Lek, član skupine Sandoz, že štirinajstič prejemnik priznanja TOP 10 Izobraževalni management

  • V letu 2015 so v Leku, članu skupine Sandoz, izvedli več kot 229 tisoč ur izobraževanj in usposabljanj, ki so se jih v različnih obsegih udeležili vsi zaposleni.
  • Navkljub zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram je Lek v letu 2015 povišal sredstva namenjena izobraževanju in razvoju zaposlenih za več kot 40 % v primerjavi z letom 2014.
  • Lek ima pri izobraževanju in usposabljanju zaposlenih kot član mednarodne farmacevtske družbe veliko prednosti, med drugim dostop do širokega nabora znanj in različnih oblik izobraževanj ter možnost sodelovanja pri mednarodnih projektih.
20. 10. 2016

Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je že štirinajstič prejela priznanje TOP 10 Izobraževalni management 2016 ter se tako uvrstila med deset najboljših skrbnikov znanja v slovenskem prostoru. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management Sofos desetim podjetjem v Sloveniji, ki so v preteklem letu največ in najbolj sistematično vlagala v izobraževanje zaposlenih.

V letu 2015 so v Leku, članu skupine Sandoz, izvedli več kot 229 tisoč ur izobraževanj in usposabljanj. Največ izobraževanj je bilo izvedenih na področjih upravljanja kakovosti, poslovnih veščin ter zakonskih in obveznih izobraževanj. 

V povprečju se je Lekov zaposleni v letu 2015 izobraževal 5,84 dni, vključujoč obvezna izobraževanja na delovnem mestu pa 8,93 dni v letu, kar je 14 % več kot v letu 2014. Obseg sredstev, namenjenih izobraževanju in razvoju zaposlenih, je Lek v letu 2015, kljub zaostrenim gospodarskim in finančnim razmeram, zvišal za več kot 40 % v primerjavi z letom 2014.

»Zavedamo se, da prihodnost našega poslovanja temelji na naših zaposlenih in nenehnem razvijanju njihovih talentov. Potrebe po izobraževanju izhajajo iz individualnih potreb vezanih na razvojni načrt posameznika in poslovnih potreb vezanih na poslovno strategijo organizacije. Pri načrtovanju in izvajanju izobraževanj izkoriščamo sinergije in prednosti, ki jih lahko našim zaposlenim ponudimo kot del Novartisovega globalnega sistema. Znotraj skupine imamo namreč dostop do širokega nabora znanj in različnih oblik izobraževanj,« je vlaganje v izobraževanja pojasnil Fikret Bašanović, Izobraževalni manager v Leku, članu skupine Sandoz.

Glavna pozornost izobraževanj v letu 2015: Razvoj timskega dela skozi naše vrednote

»V letu 2015 smo poseben poudarek namenili izvedbi »Team building« programov, ki so imela skupni imenovalec - to so prenovljene Novartisove vrednote: inovativnost, kakovost, sodelovanje, delovna uspešnost, pogum, integriteta. 

Izvajali smo jih pod nazivom: „Razvoj timskega dela skozi naše vrednote“. Udeleženci so timske vezi krepili skozi vrednote podjetja. Tim je analiziral, kako prenovljene vrednote vključiti v svoje obstoječe delo in na katerih področjih še lahko doseže izboljšave. Delavnico je sestavljala serija timskih vaj, skozi katere so udeleženci razdelali koncept vrednot in njihov pomen, tako za podjetje kot za tim ter tudi za vsakega posameznika.

Udeleženci so skozi vrednote osmislili svoje vsakdanje delo in analizirali področja, na katerih lahko vrednote še bolj vključijo v svoje delo. Na ta način so vrednote postale del vsakega posameznika in okrepile vezi med člani tima ter tudi vezi med timi znotraj celotnega podjetja,« je še razložil Fikret Bašanović.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za  zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2015 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2015 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @Sandoz_global na: http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.sandoz.com/makingaccesshappen

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com