Vojmir Urlep prejemnik plakete »Pro universitate labacensi« za pomemben prispevek k ugledu Univerze v Ljubljani v mednarodnem prostoru

  • Predsednik uprave Leka in Novartisa v Sloveniji, Vojmir Urlep, je plaketo »Pro universitate labacensi« prejel za svoje uspešno dolgoletno sodelovanje s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani.
  • Nagrada je dokaz Lekovega tesnega sodelovanja z Univerzo v Ljubljani in doprinosa družbe k povečevanju ugleda obeh partnerjev v mednarodnem prostoru.  
  • Sodelovanje z akademsko sfero je v Leku in Novartisu pripomoglo k marsikateremu razvojnemu uspehu. 
6. 12. 2016

Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka in Novartisa v Sloveniji, je danes na slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani, po predlogu Fakultete za farmacijo, prejel plaketo »Pro universitate labacensi«. Univerza v Ljubljani nagrado podeljuje posameznikom in organizacijam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev.

Podelitev plakete je bila pospremljena z naslednjo utemeljitvijo: »Mag. Vojmir Urlep je že 25 let zunanji sodelavec Univerze v Ljubljani, na programu Farmacija. Uspešno prenaša svoje izkušnje iz poslovnega konkurenčnega sveta farmacevtske industrije v akademsko okolje, spodbuja razvoj ter izmenjavo znanj in strokovnjakov, povečuje mednarodno konkurenčnost diplomantov Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in hkrati omogoča usposabljanje in rast kompetenc zaposlenih. S svojimi mednarodnimi aktivnostmi povečuje ugled Univerze v Ljubljani v mednarodnem prostoru in odpira možnosti sodelovanja.«

Mag. Vojmir Urlep je od avgusta 2007 predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz, hkrati pa deluje tudi kot gostujoči predavatelj področja trženja na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Je tudi predsednik Nadzornega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, član upravnega odbora Združenja Manager, član organizacijskega odbora za pripravo letnega kongresa farmacevtov pri Slovenskem farmacevtskem društvu, član strateškega sveta za internacionalizacijo in predsednik strateške skupine podjetij v tuji lasti pri Gospodarski zbornici Slovenije.

»Največja konkurenčna prednost, ki jo slovensko gospodarstvo ob primernem razvoju in negovanju lahko ustvari, je znanje. V Leku smo se tega zavedli že davno in ves naš razvoj temelji na tem spoznanju. Prav izjemno znanje in izkušnje sta nam omogočila, da smo uspešni tudi v okviru ene največjih farmacevtskih družb na svetu. Pri tem smo se jasno zavedali, da vsega ne zmoremo sami. Zato smo iskali sodelovanje z ustanovami, ki prav tako kot mi delujejo na osnovi znanja. Naše sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in njenimi članicami je v vseh teh letih preraslo v pravo partnerstvo, ki je odličen temelj, na katerem bomo gradili tudi v prihodnje. Ob tem sem hvaležen, da mi je dano uživati privilegij, da kot gostujoči predavatelj lahko tudi sam delim nekaj svojega znanja in izkušenj s prihodnjimi generacijami,« je dodal Vojmir Urlep. 

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2015 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2015 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com/makingaccesshappen.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com