Fundacija Novartis obeležila Svetovni dan gobavosti s svojimi nenehnimi prizadevanji, da izvede še zadnje korake za odpravo te bolezni

  • Leto 2016 zaznamuje 30 let zaveze Fundacije Novartis, da podpre ljudi, obolele za gobavostjo, in konča to starodavno bolezen.
  • Nova strategija Fundacije Novartis za pospešitev odprave gobavosti se osredotoča na prekinitev prenosa te bolezni.
  • Lani je Novartis v sodelovanju z WHO obnovil svojo zavezo za donacijo kombiniranega zdravila za zdravljenje gobavosti do leta 2020.
  • Vsako leto zboli za gobavostjo več kot 200.000 ljudi; med njimi je približno 10 % otrok, kar kaže na nadaljevanje širjenja te bolezni.
31. 1. 2016

Ob svetovnem dnevu gobavosti 2016 Fundacija Novartis poziva k večji globalni zavezanosti boju proti gobavosti, ki bi podprla prizadevanja za ničto stopnjo prenosa bolezni in zmanjšala stigmatizacijo. Fundacija Novartis še naprej sodeluje pri zgodnjem odkrivanju in zdravljenju gobavosti, proaktivnem nadzoru, razvijanju diagnostičnih orodij in pri sledenju stikov bolnikov s preventivnim zdravljenjem s partnerji po vsem svetu.

“Sanje Fundacije Novartis so, da dočaka dan, ko bo število ljudi z novoodkrito gobavostjo – zlasti otrok – nič,” je dejala dr. Ann Aerts, vodja Fundacije Novartis. “Čeprav smo priča znatnemu zmanjšanju prevalence te bolezni v zadnjih 30 letih, ne smemo odnehati. Zadnji koraki v boju proti gobavosti bodo težki, in če želimo uspeti, potrebujemo večjo ozaveščenost, več sredstev in več inovativnosti. Zato je pomembno, da gobavost ponovno postavimo na agendo svetovnega zdravja.”

Leto 2016 zaznamuje 30-letno zavezanost Fundacije Novartis boju proti gobavosti. Ta se je začela s pobudami za izboljšanje dostopa zdravljenja, sledil je nagel razvoj inovativnih programov za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev, zmanjševanje stigmatizacije in podporo rehabilitacije bolnikov. Danes je cilj Fundacije Novartis pospešiti odpravo gobavosti z dosledno strategijo prekinitve njenega prenosa.

Pomemben napredek v boju proti gobavosti je bil eden največjih uspehov na področju javnega zdravja. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o gobavosti po svetu potrjujejo te prve uspehe in kažejo, da se je svetovno breme gobavosti od leta 1980 zmanjšalo za 95 %. To je v veliki meri posledica široko dostopnega kombiniranega zdravila, ki je od leta 1981 doseglo že 16 milijonov bolnikov.

Vendar pa je v zadnjih desetih letih število novoodkritih primerov gobavosti v enem letu (incidenca) doseglo že 200.000–250.000 in ta bolezen v nekaterih močno obremenjenih predelih v številnih državah Azije, Afrike in Latinske Amerike še vedno ostaja endemična.

Nove primere gobavosti ugotavljajo tako pri otrocih kot odraslih, kar kaže na nenehen prenos bolezni, pri prevelikem številu bolnikov bolezen odkrijejo prepozno, ko že povzroči nepopravljive okvare.

Največji izziv teh zadnjih korakov v boju proti gobavosti je prekiniti prenos okužbe.

Leta 2014 je Fundacija Novartis lansirala novo strategijo za odpravo gobavosti, ki so jo razvili vrhunski strokovnjaki za to področje. Strategija temelji na štirih stebrih: zgodnjem prepoznavanju in zdravljenju bolezni, sledenju stikom in preventivnem zdravljenju, krepitvi nadzornih sistemov z namenom usmeriti se v dejanja ter na razvijanju diagnostičnih orodij za hitrejšo in zgodnejšo diagnozo.

Zgodovina Novartisa in Fundacije Novartis v boju proti gobavosti

Kombinirano zdravilo je sestavljeno iz treh zdravil (rifampicina, klofazimina in dapsona), od katerih sta bili dve (rifampicin in klofazimin) razviti v Novartisovih raziskovalnih laboratorijih. Omogočilo je zdravljenje bolnikov, prekinitev prenosa okužbe in preprečevanje nepopravljivih okvar. Očitno klinično izboljšanje kažejo v nekaj tednih po začetku zdravljenja celo nekateri bolniki z najhujšo obliko gobavosti.

