Izr. prof. dr. Zdenko Časar, vodja analitike prototipov v Razvojnem centru Slovenije v Leku, prejemnik letošnjega Puhovega priznanja za pomembne dosežke na področju razvoja

  • Dr. Časar je Puhovo priznanje prejel za svoje interdisciplinarno raziskovalno delo, ki je prepleteno med organsko in farmacevtsko kemijo, usmerjeno v ekološko sprejemljivo in učinkovito sintezo zdravilnih učinkovin.
  • Nagrada je dokaz visoke strokovnosti Lekovih strokovnjakov in priznanje za strateški doprinos Lekovih raziskovalcev k razvojni dejavnosti v Sloveniji.
  • Lek je ob koncu leta 2015 zaposloval 3350 ljudi, od tega 45,6 odstotka z visokošolsko izobrazbo, med njimi kar 369 magistrov in doktorjev znanosti. Kar 21,5 odstotka vseh zaposlenih v Leku dela v razvoju.
22. 11. 2016

Izr. prof. dr. Zdenko Časar, vodja analitike prototipov v Razvojnem centru Slovenija v Leku, je včeraj prejel Puhovo nagrado za svoje izjemno delo.

Puhovo nagrado že deseto leto zapored podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za pomembne dosežke v razvojni dejavnosti. Priznanje se podeljuje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso. Puhovo priznanje nagrajuje dosežke, ki morajo: 

  • izstopati po tehniški odličnosti,
  • povečati konkurenčnost in dodano vrednost izdelkov,
  • odpirati nove trge,
  • omogočiti odpiranje novih delovnih mest in gospodarskih družb.

Podelitev priznanja dr. Časarju je bila pospremljena z naslednjo utemeljitvijo: »Od leta 2014 je dr. Časar po podatkih baze SICRIS na področju organske kemije in farmacije uvrščen v sam vrh najuspešnejših raziskovalcev (1. ali 2. mesto). Rezultati njegovih raziskav kažejo, da je dr. Časar izjemen v povezovanju znanosti in izzivov gospodarstva. Po podatkih baze IMS Health je – na primer – Lek/Sandoz samo z zdravilom na osnovi učinkovine kabergolin, katere proizvodnjo je omogočil izum dr. Časarja in sodelavcev, leta 2014 ustvaril približno 3 milijone USD prodaje.

Na področju sinteze zdravilnih učinkovin je prof. dr. Zdenko Časar v Sloveniji vodilni raziskovalec in na več področjih presega zahteve, ki jih zahtevajo merila za podelitev Puhovega priznanja.«

Dr. Zdenko Časar, ki je danes vodja analitike prototipov v Razvojnem centru Slovenije, je v Leku zaposlen že več kot 11 let. V tem času je s svojim raziskovalnim delom ustvaril pomemben doprinos na številnih področjih tako v Leku v Sloveniji kot znotraj Sandoza v Nemčiji. 

Ob prejemu častitljivega priznanja je dr. Časar povedal: »Puhovo priznanje je najvišje državno priznanje za pomembne dosežke v razvojni dejavnosti. Podeljujejo ga za izume in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso. Zato sem počaščen, da je odbor v mojih dosežkih na področju inovacij znotraj družbe Lek prepoznal odličnost in mi podelil to priznanje. Osebno nagrado vidim kot potrditev dobrega dela Lekovega Razvojnega centra v zadnjih sedmih letih. Maksimalno smo izrabili svoje znanje ter kreativnost pri razvojnem delu, in tako zagotovili konkurenčno prednost naših izdelkov. Za družbo Lek pa Puhovo priznanje gotovo pomeni potrditev, da ustvarja najboljše razmere za razvojno delo svojih sodelavcev ter zagotavlja spodbudno in kreativno vzdušje, ki omogoča maksimalno izkoriščanje posameznikovih znanj. Motivirani sodelavci, željni napredka in uspeha, so nedvomno moja največja motivacija, a hkrati tudi gonilo napredka v oddelku, organizacijski enoti in v celotni družbi Lek.«

Puhovo priznanje je potrditev visoke strokovnosti Lekovih strokovnjakov. Lek je ob koncu leta 2015 zaposloval 3350 ljudi. 45,6 odstotka jih je imelo visokošolsko izobrazbo, od tega je bilo 369 magistrov in doktorjev znanosti. 21,5 odstotka vseh zaposlenih v družbi dela v razvoju. Lek je od januarja do septembra 2016 zaposlil 260 novih sodelavcev, večinoma na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo. 

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za  zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2015 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2015 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na: http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja)
.
Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com/makingaccesshappen

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com