Dve zlati inovaciji za znanstvenike iz Leka, člana skupine Sandoz

  • Lek, član skupine Sandoz, prejel dve zlati priznanji za najboljše inovacije, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. 
  • Priznanji sta prejeli dve Lekovi inovaciji, ki največ prednosti prinašata prav za končne uporabnike – bolnike. Pri tem so se raziskovalci osredotočili predvsem na višjo kakovost, varnost in boljšo cenovno dostopnost učinkovin.
  • Gospodarska zbornica Slovenije ceni znanje Lekovih strokovnjakov, saj so v 14 letih, odkar podeljujejo nacionalna priznanja za inovacije, prejeli osem zlatih priznanj.
21. 9. 2016

Gospodarska zbornica Slovenije je na letošnjem dnevu inovativnosti podelila nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javnih raziskovalnih zavodih. V nacionalnem finalu so podelili 14 zlatih, 21 srebrnih in 5 bronastih priznanj. Med prejemniki zlatih priznanj so tudi Lekovi strokovnjaki z dvema inovacijama, ki sta se osredotočali predvsem na višjo kakovost, varnost in cenovno dostopnost učinkovin. 

Nagrade za najboljše inovacije na nacionalni ravni so najvišje priznanje za inovativne dosežke slovenskih podjetij in s tem promovirajo inovativnost v Sloveniji. Trije izumi Lekovih strokovnjakov so že v Osrednjeslovenski regiji prejeli priznanja, dva od njih pa sta si nagrado prislužila še na nacionalni ravni. 

Prvo od dveh zlatih priznanj je prejela inovatorska skupina, ki je razvila nov postopek proizvodnje zdravila z zdravilno učinkovino omeprazol. Vodja inovacije Rok Starič je dejal: »Priznanje GZS je potrditev dolgoletnega dela na področju, kjer je inovacija nastala. Prvo priznanje je bila odobritev novega postopka izdelave zdravila z zdravilno učinkovino omeprazol ameriške Agencije za hrano in zdravila (FDA), priznanje GZS pa dodatno poudarja inovativnost našega postopka, ki prinaša konkurenčno prednost na neizprosnem ameriškem trgu.« Inovacija bistveno prispeva k nižjim stroškom zdravljenja, kar pomeni večjo dostopnost zdravila in hkrati omogoča prihranke zdravstvenim zavarovalnicam, ki tako lahko dodatna sredstva namenijo za nova zdravila. V ekipi so ob Roku Stariču sodelovali še Petra Perhavec, Jernej Grmaš, dr. Jerneja Opara, dr. Mateja Novak Štagoj, Klara Megušar, Dušan Gašperlin in Franci Sopotnik. 

Drugo od obeh zlatih priznanj je prejela skupina strokovnjakov pod vodstvom izr. prof. dr. Zdenka Časarja, ki se je ukvarjala z inovacijo visokokakovostnega in cenovno dostopnega sitagliptina, učinkovine za zdravljenje diabetesa tipa 2. Pri inovaciji so poleg Lekovih strokovnjakov sodelovali tudi predstavniki Fakultete za farmacijo, kar se je izkazalo za več kot uspešno. Inovacija je osnovana na načelih zelene kemije, pomembnega področja trajnostnega razvoja. S takim načinom razmišljanja so že v fazi razvoja začrtali osnovne korake generiranja manjše količine odpadkov, znižali ekološke stroške in posledično ceno potencialne proizvodnje učinkovine oziroma izdelka. Pri zasnovi inovacije je ekipa izhajala iz ideje, da poskušajo oponašati reakcije iz narave in jih vključiti v svoje eksperimentalno delo. »Narava daje veliko informacij, in tako nam je uspelo razviti zelo enostaven biomimetski katalitski sistem, ki omogoča krajši proces v primerjavi s konkurenčnimi, vključuje enostavne in hkrati naravne reagente ter z manj odpadka sledi modernim trendom okoljske naravnanosti. Z inovacijo smo poskušali začrtati osnovne smernice za okolju prijaznejše in trajnostne metodologije v farmacevtski organski kemiji. To sta na koncu poleg podeljenih patentov potrdili tudi objavi dveh znanstvenih del in citatov v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah,« je dejal član inovatorske skupine dr. Gaj Stavber. V inovatorski ekipi so sodelovali tuji strokovnjaki s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, in sicer doc. dr. Matej Sova, dr. Rok Frlan in prof. dr. Stanislav Gobec.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz, član skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visokokakovostnega zdravstvenega varstva. Bolnikom in kupcem po vsem svetu ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil, predvsem tistih, ki niso več zaščitena s patenti. Sandozov portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2015 predstavljale prodajo v obsegu 9,2 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v širšem predelu Münchna. Družba ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil kot na področju generičnih antiinfektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil. 

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com