Novartis in Fundacija Novartis izkazujeta dolgoročno zavezo zdravljenju in obvladovanju gobavosti. Od leta 2000 je Novartis preko Svetovne zdravstvene organizacije podaril več kot 56 milijonov pretisnih omotov zdravila, ocenjenih na okrog 90 milijonov USD, ki bo pomagalo zdraviti več kot šest milijonov bolnikov z gobavostjo po vsem svetu.

Leta 2015 je Novartis v sodelovanju z WHO obnovil svojo zavezo, da si bo še naprej prizadeval za odpravo gobavosti, in sicer s podaljšanjem svoje donacije kombiniranega zdravila za zdravljenje te bolezni vsem bolnikom po svetu do leta 2020. Na splošno je pričakovati, da bo program v naslednjih petih letih dosegel približno 1,3 milijona bolnikov. To je del leta 2012 dane Novartisove zaveze Londonski deklaraciji o zapostavljenih tropskih boleznih.

Fundacija Novartis je že 30 let dejavna v boju proti gobavosti. Najprej se je osredotočala na inovativne programe socialnega trženja za zmanjšanje stigmatizacije, povezane z gobavostjo, in podporo rehabilitacije bolnikov. Danes je poudarek fundacije predvsem na prekinitvi prenašanja bolezni, ki naj bi v zadnjih korakih v boju proti gobavosti omogočila odpravo te bolezni.

Izključitev odgovornosti
Nekatere izjave v tem sporočilu za javnost se nanašajo na prihodnost. Prepoznati jih je mogoče po uporabi besed ali fraz, ki se nanašajo na prihodnost, kot so med drugim “nadaljuje”, “prizadevanja”, “zaveza”, “strategija”, “osredotočenost”, “poziva”, “še naprej”, “sanje”, “bo”, “cilj”, “lansirati”, “si prizadeva”, “po pričakovanjih”, “cilj” ali podobni izrazi. Tovrstne izjave predstavljajo trenutna stališča skupine Novartis glede prihodnjih dogodkov ter vključujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki bi lahko povzročili, da bi se dejanski rezultati materialno razlikovali od kakršnih koli bodočih rezultatov, delovanja ali dosežkov, kot so navedeni ali nakazani s takšnimi izjavami. Na ta pričakovanja bi lahko med drugim vplivali tveganja in dejavniki, navedeni na veljavnem obrazcu 20-F Novartisa AG, v kartoteki pri ameriški komisiji za nadzor delovanja borz in trga vrednostnih papirjev. Napovedi za prihodnost so oblikovane na podlagi informacij, ki jih ima Novartis trenutno na voljo, in Novartis ni zavezan k objavi popravkov katere koli od izjav, ki se nanašajo na prihodnost.

O Fundaciji Novartis

Fundacija Novartis je človekoljubna organizacija, pionir med inovativnimi modeli zdravstvenega varstva, ki lahko pomembno preoblikujejo zdravje najrevnejših skupin prebivalstva. V tesnem sodelovanju z našimi lokalnimi in globalnimi partnerji si prizadevamo pospešiti procese obvladljivih in trajnostnih modelov zdravstvenega varstva, da bi izboljšali dostop do zdravljenja in njegove izide ter pospešili odpravo gobavosti in malarije z osredotočanjem na ukrepe, katerih cilj je prekiniti prenos okužbe. Vse naše dejavnosti so v celoti podprte z dokazi ter inovativnostjo in naše delo je neprekinjeni ciklus ocenjevanja, prilagajanja in uporabe v praksi. Leta 2015 je znašal operativni proračun fundacije 12 milijonov švicarskih frankov, naši programi pa so dosegli 4,5 milijona ljudi.

Za dodatne informacije obiščite
www.novartisfoundation.org.
www.youtube.com/novartisfoundation

Fundacija Novartis je na Twitterju. Sledite ji na @NovartisFDN at https://twitter.com/NovartisFDN.

Reference
1. World Health (2015); Global leprosy update, 2014: need for early case detection; Weekly epidemiological record, 90, 461–476.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, član skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Bolnikom in kupcem po vsem svetu ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil, predvsem tistih, ki niso več zaščitena s patenti. Sandozov portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2015 predstavljale prodajo v obsegu 9,2 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v širšem predelu Münchna. Družba ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil kot na področju generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 119.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com