Lek, prvo in najstarejše sodobno farmacevtsko podjetje v Sloveniji, v letu 2016 obeležil 70 let svojega delovanja in 20 let delovanja Novartisa

  • Farmacevtska družba Lek je bila uradno ustanovljena 31. oktobra 1946. Zrasla je na temeljih predvojnih farmacevtskih tovarn. Ob ustanovitvi je imela obrate v Ljubljani, Mengšu in Hrastniku in je zaposlovala 85 ljudi.
  • Danes je eden najpomembnejših gospodarskih subjektov v Sloveniji in je konec leta 2015 zaposloval 3350 ljudi v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na Prevaljah. S svojimi izdelki je prisoten na trgih po vsem svetu.
  • V letu 2016 20-letnico delovanja praznuje tudi Novartis, ena največjih farmacevtskih družb na svetu in od leta 2002 lastnik družbe Lek. Novartis po svetu zaposluje več kot 118.000 ljudi. S svojimi zdravili dosega skoraj milijardo ljudi in je prisoten v več kot 180 državah sveta.
  • Poslovanje Leka v letu 2016 zaznamujeta rast števila novozaposlenih in intenzivne naložbene dejavnosti. V jubilejnem letu je Novartis kot prvi v Slovenijo pripeljal inovativno farmacevtsko proizvodnjo, in tako postavil nov zgodovinski mejnik farmacevtske panoge v Sloveniji. 
30. 11. 2016

Lek, prvo in najstarejše sodobno farmacevtsko podjetje v Sloveniji, je bilo ustanovljeno 31. oktobra 1946, ko se je tedanji Zvezni državni zavod za medicinsko proizvodnjo, Ljubljana preimenoval v »Lek – tovarna zdravil v Ljubljani«. Njegova prva naloga je bila obogatitev izbora izdelkov in povečanje količine v Sloveniji izdelanih zdravil, ki so bila ključnega pomena po koncu druge svetovne vojne.

V nadaljnjih sedmih desetletjih se je zvrstilo veliko prelomnih dogodkov, ki so oblikovali današnjo podobo Leka. Ključni vzvodi, ki so najbolj pomembno in korenito vplivali na Lekov razvoj skozi desetletja, so bili: vzpostavitev lastnega razvoja in proizvodnje, sodelovanje s tujimi farmacevtskimi podjetji (Merck & Co, Bayer AG), usmerjenost na tuje trge, kultura inovativnost, usmerjenost v razvoj in proizvodnjo inovativnih in prebojnih izdelkov ter učinkovin, neprestane naložbe, zavezanost kakovosti, strokovnost Lekovih zaposlenih ter vstop v globalno farmacevtsko družbo Novartis.

Novartis: več kot 150-letna tradicija s poslanstvom odkrivati nove poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi

Svojo 20-letnico delovanja v letu 2016 praznuje tudi Novartis, Lekov lastnik in ena največjih farmacevtskih družb na svetu. Novartis je bil ustanovljen 7. marca 1996 z združitvijo družb Ciba-Geigy in Sandoz. Skupaj z družbama predhodnicama ima več kot 150-letno bogato zgodovino, razvoja zdravil in medicinskih pripomočkov. 

Danes je Novartis ena največjih farmacevtskih družb na svetu in zaposluje več kot 118.000 ljudi po vsem svetu. Novartisova zdravila so na voljo v več kot 180 državah sveta. V letu 2015 je s svojimi zdravili dosegel skoraj milijardo ljudi po vsem svetu. Poslanstvo Novartisa, ki mu sledi tudi Lek, je odkrivati nove poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.

Danes eden največjih gospodarskih subjektov v Sloveniji in najpomembnejših farmacevtskih podjetij

Novartis je danes v Sloveniji skozi svoje divizije največji ponudnik zdravil in si prizadeva za širjenje dostopnosti do zdravil za bolnike.

Več kot 90 odstotkov izdelkov, proizvedenih v Sloveniji, se proda na tujih trgih prek razvejane prodajno-tržne mreže Sandoza oziroma Novartisa. Izdelki, ki so razviti ali proizvedeni v Sloveniji, so prisotni v 180 državah sveta, letno se na trg iz Slovenije lansira v povprečju 700 najrazličnejših oblik novih izdelkov. Lek je do zdaj po svetu pridobil že več kot 1000 patentnih pravic. 

Družba Lek d. d. je imela ob koncu leta 2015 3350 zaposlenih, s prevladujočim deležem visokoizobraženih kadrov. 45,6 odstotka vseh Lekovih zaposlenih je ob koncu leta 2015 imelo visokošolsko izobrazbo, od tega je bilo 369 magistrov in doktorjev znanosti. 21,5 odstotka vseh zaposlenih v družbi je delalo v razvoju. 

Lek je v zadnjih štirih letih zaposlil 1100 novih sodelavcev, pozitiven trend zaposlovanja se nadaljuje tudi v letu 2016. Od januarja do septembra 2016 je družba zaposlila 260 novih sodelavcev, večinoma na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo. 

Od prevzema družbe Lek v letu 2002 je Novartis v Slovenijo vložil več kot 1,7 milijarde evrov, intenzivne naložbene dejavnosti pa so zaznamovale tudi leto 2016. Med drugim je bil januarja v Biofarmacevtiki Mengeš odprt laboratorij za razvoj končnih biofarmacevtskih izdelkov, kontrolo kakovosti in tehnični razvoj, julija pa prvi objekt za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila v Sloveniji. S tem je Novartis kot prvi v Slovenijo pripeljal inovativno farmacevtsko proizvodnjo in Slovenijo prvič umestil na zemljevid originatorske farmacevtske industrije.

