Lek med vodilnimi v Sloveniji po zaposlovanju in vlaganjih v R&R

  • V letu 2016 so v Leku zaposlili 358 novih sodelavcev in število zaposlenih povišali za 7 odstotkov.
  • V razvoj in raziskave so vložili 11,2 odstotka prihodkov od prodaje ali 100,3 milijona evrov, kar jih uvršča med vodilna slovenska podjetja. 
  • V naložbe v varovanje okolja so namenili 5,2 milijona evrov, največ v zadnjih šestih letih. Za 17 odstotkov so znižali količino nevarnih odpadkov, za 11 odstotkov skupne emisije hlapnih organskih spojin v ozračje ter za 5 odstotkov porabo vode, poročajo v pravkar objavljenem poročilu o trajnostnem razvoju za preteklo leto.
  • Izvedli so več kot 3.000 preventivnih varnostnih obhodov za zdravje in varnost zaposlenih.
30. 8. 2017

V Leku so ohranili visoko dinamiko naložb. Novartis je zanje v Sloveniji namenil skoraj 170 milijonov evrov, v zadnjih 14 letih pa že 1,9 milijarde. Naložbe so Leku omogočile vstop na nova strateška področja, saj so v Mengšu odprli prvi objekt za proizvodnjo učinkovine za inovativna zdravila. V Biofarmacevtiki Mengeš pa so z odprtjem specializiranega laboratorija začeli razvijati tudi končne biofarmacevtske izdelke. 

»Nove naložbe in pridobljeni razvojno-raziskovalni projekti prinašajo tudi nova delovna mesta, predvsem tista z visoko dodano vrednostjo,« je izpostavil novi predsednik uprave Leka Zvone Bogdanovski in dodal: »Kakovostni kadri in odgovorno upravljanje naših ekonomskih, družbenih in okoljskih vplivov ostajajo v ospredju naših poslovnih usmeritev. Zadovoljni smo, da lahko zaposlujemo na vseh lokacijah in da ima 46 odstotkov naših zaposlenih najmanj visokošolsko izobrazbo.« V Leku tudi zato poteka četrtina vseh Sandozovih razvojnih projektov. V preteklem letu so vložili štiri nove patentne prijave in dosjeje za 17 novih ključnih izdelkov za najzahtevnejše svetovne trge. 

Zaposlili so 358 novih sodelavcev in leto zaključili s 3.599 redno zaposlenimi. Med 46 odstotkov zaposlenih z najmanj visokošolsko izobrazbo je več kot 470 magistrov in doktorjev znanosti. Za sistematično vlaganje v razvoj in izobraževanje kadra so prejeli nagrado Ugledni zaposlovalec 2016 in že štirinajstič zapored priznanje TOP 10 Izobraževalni management. 

To je le nekaj podatkov iz Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2016, ki so ga pravkar objavili. Poročilo celovito in sistematično spremlja napredek ter ugotavlja priložnosti na ekonomskem, družbenem ter okoljskem področju Lekovega delovanja.

Za okoljske naložbe so namenili 5,2 milijona evrov ali največ v zadnjih šestih letih. Med najpomembnejšimi pridobitvami sta bila namestitev naprave za regeneracijsko termično oksidacijo (RTO) odpadnega zraka in naložba v povsem zaprto rokovanje vmesnega izdelka pri proizvodnji kalijevega klavulanata z zahtevami REACH-SCC v Lendavi. »Napredne, najpogosteje visokotehnološke rešitve za varovanje okolja so v Leku stalnica in jih vgrajujemo pri vsaki naložbi,« je poudarila Mojca Bernik, pooblaščenka za okolje in vodja priprave trajnostnega poročila. 

V Leku so v letu 2016 ponovno izboljšali več okoljskih kazalnikov. Med drugim so znižali skupno količino emisij hlapnih organskih spojin za 11 odstotkovodstotkov, količino nevarnih odpadkov za 17 odstotkov ter rabo vode za 5 odstotkov. Glede na leto 2010 so za 34 odstotkov znižali emisije toplogrednih plinov. Z novimi ukrepi za energetsko učinkovitost so prihranili 8,21 TJ energije, vendar so zaradi večjega obsega zahtevnejših izdelkov povišali celotno porabo energije za 4 odstotke. 

Vodje, eksperti enote ZVO in promotorji varnosti so za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu opravili 3.173 varnostnih obhodov, na katerih so sodelavce opozarjali na okoliščine, ki bi lahko privedle do poškodb ali zdravstvenih okvar. Izboljšali so tudi kazalnika LTIR (za 58 odstotkov) ter TRCR (za 28 odstotkov), ki prikazujeta pogostost nezgod pri delu in bolezni v zvezi z delom z bolniškim staležem.

V Leku so ponovno uspešno prestali številne presoje domačih in tujih okoljskih ter zdravstvenih inšpekcij. Obnovili so že pridobljene certifikate sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001:2004, uredbo EMAS, Program odgovornega ravnanja za kemijsko industrijo (POR) ter Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Med prvimi v Sloveniji so uspešno zagovarjali najnovejšo verzijo okoljskega standarda ISO 14001:2015.

Skladno s svojo politiko integritete je Novartis že drugič zapored javno objavil podatke o prenosih vrednosti zdravstvenim delavcem in organizacijam. Kot prvi v Sloveniji je še pred uveljavitvijo zakonskih zahtev objavil podatke o vseh plačilih, tako na inovativnem kot generičnem delu. 

Pomemben del Lekovega odgovornega odnosa do družbe je prostovoljstvo zaposlenih. V okviru Novartisove globalne pobude Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo je v 12 letih prostovoljstva sodelovalo že več kot 3.900 zaposlenih v Sloveniji in pomagalo več kot 60 različnim organizacijam ter več kot 12.000 ljudem. Povezanost z lokalno skupnostjo v Leku dodatno krepijo s pripravo Dneva odprtih vrat, ki je v začetku leta potekal v Mengšu. Obiskalo jih je okrog 600 okoliških prebivalcev in jim zastavilo več kot 200 vprašanj, večinoma glede zaposlitvenih možnostih, ob tem pa še s področja zdravja, varnosti in okolja ter tehnoloških rešitev.


* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com