Ponovno smo se uvrstili med najuglednejše delodajalce v Sloveniji

9. 3. 2016

Zaposlitveni portal MojeDelo.com je že petič izvedel raziskavo o ugledu slovenskih delodajalcev. Lek, član skupine Sandoz, se je tudi letos, kot vsa leta doslej, uvrstil med najuglednejše in prejel priznanje Ugledni delodajalec.

Raziskava z obsežno spletno anketo med kandidati na trgu dela preverja, kateri delodajalci so med njimi najbolj zaželeni in kateri predstavljajo za iskalce prvi izbor. Ugled delodajalca je določen s količnikom, ki ga sestavljajo prepoznavnost podjetja, zaželenost podjetja kot potencialnega delodajalca in prva osebna izbira delojemalca.

»Dejstvo, da nas kandidati na trgu dela že vsa leta uvrščajo med najuglednejše delodajalce v Sloveniji, potrjuje, da nam v Leku, članu skupine Sandoz, uspeva graditi spodbudno in kakovostno delovno okolje. To je izjemno pomembno, saj lahko le tako privabimo vrhunske kadre, ki so v zelo konkurenčni in na znanju temelječi panogi, kot je farmacija, ključnega pomena. Motivirani sodelavci z visoko kakovostnim znanjem so zagotovilo za naš dolgoročni razvoj,« je ob prejemu priznanja povedal Samo Roš, član uprave in direktor Kadrov v Leku, članu skupine Sandoz.

V zadnjih štirih letih je Lek, član skupine Sandoz, v Sloveniji ustvaril več kot 1.100 novih delovnih mest. Gre za družbo, ki ustvarja delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in je zaželen zaposlovalec z visoko stopnjo odgovornosti tako do svojih zaposlenih kakor do drugih v okolju, v katerem deluje.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, član skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Bolnikom in kupcem po vsem svetu ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil, predvsem tistih, ki niso več zaščitena s patenti. Sandozov portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2015 predstavljale prodajo v obsegu 9,2 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v širšem predelu Münchna. Družba ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil kot na področju generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 119.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com