
- Ciljna vrednost holesterola LDL < 1,4 mmol/L in znižanje ≥ 50 % glede na izhodiščno vrednost holesterola LDL
- Ciljna vrednost holesterola LDL < 1,0 mmol/L za bolnike z manifestno ABSŽ, ki v obdobju dveh let utrpijo ponovni klinični dogodek (ne nujno v istem žilnem povirju), čeprav so bili zdravljeni.
Velika ogroženost: 
Ciljna vrednost holesterola LDL < 1,8 mmol/L in znižanje ≥ 50 % glede na izhodiščno vrednost holesterola LDL
Zmerna ogroženost:
Ciljna vrednost holesterola LDL < 2,6 mmol/L
Majhna ogroženost: 
Ciljna vrednost holesterola LDL < 3,0 mmol/L
Tveganje je večje pri moških.
kajenje
Eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov tveganja, ki se mu lahko izognemo.
sladkorna bolezen
- glikiran hemoglobin < 7 %
Pomeni, da je že prisotna bolezen srca ali ledvic.
bolezni srca v družini
zgodnja srčna kap:
moški < 50 let
ženske < 60 let
Pomeni, da je že prisotna bolezen srca ali ledvic.
telesna nedejavnost
Pomembno vpliva na telesno težo, priporočeni indeks telesne mase je med 20-25 kg/m2 in obseg pasu pod 94 cm za moške in pod 80 cm za ženske.
čezmerno uživanje alkohola
Pomembno vpliva na telesno težo, priporočeni indeks telesne mase je med 20-25 kg/m2 in obseg pasu pod 94 cm za moške in pod 80 cm za ženske.
ledvična bolezen
- pri velikem tveganju: GFR 30-59 ml/min/1,73 m2
- pri zelo velikem tveganju: GFR < 30 ml/min/1,73 m2
Bolniki z ledvično boleznijo sodijo v skupino z velikim ali zelo velikim tveganjem za srčno-žilne bolezni.
Formula za izračun Indeksa telesne mase:
indeks telesne mase (ITM) = telesna teža (v kg) / telesna višina2 (v m2

Ali poznate svoje dejavnike tveganja?

Zelo pomembno je, da odkrijete svoje osebne dejavnike tveganja, saj lahko ukrepate šele, ko jih poznate. Žal nekatere dejavnike tveganja, predvsem tiste, ki jih ne občutimo, npr. visok krvni tlak ali zvišano raven holesterola, pogosto prepoznamo prepozno. Zato redno hodite na zdravniške preglede, tudi če nimate težav, saj jih boste le tako pravočasno odkrili.

Viri:

  • 1. Kaj je dobro vedeti o srčno-žilnih boleznih. Ljubljana: Lek; 2007.
  • 2. Berkov R, et al. Veliki zdravstveni priročnik za domačo uporabo. Ljubljana: Mladinska knjiga; 2002.
  • 3. Švab I, Rotar D. Družinska medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD; 2002.
  • 4. Fras Z, Jug B, Medvešček M, za delovno skupino za preventivo bolezni srca in žilja Združenja kardiologov Slovenije. Smernice za obravnavo dislipidemij – slovenski prevod in prilagoditev evropskih smernic. Slovenska kardiologija, november 2012; 2: 4-6.
  • 5. Fras Z. Izbrana poglavja iz interne medicine. Ljubljana medicinska Fakulteta, Katedra za interno medicino: SZD, 2019.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.