V Leku, članu skupine Sandoz, v Mengšu odprli prvi objekt za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila v Sloveniji

  • Znanje in dolgoletne izkušnje strokovnjakov ter kakovostna proizvodnja učinkovin so prispevali k odločitvi Novartisa, da za novo naložbo izmed več možnih lokacij po svetu za proizvodnjo tehnološko zahtevnih učinkovin za inovativna zdravila izbere prav Mengeš.  
  • Lek, član skupine Sandoz, je v Slovenijo prvič pripeljali originatorsko farmacevtsko proizvodnjo, saj je doslej pri nas potekala le proizvodnja generičnih učinkovin in zdravil.
  • Naložba v izgradnjo objekta za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila je znašala več kot 28 milijonov evrov in je največja posamična naložba Novartisa v Sloveniji doslej.
6. 7. 2016

V Leku, članu skupine Sandoz, v Mengšu so danes v prisotnosti dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade Republike Slovenije, slavnostno odprli prvi objekt v Sloveniji za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila. S tem so v Slovenijo prvič pripeljali originatorsko farmacevtsko proizvodnjo, saj je doslej pri nas potekala le proizvodnja generičnih učinkovin in zdravil. Naložba v izgradnjo je znašala več kot 28 milijonov evrov in je največja posamična naložba Novartisa v Sloveniji doslej.

Lek, član skupine Sandoz, v Mengšu se je v zadnjih letih okrepil in postal pomembna razvojno-raziskovalna in proizvodna lokacija v Sandozu in Novartisu, in sicer z obema področjema, ki tu delujeta: Farmacevtskimi učinkovinami in Biofarmacevtiko. Egidij Capuder, direktor Farmacevtskih učinkovin Mengeš, kamor sodi novi obrat za proizvodnjo učinkovin za inovativna zdravila, je povedal: »Imamo pomembno vlogo v razvoju in proizvodnji izbranih zdravilnih učinkovin visokih vrednosti. Naše znanje, dolgoletne izkušnje in izjemno kakovostna proizvodnja učinkovin so prispevali k odločitvi Novartisa, da za novo naložbo izmed več možnih proizvodnih lokacij po svetu za proizvodnjo tehnološko zahtevnih učinkovin za inovativna zdravila izbere prav Mengeš. To je velik dosežek, s katerim dokazujemo, da je slovensko znanje pri eni največjih farmacevtskih družb na svetu prepoznano in cenjeno.«

»Enota Farmacevtskih učinkovin Mengeš je v Sandozu in Novartisu poznana kot lokacija, ki obvladuje tehnologije fermentacije in kemijske sinteze ter uporablja zelo zahtevne tehnike čiščenja s preparativno kromatografijo. Prav to je bil eden od sinergičnih učinkov sodelovanja, ki je prepričal Novartis, da se je odločil za naložbo v Sloveniji,« je poudaril Juan Andres, globalni vodja Tehničnih dejavnosti v Novartisu.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar pa je dejal: »Današnja pridobitev je nedvoumen dokaz, da smo se pred več kot desetimi leti pravilno odločili, ko smo kot strateškega kupca prepoznali družbo Novartis. Ta kljub zaostrenim poslovnim razmeram nadaljuje vlaganja v Sloveniji. Zadnja pridobitev za Lek in Slovenijo pa je posebej pomembna v tem, da podjetje v Slovenijo prvič uvaja originatorsko farmacevtsko proizvodnjo. Do sedaj je namreč v naši državi potekala le, sicer zelo uspešna in kvalitetna, proizvodnja generičnih učinkovin in zdravil. Zato mi je v posebno zadovoljstvo, da je skupina Novartis Slovenijo prepoznala kot partnerko, ki ponuja stabilno in zanesljivo poslovno okolje z izobraženo in kvalitetno delovno silo. Kot okolje, kamor je vredno vlagati, ustvarjati nove poslovne projekte in izkoriščati nove poslovne priložnost

Z novim delovnim področjem so v Farmacevtskih učinkovinah Mengeš odprli 20 novih delovnih mest. Proizvodnja učinkovin za inovativna zdravila je visokotehnološka in temu primerna je tudi izobrazbena struktura zaposlenih, ki so predvsem kemiki, kemijski tehniki in procesni inženirji. Učinkovine v novem obratu bodo proizvajali po Novartisovi tehnologiji, vključno z manjšo izboljšavo, ki je doprinos Lekovega znanja. Zasnova obrata in okoli 40 odstotkov opreme je plod slovenskega znanja. Novi obrat bo okrepil proizvodno dejavnost zdravilnih učinkovin visokih vrednosti na mengeški lokaciji, hkrati pa predstavlja velik potencial za izmenjavo znanj in izkušenj z Novartisom.

Tako kot vse Novartisove naložbe je morala tudi ta že v fazi načrtovanja zadovoljiti visoke Novartisove standarde okoljske odgovornosti in energetske varčnosti. V celoti so upoštevali vse okoljevarstvene standarde in zakonske zahteve, ki so v veljavi v Sloveniji. Pridobili so vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja, ki opredeljujejo mejne vrednosti izpustov v zrak in vodo, ravnanje z odpadki, ukrepe za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in načine varnega skladiščenja surovin in izdelkov na lokaciji. Proizvodnja je tako varna in ne ustvarja prekomernih vplivov na okolje. 

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz, član skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visokokakovostnega zdravstvenega varstva. Bolnikom in kupcem po vsem svetu ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil, predvsem tistih, ki niso več zaščitena s patenti. Sandozov portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2015 predstavljale prodajo v obsegu 9,2 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v širšem predelu Münchna. Družba ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil kot na področju generičnih antiinfektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil. 

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje 
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com