Prihodnost v smeri krepitve tržnega položaja in učinkovitosti poslovanja

Za krepitev svojega tržnega položaja in učinkovitosti poslovanja je Novartis v letu 2016 utrdil razvoj kot center svojega delovanja. Okoli njega je organiziral tri ključna področja delovanja oziroma divizije: inovativna zdravila (Novartisova Farmacevtika in Novartisova Onkologija), Sandoz (generična in podobna biološka zdravila) in Alcon (oftalmologija). Nova organizacija je dodatna spodbuda in perspektiva tako za Lekove razvojne ekipe kot za njegove proizvodne lokacije, ki so danes v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na Prevaljah.

Hkrati bo Novartis v prihodnje poenotil vse blagovne znamke znotraj svoje družine, in tako na trgu nastopal pod enotno znamko Novartis. Cilj poenotenja je graditi bolj povezan Novartis, kjer bo celota močnejša od seštevka posameznih delov, posledično pa bo močnejša tudi znamka podjetja. Močnejša blagovna znamka pa bo tudi dodatna podpora Novartisovemu poenotenju globalne organizacije po divizijah ter funkcijah in njegovemu vodilnemu položaju pri inovacijah za bolnike.

Trajnostno delovanje od vsega začetka – odgovorno do bolnikov, zaposlenih, okolja in družbe

Lek je od svojega nastanka zavezan trajnostnemu delovanju. Po vključitvi v Novartis je družba še okrepila svoje družbenoodgovorno ravnanje na štirih ključnih temeljih – pri odgovornosti do bolnikov, zaposlenih, okolja in družbe. 

Novartis in Lek, kot njegov člen, odgovornost do bolnikov uresničujeta z zagotavljanjem dostopnosti zdravil na eni strani in s poslovanjem z integriteto na drugi. V letu 2016 je Novartis izboljšal svoj položaj in dosegel tretje mesto na lestvici dostopnosti zdravil (Access to Medicine Index). S podpisom Slovenskih smernic korporativne integritete je Novartis postal ambasador korporativne integritete kot edina farmacevtska družba v Sloveniji in ena od 22 slovenskih gospodarskih družb. Poleg tega Novartis in Lek zdravstvenim delavcem ne namenjata donacij. V juniju 2016 je Novartis v Evropi, in tudi v Sloveniji, skladno s Kodeksom transparentnosti EFPIA objavil podatke o plačilih in drugih prenosih vrednosti, ki so jih prejeli zdravstveni delavci in organizacije v letu 2015, objavil pa je tudi druge nezavezujoče podatke o sodelovanju z zdravstvenimi delavci. Družba se je zavezala k transparentni objavi tovrstnih podatkov tudi v prihodnje. 

Novartis je preko svoje družbe Lek že vrsto let med najuglednejšimi zaposlovalci v Sloveniji, leta 2013 je bil prepoznan kot najuglednejši delodajalec. V letu 2016 je bil že štirinajstič nagrajen s priznanjem TOP 10 Izobraževalni management in je tudi prejemnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Družba je usmerjena v inovativne kadrovske projekte, kot sta Regijski BioCamp in Bio karierni zajtrk, s katerimi pridobiva najboljše kadre. Zelo poudarja motivirajoče in visokotehnološko opremljeno delovno okolje. Na svojih lokacijah primarno zaposluje ljudi iz lokalnega okolja, svojim sodelavcem pa omogoča karierno napredovanje v mednarodnem okolju.

Svojo odgovornost do naravnega okolja Novartis udejanja prek visokih zahtev, ki so višje od zakonsko določenih normativov. Izpolnjevati jih morajo vse njihove lokalne proizvodnje. Glavnina Novartisovih naložb v Slovenijo prinaša delovna mesta z visoko dodano vrednostjo (npr. razvoj, laboratorijska dela), ki ne predstavljajo obremenitev za naravno okolje. V letu 2015 je Novartis v Sloveniji v varovanje okolja vložil 3,2 milijona evrov, in tako zagotovil petodstotno zmanjšanje skupne količine hlapnih organskih spojin, 14,7 TJ prihranjene energije s projekti za izboljšanje energetske učinkovitosti ter desetodstotno izboljšano učinkovitost rabe voda.

Družba Lek je bila v slovenskem prostoru skozi desetletja podpornik različnih organizacij in društev, med drugim Zveze prijateljev mladine Slovenije, Rdečih noskov, Male hiše – hiše zavetja in Gasilske zveze Slovenije. Redno sodeluje z lokalnimi skupnostmi v okoljih, v katerih je prisotna s svojimi enotami. Tako na svojih lokacijah izvaja Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo ter podpira lokalna društva in organizacije. Od svojega nastanka dalje tesno sodeluje z akademsko sfero. S skupnimi projekti s slovenskimi akademiki oblikuje nove vsebine študijskih programov, vstopa v evropske programe in strategijo pametne specializacije ter nudi zaposlitvene možnosti za mlade. Izvaja tudi dejavnosti za zaposlovanje slovenskih strokovnjakov, ki so na delu ali študiju v tujini, ter sodeluje z vsemi pomembnejšimi strokovnimi ustanovami v Sloveniji. 

Lek je v preteklosti prevzel tudi odgovornost za ohranjanje zgodovinskega izročila. Tako je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja odkupil Lavičkovo zbirko in s tem postal eden glavnih skrbnikov zgodovinskega izročila farmacije in medicine v Sloveniji. Danes ima Lavičkova zbirka status kulturnega spomenika državnega pomena.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.


Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2015 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2015 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com/makingaccesshappen
.


Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com