Sandoz, katerega del je Lek, prejel nemško nagrado za najboljše upravljanje z idejami

  • Sandoz je prejel nagrado za uspešno upravljanje idej, ki jo podeljuje nemški Inštitut za upravljanje idej. K nagradi je pomembno prispeval tudi Lek, član skupine Sandoz, ki poda 35 odstotkov vseh idej v Sandozu.
  • Projekt zbiranja idej med zaposlenimi »Th!nk Sandoz«, ki poteka v Sandozu po vsem svetu, so pilotno za cel Sandoz leta 2012 vpeljali prav v Sloveniji.
  • V Leku, članu skupine Sandoz, so zaposleni v nekaj manj kot štirih letih podali več kot 3.600 idej in s tem ustvarili več kot 20 milijonov evrov prihrankov.
3. 3. 2016

Farmacevtska družba Sandoz, katere član je Lek, je osvojila prvo mesto v kategoriji »Najboljše upravljanje z idejami v Nemčiji«, nagrado, ki jo podeljuje nemški Inštitut za upravljanje idej. Nagrado so prejeli za projekt zbiranja idej med zaposlenimi »Th!nk Sandoz«, ki poteka v Sandozu po vsem svetu, pilotno za cel Sandoz pa so ga vpeljali prav v Sloveniji. V Leku, članu skupine Sandoz, so pri tem projektu zelo uspešni, saj so zaposleni v nekaj manj kot štirih letih podali več kot 3.600 idej in ustvarili več kot 20 milijonov evrov prihrankov.

Podelitev nagrad je potekala v Berlinu, udeležili sta se je Birgit Keis, vodja upravljanja idej v Sandozu, in dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja inovacij v Leku, kot predstavnica ene najuspešnejših družb v Sandozu pri podajanju in upravljanju idej.

»Pobuda Th!nk Sandoz vztrajno raste in podpira naše poslovanje. V njej trenutno sodeluje okoli 22.000 sodelavcev iz 12 držav na 29 lokacijah in kmalu se jim jih bo pridružilo še več. Že od leta 2012 naprej, ko smo v Leku pilotno za celoten Sandoz vpeljali projekt zbiranja idej, so sodelavci v Sloveniji ves čas zelo uspešni. Ustvarjajo 35 odstotkov vseh idej v Sandozu in so tako zelo zaslužni, da smo prejeto nagrado,« je razložila Birgit Keis.

Upravljanje z idejami podpira in izboljšuje poslovanje

Danes v Leku, članu skupine Sandoz, ustvarijo okoli 35 odstotkov vseh idej v Sandozu, od tega 42 odstotkov vseh vpeljanih idej, ki so na globalni ravni doslej ustvarile 50 odstotkov prihrankov. To dokazuje, da je inovacijska kultura prežeta v vse pore organizacije. Samo v letu 2015 so zaposleni podali 1.174 novih idej in prispevali k prihrankom v višini več kot 7,7 milijonov evrov. »V zbirki idej najdemo majhne in velike predloge vseh vrst, za izboljšave procesov, izdelkov, storitev, kakovosti, varnosti, notranjih postopkov in delovnega okolja. Naše ideje in izboljšave so dobro priznane tudi v svetovnem merilu znotraj Sandoza. Zasluge za prejeto nagrado gredo tako vsem našim sodelavkam in sodelavcem, ki nenehno opazujejo in razmišljalo o možnih izboljšavah pri svojem delu,« je povedala dr. Darja Ferčej Temeljotov.

»V Leku je inovativnost ena naših temeljnih vrednot in več kot 3.600 podanih idej v manj kot štirih letih je dokaz, da to vrednoto res živimo. V vsakem izmed nas se skriva veliko idej, predlogov za možne izboljšave. Za doseganje tako dobrih rezultatov pa je potreben sistematičen in strukturiran pristop ter spodbujanje zaposlenih na vseh nivojih. Prav tako je pomembno delovno okolje, ki spodbuja in prepozna inovacije. Ta kultura je v Leku na zelo visoki ravni in tukaj lahko iščemo glavne kazalnike naše uspešnosti,« je povedal Bojan Lauko, ki skrbi za inovacije, kakovost in produktivnost v proizvodnji penicilinskih izdelkov v Leku, članu skupine Sandoz, na Prevaljah.
* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, član skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Bolnikom in kupcem po vsem svetu ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil, predvsem tistih, ki niso več zaščitena s patenti. Sandozov portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2015 predstavljale prodajo v obsegu 9,2 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v širšem predelu Münchna. Družba ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil kot na področju generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2015 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,4 milijarde ameriških dolarjev, približno 8,9 milijarde ameriških dolarjev (8,7 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 119.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com