Lek v prvem četrtletju presegel zastavljene prodajne cilje

14. 6. 2000

Največja rast prodaje na Poljskem, Hrvaškem in v Rusiji – Izjemna rast prodaje Lekovega največjega izdelka Amoksiklava – Lek bo skupščini delničarjev predlagal izplačilo dividende v višini 800 SIT za delnico LEKA

Ljubljana, 13. junija – Lek je v prvem četrtletju letošnjega leta imel 14 milijard tolarjev prodaje, s čimer je presegel načrtovane prodajne cilje za to obdobje in dosegel 13% rast prodaje v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Lekova prodaja se je zvečala na ključnem tujem trgu na Poljskem, in sicer za 14%. Prav tako se je prodaja Leka zvečala na Hrvaškem (14%) in v Rusiji (92%); na slednjem trgu je Leku uspelo kljub nestabilnem makroekonomskem okolju z učinkovitim in načrtnim poslovanjem doseči izjemno rast prodaje.

Lek je tudi v prvem letošnjem četrtletju beležil izjemno rast prodaje (32%) svojega največjega izdelka Amoksiklav, ki ga je družba začela uspešno tržiti na zahtevnem trgu Evropske zveze. Poleg tega je Lek beležil rast prodaje tudi pri naslednjih treh največjih izdelkih (Ketonal za 37%, Amlopin za 12%, Olivin za 9%).

Lek je v prvem četrtletju na domačem trgu prodal za 3,5 milijard tolarjev (kar predstavlja 24,8% celotne Lekove prodaje), v centralni in vzhodni Evropi je Lek prodal 26,1% celotne prodaje, v državah nekdanje Sovjetske zveze 12,8%, na Hrvaškem in v BiH 10,7%, v deželah v razvoju 10,3%, v deželah razvitega sveta 7,7%, ter na trgih jugovzhodne Evrope 7,6% celotne prodaje.

Tudi v prvem letošnjem četrtletju je Lek največ prodal doma ter na ključnih trgih, kar kaže na enakomerno porazdeljenost Lekove prodaje po najpomembnejših trgih.

V prodajni strukturi je Lek povečal delež prodaje zdravil na recept in izdelkov za samozdravljenje, kar potrjuje strateško usmeritev družbe na njeno osnovno dejavnost.

Največji delež v celotni prodaji predstavljajo zdravila na recept za uporabo v humani medicini, in sicer 90% (od tega predstavljajo farmacevtski izdelki 70,7%, farmacevtske učinkovine pa 9,8%), sledi prodaja izdelkov za samozdravljenje (Lekova domača lekarna) v višini 9,5%, veterinarskih izdelkov 4,7%, kozmetike 3,7% in medicinskih pripomočkov 1,6%.

V lanskem letu, torej leta 1999, je Lek z doseženimi prodajnimi rezultati ustvaril dobiček v neto višini 3,12 milijarde tolarjev. To omogoča, da družba izplača dividendo v bruto višini 800 SIT za navadno delnico, kar bo Lek podal kot predlog na letošnji skupščini delničarjev.

Lek načrtuje v letošnjem letu 52 milijard tolarjev prodaje, kar predstavlja 12% rast v primerjavi z lanskim letom. Pri tem se Lek zaveda, da sta za delničarje pomembna predvsem stabilna rast prodaje in dobičkov, kar je glavno izhodišče za poslovanje družbe v letošnjem in prihodnjih letih.