Novartis prejel nagrado organizacije EURORDIS za inovativnost, ki prepoznava dolgoletno zgodovino uspehov Novartisa pri razvijanju zdravil za zdravljenje redkih bolezni

  • Nagrade EURORDIS črni biser (Black Pearl) podeljujejo najboljšim podjetjem za pomembne dosežke in izjemno zavezo problematiki redkih bolezni.
  • EURORDIS je evropska organizacija za redke bolezni, ki povezuje več kot 700 organizacij bolnikov z redkimi boleznimi iz več kot 60 držav. 
  • Novartis na strateški ravni spodbuja sodelovanje kot način razvijanja novih področij biomedicine in gradi trdna partnerstva, s ciljem zagotoviti optimalne izide za bolnike.
21. 2. 2018

Novartis je na slavnostni prireditvi organizacije EURORDIS Črni biser 2018 včeraj v Bruslju prejel nagrado za inovativnost. To priznanje prepoznava Novartisovo dolgoletno zgodovino uspehov pri razvijanju zdravil za zdravljenje redkih bolezni kot tudi načrte za prihodnost, usmerjene v obravnavanje številnih redkih bolezni, ki predstavljajo poseben izziv za bolnike, njihove družine, družbo, zdravstvene delavce in zdravstvene sisteme.

»Zelo smo veseli, da sta organizacija EURORDIS in skupnost bolnikov z redkimi boleznimi prepoznala naše delo pri razvoju zdravljenja redkih bolezni v Evropi in svetu. Novartis je kot družba, zavezana vlaganju v raziskave in razvoj, ponosen, da je del prizadevanj, kako narediti ta t. i. zdravila sirote, namenjena zdravljenju redkih bolezni, dostopnejša za bolnike,« je povedala dr. Susanne Schaffert, vodja regije Evropa in predsednica družbe Advanced Accelerator Applications (AAA), ki je del Novartisove Onkologije. »Še naprej bomo sklepali strateška partnerstva, ki lahko prinesejo spremembe za skupnost bolnikov z redkimi boleznimi.«

EURORDIS, evropska organizacija za redke bolezni, je neprofitna zveza več kot 700 organizacij bolnikov z redkimi boleznimi iz več kot 60 držav. Skupaj si prizadevajo za izboljšanje življenja 30 milijonov ljudi z redkimi boleznimi v Evropi. Nagrade EURORDIS črni biser podeljujejo najboljšim podjetjem za pomembne dosežke in izjemno zavezo problematiki redkih bolezni. Ožji izbor nominirancev, ki jih predlaga splošna javnost, opravi odbor za nominacije, nagrajence pa izbere EURORDIS-ov svet direktorjev.

V obrazložitvi nagrade za Novartis je EURORDIS posebej poudaril način Novartisovega dela, ki temelji na sodelovanju, in izpostavil »učinkovito sodelovanje z znanstvenimi in zdravstvenimi skupnostmi in skupnostmi bolnikov.« Novartis na strateški ravni spodbuja sodelovanje kot način razvijanja novih področij biomedicine in gradi trdna partnerstva, s ciljem zagotoviti optimalne izide za bolnike. Tako so bili na primer prva velika farmacevtska družba, ki je objavila zavezništvo pri razvoju himernih antigenskih receptorjev (chimeric antigen receptors, CAR), sinteznih T-celičnih receptorjev, usmerjenih proti točno določenemu antigenu, kot metode zdravljenja raka. Leta 2017 je to zdravilo prejelo prvo odobritev FDA v zgodovini za gensko terapijo zdravljenja raka pri otrocih in mladih odraslih. Dejstvo, da je EURORDIS Novartisovo znanstveno podprto inovacijo prepoznal kot »zaščitni znak skupnosti bolnikov z redkimi boleznimi«, označuje novo obdobje zdravljenja redkih bolezni. 

Pri zdravljenju redkih bolezni se dogaja velik napredek od leta 2000, ko so v Evropi prvič sprejeli zakonodajo o t. i. zdravilih sirotah. Kot družba, ki je začela zgodaj vlagati v to skupino zdravil, je Novartisu uspelo z izkušnjami okrepiti svoje znanje in zmožnosti na tem področju. Posledično v razvoju in raziskavah redkih bolezni uporabljajo najnovejša znanstvena dognanja in orodja za zagotovitev nujno potrebnih zdravil tej skupini bolnikov.

Prestižna nagrada organizacije EURORDIS potrjuje, da ima družba Novartis visoko postavljene cilje za bolnike z redkimi boleznimi. Nadaljnji skupni cilj je jasen – prizadevati si za boljše izide in skrb za bolnike z redkimi boleznimi.

* * *

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2017 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,1 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 122.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
Telefon: 01 580 22 43
Telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com